Przegląd Regałów DlaMagazynu - Postaw na przegląd ekspercki!

Przegląd regałów

Aby regały przemysłowe mogły spełniać swoje zadanie we właściwy sposób przez długie lata, warto dbać o je i przede wszystkim wykonywać przegląd regałów. To podstawa.

Tylko w taki sposób sprawdzisz stan techniczny swoich konstrukcji i będziesz miał pewność, że towary znajdują się na bezpiecznych konstrukcjach. Uzyskać można wysokie zadowolenie z takiej sytuacji. Jak najbardziej uzyskać można będzie pewność, że wszystko przebiegnie w taki sposób, jak powinno.
Dowiedz się więcej o naszych regałach!

Spis treści:

Jak zadbać o regały magazynowe?

Przegląd ekspercki – DlaMagazynu proponuje usługi najlepszych specjalistów, którzy zadbają o to, aby konstrukcje znajdowały się w bardzo dobrym stanie, wykryją ewentualne nieprawidłowości i zalecą ich naprawę. Dzięki temu, że tak się stanie, można będzie mieć pewność, że nie będzie się miało żadnych problemów z uzyskaniem gwarancji, że towary znajdujące się na regałach są bezpieczne. Warto wykonać profesjonalny przegląd techniczny regałów magazynowych przynajmniej raz do roku. Dzięki temu, że uda się osiągnąć takie regularne kontrole, przegląd techniczny regałów pozwoli na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Przeglądy regałów - Kompleksowe usługi magazynowe‎

Można będzie cieszyć się z tego, że przeglądy regałów pozwolą na wyłapanie ewentualnych błędów i ich szybką naprawę. Dzięki temu na pewno nie będzie się miało z regałami żadnych, nawet najmniejszych problemów. Można będzie cieszyć się z tego, że regały magazynowe działają jak należy.

Przegląd ekspercki, czyli przegląd regałów dla magazynu

przegląd regałów, regały magazynowe - DlaMagazynu.pl

Decydując się na przegląd okresowy regałów magazynowych, pamiętaj, aby korzystać z usług tylko najlepszych specjalistów. Dzięki temu, że tak będzie, można będzie mieć pewność, że wszystko przebiegnie w taki sposób, w jaki powinno. Uzyskać można wysokie zadowolenie z takiej sytuacji. Bez dwóch zdań, przeglądy regałów magazynowych trzeba zlecać specjalistom, jeżeli ich wynik ma być miarodajny i w każdym calu dopasowany do potrzeb. Mając na uwadze bezpieczeństwo, przegląd roczny regałów trzeba wykonywać regularnie, w ściśle ustalonych terminach. Dzięki temu przeglądy magazynów będą w stanie wykryć ewentualne nieprawidłowości. Na pewno bardzo dobrze się wtedy na tym wyjdzie. Na pewno regały magazynowe przegląd przynosi rezultaty.


Przegląd ekspercki

 

Regularne kontrole i naprawy systemu regałowego są jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania magazynem. Choć powyższe stwierdzenie wydaje się być banalnie oczywiste, to wciąż zdarza się, że niektórzy kierownicy magazynów czy kierownicy ds. operacyjnych nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z zaniedbań w tym obszarze jak również ze swojej osobistej odpowiedniości wynikającej z zajmowanego przez nich stanowiska. Należy bowiem pamiętać, że poza ustawową odpowiedniością zarządu czy właściciela przedsiębiorstwa, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nakazuje osobie bezpośrednio kierującej pracownikami – w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia – niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia tego zagrożenia (§ 40. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami).

Przygotowana przez nas oferta zawiera wszystkie wytyczne obowiązujące podczas obowiązkowego przeglądu regałów paletowych w oparciu o następujące dokumenty

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650, ze zm.) § 15 ust 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • 40 ust 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
 • Rozdział 4. p.t. Transport wewnętrzny i magazynowanie – zawiera ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące transportu i magazynowania
 • Kodeks Pracy Art. 207 § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 • 207 §2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany : organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowaniem oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; uwzględniały zasady ergonomii.
 • Normę PN-EN-15635_2010

Nasze kompetencje potwierdza :

 • licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • certyfikacje naszych pracowników przeprowadzone w Polskim Stowarzyszeniu Techniki Magazynowej zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym
 • tysiące wykonanych przeglądów eksperckich

W ramach usługi oferujemy :

 • Autorski rozszeżony co-roczny przegląd ekspercki regałów paletowych
 • Dokumentację w wersji elektronicznej i papierowej
 • Klasyfikację znalezionych uszkodzeń wg PN-EN-15635_2010
 • Zdjęcia wszystkich uszkodzeń
 • Propozycję usunięcia usterki
 • Weryfikację stanu posadzki
 • Weryfikację tablic znamionowych
 • Uzupełnienie dokumentacji -  książka serwisowa itp.
 • Szkolenie z zakresu przeglądów wewnętrznych dla PRESES
 • Statystykę uszkodzeń rok do roku na podstawie wykonanych archiwalnych przeglądów

Zamów przegląd ekspercki

Zamów