×
Wszystkie aktualności

Przeciążenia regałów magazynowych – z czego wynikają? Jak im zapobiegać?

Profesjonalne zarządzanie magazynem i bezpieczne składowanie towarów nie byłoby możliwe bez regałów magazynowych. Prawidłowo dobrane, gwarantują funkcjonalność, szybki dostęp do przechowywanych towarów i możliwość zarządzania procesami w sposób skuteczny. Jednym z zadań, jakie musi wykonać właściciel magazynu jest ograniczenie i zapobieganie przeciążeniom regałów magazynowych. Dlaczego jest to tak istotne?

Zaprojektuj regały magazynowe zgodne z zapotrzebowaniem

Obowiązujące w Polsce przepisy regulują sposób kontroli stanu bezpieczeństwa w magazynie oraz uwzględniają zasady organizacji pracy, w tym sposoby sprawdzania stanu technicznego maszyn i innych urządzeń znajdujących się na terenie magazynu. Techniczne aspekty mają ogromne znaczenie dla prowadzenia działalność bez strat.

Aby profesjonalne zarządzanie magazynem było możliwe, wymagany jest przede wszystkim projekt regałów magazynowych uwzględniający aktualne potrzeby. Cały system magazynowy musi składać się z określonej ilości miejsc paletowych o pożądanej nośności. Projektanci, w danym obiekcie muszą przewidzieć rozwój, jaki może zanotować przedsiębiorstwo, aby wymiana regałów magazynowych nie była konieczna co pół roku. Jeżeli wyliczenia zostaną przeprowadzone w sposób precyzyjny, zakup regałów magazynowych będzie wiązał się z bardzo dobrą inwestycją.

Projekt regałów magazynowych uwzględniający dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa nośność zapewni bezproblemowe zarządzanie, bez przeróbek, modyfikacji czy utraty gwarancji w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Z punktu widzenia inwestora, wybór dobrze dobranych regałów magazynowych jest więc kluczowy.

Co może osłabić konstrukcję regałów magazynowych?

  • Uszkodzenia wynikające z uderzeń o ramy wózków widłowych. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy w magazynie są zbyt wąskie korytarze pomiędzy regałami, a nawet najbardziej precyzyjny operator nie jest w stanie nimi przejechać bezkolizyjnie.
  • Samodzielna zmiana konfiguracji regałów magazynowych, bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.
  • Wykorzystywanie paletowych jednostek ładunkowych o niewystarczającej wytrzymałości i jakości.
  • Nieprawidłowe składowanie towarów. Zasada jest bardzo prosta: jednostki towarowe układa się od najniższego do najwyższego szczebla, zachowując ostrożność, w celu uniknięcia zbyt dużego obciążenia. Należy stosować się do norm określanych przez producenta regałów magazynowych.

Jak trzeba dbać o regały magazynowe?

Każdy regał magazynowy musi przejść przegląd ekspercki, przynajmniej raz w roku. Do pracowników należy natomiast regularne kontrolowanie ich stanu oraz zgłaszanie zauważanych nieprawidłowości. Można dzięki temu uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, zagrażających ludziom, jak i składowanym towarom.

Decydując się na prowadzenie magazynu, musisz pamiętać o wszystkich zasadach BHP dotyczących ich użytkowania, jak i związanych z kontrolą i przeglądami. Podstawą jest natomiast korzystanie z regałów w zakresie posiadanej przez nich nośności.

Przeciążenia Regałów Magazynowych – Z Czego Wynikają? Jak Im Zapobiegać? - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź