Szkolenia PRSES - DlaMagazynu

Szkolenia PRSESPraca na magazynie to odpowiedzialne zajęcie w szczególności jeśli wiąże się ono z użytkowaniem regałów wysokiego składowania. Osoby mające pieczę nad organizacją pracy są również odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w obrębie prac związanych z eksploatacją urządzeń do składowania jakimi są regały magazynowe. Wyznaczenie pracowników dbających o bezpieczeństwo systemu składowania – PRSES – oraz odpowiednie przeszkolenie jest jednym z elementów zmniejszania ryzyka wystąpienia szkody na magazynie. Taka osoba powinna nie tylko znać podstawowe zagadnienia z budowy i funkcji regałów magazynowych ale również posiadać wiedzę z zakresu kwalifikacji uszkodzeń jako ryzyka, obowiązujących norm, tworzeniu procedur zapewniających szybkie wykrycie i naprawę uszkodzeń systemu regałowego, podejmowaniu działań zapobiegających powstawanie szkód, przeprowadzaniu przeglądów wewnętrznych.
Podczas szkolenia, które możemy przeprowadzić w Państwa firmie przygotujemy osoby do pełnienia funkcji PRSES.
Odpowiednio wyedukowany specjalista przyczynia się do: wydłużenia okresu eksploatacji systemów składowania, wzrostu bezpieczeństwa i jakości pracy na magazynie oraz zapobiega powstawaniu nowych zagrożeń.

Zamów szkolenie

Zamów