Wszystkie aktualności

Jak prawidłowo rozplanować drogi transportowe w magazynie?

Drogi transportowe odgrywają bardzo dużą rolę w profesjonalnym zarządzaniu magazynem. Ich poprawne wyznaczenie jest równie ważne, co wielkość powierzchni użytkowej oraz sprawność wszystkich urządzeń znajdujących się w magazynie. Na jakie kwestie musisz zwrócić uwagę wytyczając drogi transportowe w magazynie?

Drogi transportowe w magazynie – co musisz wiedzieć na ich temat? Jak powinny wyglądać?

Drogi transportowe to ciągi komunikacyjne, które musi mieć wyznaczony każdy magazyn, aby wózki widłowe były w stanie rozwozić towary pomiędzy regałami, bez żadnych uszkodzeń, w sposób sprawny i bardzo szybki. Prawidłowo wytyczone, ułatwiają bezkolizyjne przemieszczanie się po magazynie urządzeniom transportowym oraz pracownikom. Przy ich projektowaniu należy kierować się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i starannego rozplanowania dostępnej przestrzeni użytkowej.

Drogi transportowe w magazynie muszą mieć przede wszystkim odpowiednią szerokość, a na całej trasie powinny znajdować się oznaczenia przypominające o podstawowych zasadach BHP. Trzeba także zwrócić uwagę na kwestie dotyczące wysokiej jakości posadzki, właściwie utwardzonej, wykazującej się odpowiednią przyczepnością. Na terenie ciągów komunikacyjnych nie powinno być progów i stopni, a nachylenie powierzchni nie powinno być większe niż 8%. Dobre oświetlenie również jest niezbędne na każdym odcinku drogi. Widoczność w magazynie to podstawa dla uniknięcia kolizji.

Drogi transportowe w magazynie – podstawowe przepisy, których musisz przestrzegać

Przepisy określające sposób funkcjonowania dróg transportowych w magazynach określa Obwieszenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). Na podstawie tego rozporządzenia, każdy pracodawca jest zobowiązany do prawidłowego wytyczenia oraz oznakowania dróg transportowych i komunikacyjnych w miejscu pracy. Działania musza być zgodne z Polskimi Normami.

Drogi transportowe muszą być:

 • dostosowane do ilości osób, które będą z nich korzystały,
 • dostosowane do gabarytów urządzeń transportowych, jak i towarów, które będą na nich przewożone,
 • dostosowane do rodzaju, wielkości i specyfiki ładunków, które będą przewożone.

Kolejnym rozporządzeniem, na które właściciel magazynu musi zwrócić uwagę jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Znajdują się tu wytyczne m.in. co do szerokości dróg ewakuacyjnych.

Jaką szerokość powinny mieć drogi transportowe w magazynie?

Szerokość dróg komunikacyjnych w magazynie w dużej mierze zależy od tego, czy mają to być ciągi komunikacyjne jednokierunkowe czy dwukierunkowe. Trzeba dostosować je do wielkości powierzchni użytkowej oraz typu przewożonych ładunków. Muszą gwarantować maksymalne bezpieczeństwo dla pracowników.

Powstały specjalne obliczenia, które pozwalają na wytyczenie dróg transportowych dla ruchu pieszego i maszynowego:

 1. Ruch pieszy:
 • b (szerokość drogi transportowej)= a(szerokość transportowanego ładunku) + 30 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 60 cm (ruch dwukierunkowy)
 1. Urządzenia magazynowe:
 • b=a + 60 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 90 cm (ruch dwukierunkowy)
 1. Ruch pieszy + urządzenia magazynowe bezsilnikowe
 • b=a + 90 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 180 cm (ruch dwukierunkowy)
 1. Ruch pieszy + urządzenia magazynowe silnikowe
 • b=a + 100 cm (ruch jednokierunkowy)
 • b= 2a + 120 cm (ruch dwukierunkowy)
Jak Prawidłowo Rozplanować Drogi Transportowe W Magazynie? - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź