Wszystkie aktualności

Zakres obowiązków kierownika magazynu. Kluczowe obowiązki, profil zawodowy

Kierownik magazynu jest jednym z kluczowych pracowników, który odpowiada za prawidłowy przebieg procesu logistycznego. Nawiązuje kontakty z klientami oraz przedsiębiorcami, pośredniczy w wielu kanałach sprzedaży. Jego działania muszą sprostać rosnącym potrzebom klientów.

Kierownik magazynu ma bardzo dużo obowiązków. Musi mieć zdolności przywódcze, aby prawidłowo realizować zadania i zarządzać zasobami ludzkimi. Jego działania muszą zaspokajać potrzeby rynkowe, a co najważniejsze muszą wpływać pozytywnie na zarządzanie magazynem. Powinien posiadać wykształcenie i umiejętności niezbędne do zarządzania zasobami magazynowymi. Musi podejmować najlepsze dla firmy decyzji.

Kto może zostać kierownikiem magazynu?

Aby zostać kierownikiem magazynu trzeba zdobyć wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, biznesowym lub inżynierskim. Najlepiej jest zrobić specjalizację w dziedzinie logistyki. Niezbędne jest także doświadczenie w pracy w magazynie i poznanie wszystkich struktur, jakie tam występują. Potrzebna jest biegła znajomość języków obcych, szczególnie, jeżeli magazyn działa na arenie międzynarodowej. Empatia i zrozumienie potrzeb są wymagane przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Od kierownika magazynu wymagane są także zdolności analityczne, kompetencje z zakresu informatyki, jak i biegłość w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. Współczesny magazyn bez tego nie może funkcjonować, dlatego kierownik musi umieć posługiwać się sprzętem komputerowym, jak i znajdującymi się tam oprogramowaniami dedykowanymi dla magazynów.

Podstawowy zakres obowiązków kierownika magazynu

Kierownik magazynu dba o zachowanie najwyższych standardów i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Do podstawowych jego zadań należy:
zarządzanie zasobami ludzkimi – sprawuje nadzór nad zleconymi zadaniami. Ma kontrolować wydajność i efektywność każdego pracownika,
dbanie o bezpieczeństwo – najważniejszym zadaniem każdego kierownika jest zapobieganie zdarzeniom losowym mogących wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników. Obowiązkowe jest przestrzeganie norm EN 15635, ocenianie stanu palet, urządzeń transportowych, jak i wykonywanych przez operatorów czynności,
przyjmowanie i wydawanie ładunków – kierownik musi zaplanować poszczególne etapy działalności magazynu i podejmować decyzje, dzięki którym zdarzenia nieprzewidziane nie wystąpią,
kontrola zapasów – monitorowanie zgromadzonych w magazynie ładunków pozwala na brak opóźnień w dostawach. Brak zapasów magazynowych może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego za wszelką cenę trzeba tego unikać,
planowanie strategii logistycznych – prawidłowe funkcjonowanie magazynu zależy od przyjętej strategii, a kierownik ma za zadanie opracowanie polityki dostaw, magazynowania, jak i innych procesów, ma określić właściwy kanał dystrybucji, a także sprawować nadzór nad procesem kompletacji towaru. Powinien zagwarantować bezproblemowy przepływ towarów, a także zapobiegać incydentom mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, jak i towarów.

Zakres Obowiązków Kierownika Magazynu. Kluczowe Obowiązki, Profil Zawodowy - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź