Protokół z przeglądu regałów | Dokumentacja składowania | Magazyn

Protokół z przeglądu regałów

Kupując regały do magazynu, otrzymasz pełną dokumentację. Taki protokół z przeglądu regałów potwierdza posiadane gwarancje, parametry techniczne oraz wszelkiego rodzaju atesty. Mając taką dokumentację pod ręką, można będzie w każdej chwili skorzystać z usług profesjonalistów, z tytułu gwarancji. Regał zostanie naprawiony, zakonserwowany lub w inny sposób obsłużony. Wszystko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. To właśnie, dzięki temu, że posiadasz pełną dokumentację możesz dużo więcej. Dobrze się na tym wyjdzie, szczególnie; gdy będzie ona jeszcze utrzymana w dobrym stanie.

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić przy regałach?

Warto również pamiętać o tym, aby posiadać protokół z przeglądu regałów. To będzie potwierdzało, że regały są w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wymagają napraw, a wszystko z nimi jest w jak najlepszym porządku. Jak najbardziej uzyskać można pełne zadowolenie z efektów, jakie uda się w takiej sytuacji uzyskać. Dokumentacja składowania – DlaMagazynu jest bardzo ważna, dlatego warto przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu niepożądane osoby. Dzięki temu, że o to zadbasz, nie będzie żadnych problemów z bezpiecznym korzystaniem z regałów.

protokół z przeglądu regałów - DlaMagazynu.pl

Dokumentacja składowania

W ramach współpracy z naszą firmą możecie Państwo zamówić dokumentację techniczną do regałów paletowych zawierającą :

  • Rysunki techniczne w AutoCAD zawierające rzuty i przekroje
  • Tablice znamionowe zawierające informacje o nośnościach oraz konfiguracji
  • Tablice ostrzegawcze
  • Deklaracja zgodności z obowiązującymi normami
  • Instrukcję bezpiecznego użytkowania
  • Kartę przeglądów wewnętrznych
  • Książkę serwisową

Dokumentacja pozwala na prawidłowe użytkowanie systemu składowania jak również zabezpiecza Państwa przed ewentualnymi konsekwencjami pojawiającymi się po zaistniałym  wypadku. Brak dokumentacji wiąże się z wstrzymaniem stosunku odszkodowawczego przez ubezpieczyciela lub karami ze strony PIP lub innych Państwowych instytucji kontrolujących Pracodawców oraz środowisko pracy.