Wszystkie aktualności

Drogi transportowe w magazynie – magazynowe ciągi komunikacji

Drogi transportowe odgrywają dużą rolę w procesie zarządzania magazynem. Odpowiednio wyznaczone ciągi komunikacyjne ułatwiają przemieszczanie się po magazynie urządzeń do transportowania towarów oraz samych pracowników. Prawidłowe rozplanowanie magazynu wymaga więc, żeby drogi transportowe miały odpowiednią szerokość oraz właściwe oznaczenia. Poprawne wyznaczenie ciągów komunikacyjnych BHP jest również niezbędne do zachowania bezpieczeństwa na hali. Na jakie kwestie zwrócić uwagę wytyczając drogi transportowe w magazynie? Jaka powinna być szerokość drogi transportowej dla wózka widłowego? Jak powinno przebiegać oznakowanie dróg w zakładzie pracy? Podpowiadamy.

Ciągi komunikacyjne w magazynie

Drogi transportowe to ciągi komunikacyjne, które musi mieć wyznaczony każdy magazyn, aby wózki widłowe były w stanie rozwozić towary pomiędzy regałami. Ruch po nich powinien odbywać się w sposób bezkolizyjny, sprawnie i szybko. Przy projektowaniu ciągów komunikacyjnych w magazynie należy kierować się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i starannego rozplanowania dostępnej przestrzeni użytkowej.

Zasady wyznaczenia i oznakowanie dróg w zakładzie pracy

 • Drogi transportowe w magazynie muszą mieć odpowiednią szerokość, a na całej trasie powinny znajdować się oznaczenia przypominające o podstawowych zasadach BHP.
 • Należy zwrócić uwagę na kwestie dotyczące jakości posadzki, właściwie utwardzonej, wykazującej się odpowiednią przyczepnością.
 • Na terenie ciągów komunikacyjnych nie powinno być progów i stopni, a nachylenie powierzchni nie może być większe niż 8%.
 • Dobre oświetlenie również jest niezbędne na każdym odcinku drogi. Widoczność w magazynie to podstawa dla uniknięcia kolizji.

Jaką szerokość dróg transportowych należy zastosować w magazynie?

Szerokość drogi transportowej w magazynie w dużej mierze zależy od tego, czy mają to być ciągi komunikacyjne jednokierunkowe czy dwukierunkowe. Trzeba dostosować je do wielkości powierzchni użytkowej oraz typu przewożonych ładunków. Muszą gwarantować maksymalne bezpieczeństwo dla pracowników i ograniczać ryzyko powstawania kolizji oraz awarii.

Powstały specjalne obliczenia, które pozwalają na wytyczenie szerokości dróg dla ruchu pieszego i maszynowego w magazynie:

 1. Ruch pieszy:
 • b (szerokość drogi transportowej)= a(szerokość transportowanego ładunku) + 30 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 60 cm (ruch dwukierunkowy)
 1. Urządzenia magazynowe:
 • b=a + 60 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 90 cm (ruch dwukierunkowy)
 1. Ruch pieszy + urządzenia magazynowe bezsilnikowe
 • b=a + 90 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 180 cm (ruch dwukierunkowy)
 1. Ruch pieszy + urządzenia magazynowe silnikowe
 • b=a + 100 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 120 cm (ruch dwukierunkowy)

Drogi transportowe w magazynie – podstawowe przepisy, których musisz przestrzegać

Przepisy określające sposób funkcjonowania dróg transportowych w magazynach przedstawia Obwieszenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). Na podstawie tego rozporządzenia, każdy pracodawca jest zobowiązany do prawidłowego wytyczenia oraz oznakowania dróg transportowych i komunikacyjnych w miejscu pracy. Działania muszą być zgodne z Polskimi Normami.

Drogi transportowe muszą być:

 • dostosowane do ilości osób, które będą z nich korzystały,
 • dostosowane do gabarytów urządzeń transportowych, jak i towarów, które będą na nich przewożone,
 • dostosowane do rodzaju, wielkości i specyfiki ładunków, które będą przewożone.

Kolejnym rozporządzeniem, na które właściciel magazynu musi zwrócić uwagę jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Znajdują się tu wytyczne m.in. co do szerokości dróg ewakuacyjnych.

Jak przygotować oznaczenie dróg transportowych w magazynie?

Na drogach magazynowych można zastosować te same znaki, które obowiązują w kodeksie drogowym m.in. nakaz jazdy w prawo, znak STOP, ograniczenia prędkości. Ma to na celu zapanowanie nad ruchem, rozplanowanie magazynu i wpłynięcie na podwyższenie w nim poziomu bezpieczeństwa.

Pracodawca zobowiązany jest ustalić maksymalną prędkość, z jaką wózki widłowe mogą pokonywać ciągi komunikacyjne w magazynie. Z przepisów wynika, że nie mogą one przekraczać następujących wartości:

 • na odcinkach prostych: 18 km/h,
 • w pobliżu budynków i hal produkcyjnych: 12 km/h,
 • w hali lub magazynie: 6 km/h,
 • w ciągach komunikacyjnych łączących ruch pieszy z pojazdami lub w miejscach z ograniczoną widocznością: 3 km/h.

Oznaczenie dróg w zakładzie pracy zawsze musi być czytelne, bardzo dobrze widoczne. Nie należy znaków traktować jedynie jako sugestie, a obowiązujące wytyczne.

Ciągi komunikacyjne – BHP – podsumowanie

Drogi transportowe na hali produkcyjnej muszą zostać umiejętnie rozplanowane, zarówno pod względem oznaczeń, jak i ustalonych szerokości. Oznaczenie dróg transportowych jest o tyle ważne, że pomaga zadbać o bezpieczeństwo i porządek w magazynie.

Drogi Transportowe W Magazynie – Magazynowe Ciągi Komunikacji - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź