Usługi i systemy magazynowe

Przeglądy regałów magazynowych

Wykonujemy eksperckie przeglądy regałów magazynowych – techniczne, okresowe. Oferujemy usługi najlepszych specjalistów, którzy wykryją ewentualne nieprawidłowości i zalecą ich naprawę. Wybierając przeglądy regałów w naszej ofercie otrzymasz:

 • Autorski rozszerzony co-roczny przegląd ekspercki regałów paletowych
 • Dokumentację w wersji elektronicznej i papierowej
 • Klasyfikację znalezionych uszkodzeń wg PN-EN-15635_2010
 • Zdjęcia wszystkich uszkodzeń
 • Propozycję usunięcia usterki
 • Weryfikację stanu posadzki
 • Weryfikację tablic znamionowych
 • Uzupełnienie dokumentacji –  książka serwisowa itp.
 • Szkolenie z zakresu przeglądów wewnętrznych dla PRSES
 • Statystykę uszkodzeń rok do roku na podstawie wykonanych archiwalnych przeglądów
Przeglądy Regałów Magazynowych - Eksperckie, Techniczne zdjęcie nr 1

Okresowe przeglądy techniczne regałów

Okresowe przeglądy regałów magazynowych i naprawy systemu regałowego są jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania magazynem. Choć powyższe stwierdzenie wydaje się być banalnie oczywiste, to wciąż zdarza się, że niektórzy kierownicy magazynów czy kierownicy ds. operacyjnych nie zdają sobie sprawy z zagrożeń płynących z zaniedbań w tym obszarze.  To na nich spoczywa osobista odpowiedniość wynikająca z zajmowanego stanowiska.

Należy pamiętać, że poza ustawową odpowiedniością zarządu czy właściciela przedsiębiorstwa, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nakazuje osobie bezpośrednio kierującej pracownikami – w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia – niezwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia tego zagrożenia (§ 40. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami).

Przeglądy regałów z DlaMagazynu.pl

Nasze kompetencje w zakresie przeglądów technicznych regałów potwierdzają:

 • certyfikacje naszych pracowników przeprowadzone w Polskim Stowarzyszeniu Techniki Magazynowej zakończone egzaminem z wynikiem pozytywnym
 • gruntowna znajomość i działanie według norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • tysiące wykonanych przeglądów eksperckich regałów magazynowych

Korzystając z usług profesjonalistów DlaMagazynu wykonujących przegląd roczny regałów, masz pewność spełniania określonych norm, bez względu na to, jakie konstrukcje i od kogo kupisz. Dysponujemy narzędziami do pomiaru i klasyfikacji urządzeń,  dzięki czemu przeglądy regałów zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Eksperci DlaMagazynu, którzy wykonają profesjonalny przegląd techniczny regałów zadbają o bezpieczeństwo w Twoim magazynie. Na zlecenie wykonywane są także odbiory nowych instalacji regałowo-instalacyjnych. Decydując się na przegląd regałów magazynowych z DlaMagazynu, korzystasz z usług tylko najlepszych specjalistów w branży. Dzięki temu, możesz być pewny, że zarówno Twoi pracownicy, jak i towary znajdujące się na regałach, są bezpieczne.

Regularna kontrola stanu regałów magazynowych wpływa nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale pozwala także na działanie zgodnie z prawem wymaganym przez Ministerstwo Gospodarki. Przygotowana przez nas oferta zawiera wszystkie wytyczne obowiązujące podczas obowiązkowego przeglądu regałów paletowych w oparciu o następujące dokumenty:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650, ze zm.) § 15 ust 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • 40 ust 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
 • Rozdział 4. p.t. Transport wewnętrzny i magazynowanie – zawiera ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące transportu i magazynowania
 • Kodeks Pracy Art. 207 § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 • 207 §2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany : organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowaniem oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; uwzględniały zasady ergonomii.
 • Normę PN-EN-15635_2010

Okresowe przeglądy regałów magazynowych – co dają Twojej firmie?

 • Wykryjesz potencjalne uszkodzenia regałów i będziesz mógł usunąć potencjalne niebezpieczeństwo.
 • Unikniesz strat finansowych – będziesz miał pewność, że towary znajdują się na solidnych konstrukcjach.
 • Zadbasz o bezpieczeństwo swoich pracowników, unikniesz nieprzewidzianych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na pogorszenie ich stanu zdrowia.
 • Regularna kontrola stanu regałów magazynowych wpływa nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale pozwala także na działanie zgodnie z prawem wymaganym przez Ministerstwo Gospodarki.
 • Możesz cieszyć się sprawnością regałów magazynowych bez względu na to jakie konstrukcje i od kogo kupisz.
 • Dbając o regularne przeglądy magazynu stajesz się wiarygodny zarówno jako pracodawca, jak i kontrahent.

Co wyróżnia przeglądy eksperckie regałów magazynowych oferowane przez DlaMagazynu?

 • Przeglądy okresowe regałów wykonujemy już od wielu lat. Posiadamy wiedze i doświadczenie do tego niezbędne.
 • Nasz zespół składa się z wyszkolonych i certyfikowanych pracowników, którzy wykonują dokładne, rzetelne przeglądy regałów.
 • W DlaMagazynu możesz wykonać każdy przegląd regałów magazynowych.
 • Dysponujemy najlepszymi narzędziami pomiarowymi, które sprawiają, że przegląd okresowy regałów magazynowych zawsze jest perfekcyjny.
 • Każdy przegląd techniczny regałów kończy się pełną dokumentacją przeglądową z zapisanymi wskazaniami do ewentualnych zmian, gdy są one konieczne.
 • Wykonujemy szkolenia (PRSES) dla pracowników Twojego magazynu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w magazynie.

Przegląd techniczny regałów magazynowych – jakie elementy obejmuje?

Przeglądy regałów magazynowych wykonywane przez DlaMagazynu są dokładne i precyzyjne, a wśród sprawdzanych aspektów znajdują się:

 • uszkodzenia konstrukcji regałów,
 •  wypionowanie regałów,
 • wygięcia belek regałowych,
 • połączenia śrubowe,
 • stan posadzki,
 • zasady składowania towarów,
 • aktualność tablic znamionowych,
 • poprawność obciążenia regałów,
 • poprawność dokumentacji magazynowej.

Miej zawsze pod kontrolą regały magazynowe. Przegląd, jaki zlecisz DlaMagazynu zostanie wykonany rzetelnie i bardzo dokładnie. Przegląd regałów należy wykonywać cyklicznie, przynajmniej raz w roku, a w razie potrzeby częściej. Dlaczego tak ważne są przeglądy regałów magazynowych? Przepisy jasno określają, że przestrzeganie terminów gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa w magazynie.

Nie migaj się od odpowiedzialności, jaką są cykliczne przeglądy regałów wysokiego składowania oraz innych systemów magazynowych. Zleć przegląd regałów paletowych DlaMagazynu, a unikniesz wielu niebezpiecznych sytuacji w magazynie.

Jak często należy wykonywać przeglądy regałów magazynowych?

 • Przeglądy okresowe regałów należy przeprowadzać proporcjonalnie co do ich eksploatacji. Im jest ona większa, tym kontrola wymagana jest częściej w celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia. Czynnikami, które mogą zwiększyć częstotliwość przeprowadzania przeglądów są również niekorzystne warunki panujące w magazynie m.in. wilgoć, wahania temperatury, częste uderzenia.
 • Przegląd okresowy regałów magazynowych można realizować jednorazowo lub w pakiecie współpracy. Może być przeprowadzany raz w tygodniu, co miesiąc lub raz w roku.
 • Decydując się na regularne przeglądy regałów wysokiego składowania, jak i innych systemów składowania w Twoim magazynie, podwyższasz w nim poziom bezpieczeństwa, optymalizujesz proces produkcji, zabezpieczasz pracowników przed niebezpieczeństwem w pracy, a także masz szansę na wczesne wykrycie usterki i jej usunięcie nieco mniejszym kosztem.
 • Przeglądy regałów magazynowych są obowiązkowe, dlatego należy włączyć je do stałych zadań wykonywanych w magazynie.

 

Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź