Oznaczenia poziome

Malowanie linii w obiektach magazynowych pozwala na wyznaczenie profesjonalnych i bezpiecznych ciągów komunikacyjnych. Daje to możliwość poprawnego zarządzania powierzchnią magazynową. Kompleksowo wykonana posadzka, którą proponuje Dlamagazynu daje możliwość poprowadzenia oznaczeń informacyjnych w taki sposób, aby było one widoczne dla wszystkich pracowników, bez wyjątku. Zarządzanie magazynem jest dzięki temu skuteczne.

Kompleksowe znakowanie posadzek

Malowanie linii, malowanie miejsc parkingowych oraz wykonywanie oznaczeń informacyjnych to podstawowy zakres działalności prowadzonej przez Dlamagazynu. Realizowane oznaczenia są zgodne z wymaganiami i przepisami BHP. Do realizacji znakowań wykorzystywane są profesjonalne farby i lakiery dobrane w zależności od potrzeb. Firma dysponuje farbami żywicznymi, odpornymi na działanie czynników zewnętrznych oraz mechanicznych. Trwałość oznaczeń poziomych jest podwyższona. To wszystko przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń poziomych, Dlamagazynu wykonuje analizę potrzeb, przygotowuje podłoże, a dopiero wtedy może dojść do realizacji zadania. Kompleksowe i trwałe systemy komunikacji wizualnej są dzięki temu wykonywane z dużą starannością. Przekłada się to na osiągnięcie pozytywnych rezultatów.

Call Now

Sklep
Sprawdź naszą ofertę.Sprawdź
FacebookLinkedinYouTubeAllegroOLX