Przeglądy Regałów Magazynowych Dla Magazynu – Sprawdź Ofertę! zdjęcie nr 1

Przeglądy regałów magazynowych dla magazynu

Działania polegające na przeglądzie regałów magazynowych mają na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Dlaczego warto je robić regularnie? Ponieważ przeglądy regałów magazynowych dla magazynu robione w dużych odstępach czasu mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo w magazynie.

Dlaczego warto wykonać przegląd regałów regularnie?

Aby magazyn był prowadzony legalnie, raz w roku należy wykonać przegląd ekspercki regałów magazynowych. Zapewniasz dzięki temu bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, a jednocześnie dbasz o brak strat materialnych wynikających z kompletnego zepsucia regałów czy wózków widłowych.

Przeglądy regałów magazynowych realizowane wyłącznie przez specjalistów

Montaż regałów paletowych, jak i demontaż regałów magazynowych odbywający się zgodnie z zasadami nie jest jedynym warunkiem utrzymania gwarancji od producenta. Także wykonywanie eksperckich przeglądów jest wymagane.

Przeglądy regałów magazynowych dla magazynu, Czyszczenie Magazynów - DlaMagazynu.pl

Przepisy dotyczące przeglądów regałów magazynowych

Przestrzegając przepisów dotyczących przeglądów regałów magazynowych, a także tych, które określają, jak należy wykonać montaż regałów magazynowych, możesz mieć pewność, że zaczniesz prowadzić działalność profesjonalną, zgodną z wszystkimi zasadami. Na pewno regały paletowe tradycyjne znajdujące się na takiej przestrzeni będą maksymalnie bezpieczne.

Aby mieć pewność, że Twoje regały magazynowe funkcjonują w prawidłowy sposób, przegląd musi wykonać specjalista z odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem. Konieczne jest korzystanie z jego usług przynajmniej raz w roku, a w razie konieczności częściej.
Bezpieczeństwo w magazynie jest najważniejsze. Z każdej takiej wizyty powinien zostać sporządzony protokół z przeglądu regałów. Powinny się w nim znaleźć szczegóły przeprowadzonych działań, ewentualne usterki oraz wskazówki, co należy zrobić, aby ich uniknąć w przyszłości.


Zadzwoń i dowiedz się więcej
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź