Wszystkie aktualności

Czym jest regał przejezdny torowy?

Wśród regałów przejezdnych specyficzną formę konstrukcji stanowią modele torowe. Czym się wyróżniają? Jaką rolę sprawują w magazynie?

Regały przejezdne torowe – definicja

Regał przejezdny torowy posiada podpory nośne wyposażone w zespoły jezdne, przemieszczające się po specjalnie przygotowanym torowisku. Obsługa może odbywać się w sposób ręczny lub mechaniczny.

Cechą charakterystyczną konstrukcji jest zwarta budowa, co daje możliwość jednoczesnego przemieszczania po torowisku od kilku do kilkunastu kolumn regałowych. Aby zapewnić profesjonalną obsługę, wystarczy wyznaczyć jeden korytarz obsługowy, co pozwala na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni do składowania towarów. Wykorzystanie kubatury budynku przy zastosowaniu regałów torowych zwykle szacuje się w granicach nawet 80%.

Istotne jest, aby przy wykorzystaniu regałów przejezdnych torowych w magazynie zadbać przy okazji o odpowiednie kwestie bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Regały przejezdne torowe – podział

Regały wspornikowe przejezdne:

 • regały przejezdne podłogowe,
 • regały przejezdne torowe.

Regały wspornikowe przejezdne torowe:

 • regały wspornikowe półkowe,
 • regały wspornikowe bezpółkowe,
 • regały z podporami wspornikowymi.

Podział ze względu na sposób ustawiania regałów wspornikowych przejezdnych torowych:

 • jednorzędowe,
 • dwurzędowe,
 • bloki regałowe.

Podział ze względu na sposób obsługi:

 • regały przejezdne torowe z obsługą ręczną
 • regały przepływowe z napędem wymuszonym – obsługa odbywa się wyłącznie z użyciem maszyn. Dostęp do towarów jest ograniczony, ale przestrzeń magazynowa jest maksymalnie wykorzystywana. Obsługa odbywa się zgodnie z zasadą FIFO,
 • regały przepływowe z napędem częściowo wymuszonym – możliwy jest bezpośredni dostęp do towarów. Obsługa odbywa się zgodnie z zasadą LIFO, czyli ostatnie weszło, pierwsze wyszło.

Regały specjalizowane przejezdne torowe w Twoim magazynie

Systemy regałów przepływowych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, a tu udaje się to osiągnąć poprzez minimalizację korytarzy roboczych. Zyskujesz dodatkową przestrzeń do składowania. Skraca się również czas poświęcany na transport ładunku od miejsca jego wyładunku do składowania.

Rotacja towarów w magazynie przepływowym jest automatyczna, zgodna z zasadą LIFO lub FIFO. W jednym tunelu jest możliwość składowania nawet kilku palet na głębokość.

Prowadzenie magazynu ze specjalizowanymi regałami jest atrakcyjne pod względem obniżonych kosztów zużycia energii, można także zmniejszyć intensywność występowania oświetlenia do obszarów ładunku i rozładunku. W znacznym stopniu redukuje to koszty eksploatacyjne.

Regał przejezdny torowy – podsumowanie

Regały przejezdne torowe sprawiają, że obsługa towarów odbywa się w dużym stopniu w sposób automatyczny, zgodny z zasadami LIFO oraz FIFO. Koszty utrzymania magazynu są mniejsze, a efektywność pracy większa. Możliwość zastosowania rozwiązań w każdym aspekcie dopasowanych do indywidualnych potrzeb jest dodatkowym atutem. 

Czym Jest Regał Przejezdny Torowy? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź