Usługi i systemy magazynowe

Dokumentacja systemów składowania

Możesz u nas zamówić dokumentację techniczną do regałów paletowych. Zapewniamy komplet dokumentów niezbędnych podczas serwisu, jak i ewentualnych kontroli. Jest to propozycja dla Klientów, którzy z nami współpracują i chcą skorzystać z całego pakietu usług. Pamiętaj, że magazyn musi mieć wszystkie niezbędne uprawnienia do działalności. Tylko wtedy będzie prowadzony legalnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.

Protokół Z Przeglądu Regałów | Dokumentacja Składowania zdjęcie nr 1

Co wchodzi w skład dokumentacji systemów składowania?

Co od nas otrzymasz, gdy zgłosisz się po dokumentację systemów składowania? Rysunki techniczne w AutoCAD zawierające rzuty i przekroje, tablice znamionowe zawierające informacje o nośnościach oraz konfiguracji, tablice ostrzegawcze, deklarację zgodności z obowiązującymi normami, instrukcję bezpiecznego użytkowania, kartę przeglądów wewnętrznych oraz książkę serwisową. Są to podstawowe dokumenty, które każdy właściciel magazynu musi posiadać i udostępnić je do wglądu w trakcie ewentualnej kontroli lub podczas przeglądów.

Dokumentacja pozwala na prawidłowe użytkowanie systemów składowania, ale zabezpiecza także przed ewentualnymi konsekwencjami, w razie wypadku. Jeżeli nie będzie dokumentacji technicznej, możesz nie otrzymać odszkodowania i narazić się na kary ze strony PIP lub innych instytucji państwowych. Warto zadbać o odpowiedni komplet dokumentów w tym protokół z przeglądu regałów, który potwierdza posiadane gwarancje, parametry techniczne oraz różnego rodzaju atesty. Protokół z przeglądu regałów poświadcza, że regały są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają napraw.

Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź