Wszystkie aktualności

Kiedy i dlaczego należy poddać magazyn modernizacji?

Modernizację magazynu warto zaplanować. Dzięki temu można zwiększyć wydajność obiektu i wydłużyć okres jego użyteczności. Przestarzała technologia magazynowa nie przynosi zysków, generuje opóźnienia, a w dodatku wiąże się z większymi wydatkami.

Na czym polega modernizacja magazynu?

Zmieniające się rynki, produkty i wymagania klientów powodują, że po kilku latach dotychczas wykorzystywane systemy stają się nieaktualne. Modernizacja daje możliwość dostosowania się do nowych wymagań, a przy tym pozwala osiągnąć większą wydajność i niezawodność. Zwykle podstawowa struktura magazynu, czyli strefy składowania, układ, systemy przenośników i składowania, nie ulegają zmianie, ale osiągane są nowe procesy organizacyjne, wyższa wydajność oraz dostępność systemu.

Modernizacja polega na odnawianiu i unowocześnianiu systemów. Wiele dotychczas używanych elementów ulega przedawnieniu, producenci nie produkują już do nich części zamiennych. Istnieje ryzyko, że takie systemy nie będą mogły być poddawane konserwacji i ulegną trwałej awarii.

Obszary, których dotyczy modernizacja

Modernizację można przeprowadzić w całym magazynie lub w jego poszczególnych obszarach. Najczęściej firmy poddają modernizacji kompletację zamówień, magazynowanie oraz pobieranie towarów. Unowocześniane są również oprogramowania oraz całe IT. W kolejnych krokach modernizowane są śledzenie towarów, koordynacja i cross-docking.

Istotne jest, aby modernizować komponenty i procesy zgodnie z aktualnymi wymaganiami, co przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz optymalną wydajność.

Podejmując decyzję o modernizacji, można uniknąć zmiany lub rozbudowy istniejącego obiektu, jeżeli tylko ma on odpowiedni potencjał optymalizacyjny. Gdy magazyn wydaje się przestarzały, a powierzchnia wystarczająca, warto skupić się przede wszystkim na sprzęcie sterującym, systemach napędowych i technologii czujników lub na oprogramowaniu, np. maszyn magazynowych. Ich modernizacja pozwoli osiągać znacznie lepsze wyniki.

Korzyści z modernizacji magazynu

Modernizując poszczególne części magazynu, wydasz, znacznie mniej niż kupując nowy sprzęt lub budując magazyn od podstaw. Ryzyko awarii jest również o wiele mniejsze w porównaniu z całkiem nową instalacją magazynu. Pracownicy nie muszą przechodzić wszystkich szkoleń od początku, są w stanie dostosować się do nowych-starych struktur.

Wyzwania związane z modernizacją magazynu

Trudnym zadaniem jest modernizacja magazynu. Cały proces należy bardzo dokładnie przemyśleć i zaplanować. Szczególnie ważne jest, to gdy zmiany są wdrażane w bieżącym funkcjonowaniu magazynu. Nie mogą zakłócić lub przerywać pracy, co jest dodatkowym wyzwaniem.

Przed przystąpieniem do procesu zmian, odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy mój magazyn nadal działa tak wydajnie, jak na początku?
  • Czy stosowane procesy magazynowe spełniają obecne wymagania rynku?
  • Czy korzystam z nowoczesnego systemu zarządzania magazynem?
  • Czy wszystkie części zamienne do technologii magazynowej są nadal dostępne w sprzedaży?
Kiedy I Dlaczego Należy Poddać Magazyn Modernizacji? - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź