Usługi i systemy magazynowe

Drabiny Magazynowe – Przeglądy Techniczne w DlaMagazynu.pl

Użytkowanie drabiny magazynowej, a bezpieczeństwo pracy

Drabiny magazynowe wykorzystywane są w wielu magazynach i są bardzo przydatne. Ich codzienne użytkowanie umożliwia szybkie i sprawne sięganie po towary umieszczone na wysokich półkach, co znacząco przyspiesza pracę magazynierów. Jednakże, korzystanie z drabin wiąże się również z pewnym ryzykiem. Właściwe użytkowanie drabiny, zgodne z zasadami BHP, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Nieprawidłowe użycie, uszkodzenia drabiny czy jej zużycie mogą prowadzić do poważnych wypadków. Dlatego tak ważne jest, aby drabiny były regularnie kontrolowane pod kątem ich stanu technicznego.

mężczyzna w kasku wchodzi na drabinę magazynową

Okresowy przegląd techniczny wymagany prawem

Zgodnie z przepisami BHP, dla zachowania bezpieczeństwa pracy, drabiny magazynowe muszą przechodzić regularne przeglądy techniczne. Obowiązek ten wynika z norm PN-EN 131 dotyczących drabin magazynowych. Okresowe przeglądy mają na celu wykrycie i naprawę ewentualnych usterek oraz zapewnienie, że drabina jest bezpieczna do użytku. Przegląd techniczny drabiny jest wymagany przynajmniej raz w roku. Sporządzony dokument z przeglądu należy przechowywać, aby móc przedstawić go w razie kontroli. Pracodawca, który nie przestrzega tego obowiązku, naraża się na wysokie kary finansowe oraz ryzykuje zdrowie i życie swoich pracowników. Profesjonalny przegląd techniczny drabin, zapewniający bezpieczeństwo pracy jest obecnie stałą usługą DlaMagazynu.pl. Skontaktuj się i dowiedz jak skorzystać z przeglądu technicznego.

Prawidłowy przegląd techniczny drabiny – na czym polega?

Prawidłowy przegląd techniczny drabiny magazynowej jest procesem wieloetapowym, który powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego specjalistę. Nasza firma, DlaMagazynu.pl, oferuje profesjonalne usługi w zakresie przeglądów technicznych drabin magazynowych. Nasze przeglądy obejmują:

 •        Kontrolę stanu technicznego drabiny:
 • Sprawdzamy wszystkie elementy drabiny, w tym szczeble, łączenia, blokady i mechanizmy ruchome, aby upewnić się, że są one w pełni sprawne i zapewniają bezpieczeństwo pracy.

 •        Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych:
 • Analizujemy, czy na drabinie nie ma pęknięć, deformacji lub innych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

 •        Ocena zużycia materiałów:
 • Badamy poziom zużycia materiałów, z których wykonana jest drabina, aby określić, czy nie wymaga ona naprawy lub wymiany.

 •        Sprawdzenie stabilności i wytrzymałości:
 • Sprawdzamy stabilność i wytrzymałość drabiny, aby upewnić się, że może ona wytrzymać standardowe obciążenia podczas codziennego użytkowania.

 •        Kontrola śrub mocujących:
 • Sprawdzamy wszystkie śruby mocujące, aby upewnić się, że są one dobrze dokręcone i nie wykazują oznak zużycia.

 •        Sporządzenie raportu technicznego:
 • Po zakończeniu przeglądu sporządzamy szczegółowy raport techniczny, w którym opisujemy stan drabiny, wykryte usterki oraz zalecenia dotyczące napraw lub wymiany.


  Skorzystaj z przeglądu drabin w DlaMagazynu.pl

  Dzięki regularnym przeglądom technicznym przeprowadzanym przez DlaMagazynu.pl, możesz mieć pewność, że Twoje drabiny magazynowe są w pełni sprawne i bezpieczne do użytkowania. Zapewniamy nie tylko zgodność z przepisami prawa, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pracy Twoich pracowników.
  Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby umówić się na przegląd techniczny drabin magazynowych w Twojej firmie. Zadbaj o bezpieczeństwo i efektywność pracy w swoim magazynie z DlaMagazynu.pl!

  Sklep
  Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź