Na jakość regałów magazynowych wpływ ma wiele czynników: proces produkcji, materiał, wykończenie. Dlaczego warto decydować się na konstrukcje z certyfikatem jakości?

Jakość materiałów

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje produkcję konstrukcji niezawodnych, dobrze przygotowanych do składowania towarów o różnej wadze i kształtach. Najczęściej wykorzystywana jest stal, będąca mieszanką żelaza, węgla oraz innych pierwiastków. Pozwala to na uzyskanie odpowiednich właściwości mechanicznych, m.in. odporności na korozję.

Dla uzyskania stabilnych, niezawodnych konstrukcji niezbędne jest zastosowanie stopów stali najwyższej jakości.

Wykończenie

Produkcja regałów magazynowych rozpoczyna się od stalowej taśmy, która umieszczana jest na bębnach obrotowych i odwijana. Bębny wyposażone są w urządzenia do zgrzewania końcówek taśm. W maszynie prostującej usuwane są nierówności, w celu optymalizacji późniejszej obróbki.

Wyprostowana taśma podawana jest do automatycznej wykrawarki. Rozpoczyna się produkcja półek, profili, podpór i poprzeczek. Wyprodukowane elementy są czyszczone i malowane proszkowo, w celu zapewnienia ochrony przed uderzeniami i korozją. Powstaje gotowy stelaż uzupełniany o półki i kraty.

Możliwość rozbudowy systemów regałowych

Ważne, aby zainwestować w regał magazynowy, który można rozbudować w momencie rozwoju działalności. Istotny jest szeroki wybór akcesoriów, które można szybko i łatwo zamontować. Duża elastyczność projektowa korzystnie wpływa na zarządzanie przestrzenią magazynową.

Profesjonalny montaż

W zakresie budowy i montażu regałów magazynowych obowiązuje wiele przepisów. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z normą DIN EN 15635 oraz standardami dotyczącymi zapobiegania wypadkom zawartymi w regulacji DGUV 108-007 i informacji DGUV 208-043.

Każdy profesjonalny producent jest świadomy niezbędności bezpieczeństwa pracy z regałami magazynowymi. Niezbędne jest w tym celu stosowanie pomiarów i testów przed dopuszczeniem ich do użytkowania.

Aby osiągnąć wysoką jakość montażu, należy postępować zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami i zasadami. Zespół montażowy powinien regularnie uczestniczyć w szkoleniach teoretycznych i praktycznych, w celu doskonalenia stosowanych technik. Tworzenie sprawozdań i raportów pozwala wykryć ewentualne błędy i uniknąć wielu zagrożeń.

Kontrola końcowa zgodnie z DIN EN 15635 i § 10 BetrSichV musi być przeprowadzona przez eksperta z udokumentowanymi uprawnieniami.

Kontrola jakości regałów magazynowych

Zgodnie z § 10 rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie pracy w przemyśle (BetrSichV) regały przemysłowe muszą być regularnie kontrolowane przez wykwalifikowane osoby, przynajmniej co 12 miesięcy. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłaszane przez pracowników i usuwane, w celu niedopuszczenia do zawalenia się konstrukcji.

Reasumując, inwestując w wysokiej klasy regały magazynowe, kontrolując je z pomocą ekspertów w swojej dziedzinie, może uniknąć wielu wypadów i problemów w zakresie bezpiecznego składowania towarów.

Roboty magazynowe usprawniają procesy logistyczne. Wpływają bardzo korzystnie na działalność w obliczu presji konkurencji i konieczności stosowania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w magazynie.

Roboty magazynowe – definicja

Robot magazynowy jest urządzeniem automatycznym zaprojektowanym w celu zwiększenia przepływu ładunków oraz poprawy bezpieczeństwa i wydajności procesów logistycznych. Roboty mogą działać niezależnie lub współpracować z pracownikami magazynu.

Zadaniem robotów magazynowych jest osiągnięcie potrójnych korzyści:

Roboty we współczesnych magazynach zaczynają odgrywać coraz większą rolę, szczególnie w zakresie przyjmowania towarów, składowania, a także zarządzania zapasami, kompletacji i wysyłki zamówień. Mogą pracować na najwyższych obrotach przez 24/7.

Rodzaje robotów w magazynie

W zależności od wykonywanych operacji można zastosować różne rodzaje robotów magazynowych. Warto zapoznać się z najpopularniejszymi.

Układnice pojemnikowe i paletowe

Przemieszczają się wzdłuż korytarzy roboczych w celu pobierania i odkładania ładunków na regały paletowe. Dostępne są ich różne rodzaje: jednokolumnowe, dwukolumnowe, paletowe trójstronne.

Roboty mobilne AMR

Urządzenia wyposażone w sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. Mogą poruszać się po obiekcie bez sterowania ich ruchem. Są wyposażone w czujniki, oprogramowanie sterujące oraz cyfrowy plan magazynu, co pozwala na właściwą interpretację otoczenia.

Pojazdy AGV

Są wzbogacone o system nawigacji. Poruszają się po wcześniej ustalonych trasach, które wykrywają dzięki układowi laserowemu lub przewodowemu.

Roboty kompletacyjne

Urządzenia te zwiększają wydajność procesu magazynowego, jakim jest przygotowywanie zamówień. Największą popularnością cieszy się robot antropomorficzny wykonujący operacje pick and place. Wybiera on odpowiednie produkty, pobiera je z lokalizacji i umieszcza w wyznaczonym miejscu.

UAV, czyli drony

Są to roboty magazynowe, które niedawno zyskały na popularności. Obecnie wykorzystywane są przede wszystkim do celów inwentaryzacyjnych, ale Google oraz Amazon już pracują nad tym, aby w przyszłości można było je wykorzystać do doręczania zamówień klientom.

Coboty, czyli roboty współpracujące

Wspierają pracę magazynierów, przede wszystkim w wykonywaniu powtarzających się czynności, skomplikowanych lub bardzo niebezpiecznych. Roboty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać prostą i bezpieczną obsługę, a także brak ryzyka we właściwej obsłudze towarów.

O czym należy pamiętać wprowadzający roboty magazynowe do obiektu?

Wdrażając roboty magazynowe do przedsiębiorstwa, należy pamiętać o kilku decydujących czynnikach odpowiedzialnych za skuteczność całego projektu.

System WMS

Zdalny system zarządzania magazynem jest niezbędne, gdy wdrażane są procesy automatyczne. Zapewnia prawidłową obsługę robotów, optymalizację poszczególnych procesów, a także gromadzenie informacji na temat przebiegu realizowanych działań.

Obsługa profilaktyczna robotów

Zapewnia uniknięcie wielu awarii i związanych z nimi przestojów w magazynie. Roboty muszą pracować z najwyższą wydajnością, aby przynosiły realne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Szkolenie pracowników

Choć roboty działają w sposób automatyczny, wymagają nadzoru człowieka. Istotne jest, aby pracownicy magazynu przeszli szkolenie z ich obsługi. Zapewni to najwyższą wydajność systemowi, a także pozwoli zminimalizować wystąpienie nieprzewidzianych sytuacji, nad którymi nie da się zapanować bez specjalistycznej wiedzy.

Roboty magazynowe – podsumowanie

Każdy właściciel obiektu logistycznego ma świadomość, że w przyszłości niezbędna będzie pełna automatyzacja przestrzeni magazynowych. Obecnie jest to już na bardzo zaawansowanym poziomie, czego przykładem są roboty magazynowe. Ciągle trwają prace nad kolejnymi.

Ich wdrożenie do procesów logistycznych ma na celu wyeliminowanie błędów, zagrożeń, a także zwiększenie wydajności prowadzonych działań. 

Kompletacja zamówień jest podstawową czynnością realizowaną w każdym magazynie, a zarazem najbardziej kosztownym i złożonym procesem logistycznym. Jak przeprowadzić ją w najbardziej efektywny sposób? Sprawdź!

Co to jest system kompletacji?

Kompletacja to popularny system w branży logistycznej. Odnosi się do czynności polegających na pobieraniu towarów z posiadanych zapasów. Gdy zamówienie dociera do informatycznego systemu, generowana jest lista produktów, które mają zostać pobrane przez komisjonera.

Choć proces kompletacji w magazynie wydaje się bardzo prosty, po drodze można napotkać na bardzo wiele problemów. Jeżeli chodzi o magazyn z wieloma strefami, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej strategii, wyznaczenie tras, aby można było przeprowadzić kompletację w jak najkrótszym czasie.

Dla wielu firm głównym wyzwaniem jest zaprojektowanie magazynu w taki sposób, aby trasy kompletacji zamówień były jak najlepiej zoptymalizowane.

Strefa kompletacji – co to jest?

Strefa kompletacji w magazynie to specjalnie wyznaczona przestrzeń przeznaczona wyłącznie do kompletowania towarów. Powierzchnia powinna być dostosowana do ilości obsługiwanych zapasów, które w jednym czasie trafiają do strefy wydań.

Jeżeli prowadzisz magazyn automatyczny lub półautomatyczny, niezbędne jest wydzielenie strefy kompletacji zamówień.

Fazy kompletacji zamówień

  1. Wstępne planowanie tras kompletacji – przydzielane są do nich konkretne zasoby oraz lokalizacja jednostek.
  2. Przemieszczanie operatorów po wyznaczonych trasach i korytarzach magazynu.
  3. Kompletacja towarów w magazynie – w zależności od rodzaju produktów, może odbywać się ręcznie lub z pomocą specjalistycznych maszyn.
  4. Weryfikacja towarów – etykietowanie i przygotowywanie do dalszego transportu.

Systemy kompletacji zamówień

Kompletację w magazynie można podzielić na dwie grupy:

Metoda człowiek do towaru. Dostępne rodzaje

Automatyzacja magazynu polegająca na korzystaniu przy kompletacji zamówień z robotów oraz maszyn transportu bliskiego, umożliwia na efektywne realizowanie procesów logistycznych. Ręce oraz oczy komisjonera są wolne od wielu niepotrzebnych zadań.

Sposoby kompletacji w tym modelu realizowane są przy wykorzystaniu następujących metod:

Na czym polega kompletacja towar do człowieka?

Nie występują tutaj tradycyjne metody kompletacji zamówień. Zostały zastąpione w pełni zautomatyzowanymi procesami, dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych, robotów oraz maszyn. Towary dostarczane są do strefy kompletacji, komisjoner nie rusza się z tego miejsca.

Automatyczna kompletacja w magazynie jest realizowana przez roboty pobierające i transportujące towary. Sprawdza się również centralny pas transmisyjny, który przenosi towary w odpowiednie części strefy pakowania. Powszechnie wykorzystywane są również urządzenia transportu bliskiego takie, jak wyciągarki i wciągarki, suwnice, żurawie, wózki jezdniowe, układnice, manipulatory.

Jak jeszcze bardziej usprawnić nowoczesne systemy kompletacji magazynowej?

Optymalizacja operacji kompletacji zamówień musi odbywać się według wcześniej ustalonego planu. Zapewnia to przemyślane działania i skuteczne sposoby przekazywania poleceń kompletacji.

Planowanie tras i rozmieszczenie zapasów

Kluczowe znaczenie ma skrupulatne zaplanowanie, dokąd trafi towar i jaka jest najkrótsza trasa kompletacji. Należy wziąć pod uwagę bieżące oraz przyszłe zamówienia, wielkość hali produkcyjnej, sezonowość towarów, a także częstotliwość uzupełniania zapasów.

Inteligentny system zarządzania WMS

Kompletacja wielostopniowa nie powiedzie się przynajmniej bez podstawowych elementów automatycznych. Najważniejszy jest system informatyczny WMS, który zbiera informacje na temat kompletacji w magazynie. Planuje trasy, tworzy listy produktów, zapasy są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Zapewniona jest komunikacja między wszystkimi pracownikami magazynu. Zapewnia to skuteczną synchronizację procesów oraz zadań.

Inwestycja w infrastrukturę

Nie w każdym magazynie sprawdzi się system ręczny kompletacji. Wiele nowoczesnych obiektów inwestuje w roboty, maszyny i przyrządy do doskonalenia procesu kompletacji zamówień.

Konkretna strategia kompletacji zamówień

Sposób kompletacji zamówień należy dopasować do indywidualnych potrzeb obiektu. Obsługa pojedynczych towarów nie wymaga tak zaawansowanych procesów jak zarządzanie kilkunastoma zamówieniami na raz. W dużych magazynach wykorzystywana jest jedna trasa do kompletacji kilku jednoczesnych zamówień, w przeciwnym razie obiekt naraziłby się na duże straty czasu oraz finansów. Realizowana jest przede wszystkim kompletacja falowa.

Nowoczesna kompletacja opiera się na technologii

Niezależnie od tego, na którą metodę kompletacji ostatecznie się zdecydujesz, warto wspomagać realizację zadań odpowiednio dobranymi urządzeniami oraz oprogramowaniem magazynowym.

Ważne jest, aby wszystkie elementy działały na korzyść procesu logistycznego. Można wyeliminować wiele niepotrzebnych błędów powodujących straty czasu oraz finansów. Przygotowanie do pakowania powinno być maksymalnie skrócone, aby towar wyruszył w drogę do klienta, jak najszybciej jest to możliwe.

Wdrażając nowoczesne systemy kompletacji magazynowej oparte na innowacyjnych technologiach, można usprawnić działania związane z pobieranie produktów i realizowaniem poszczególnych etapów kompletacji w magazynie. Warto skorzystać z najpopularniejszych metod i wykorzystać nowe technologie. 

Przynajmniej częściowa automatyzacja magazynu jest dziś koniecznością. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy aktualnie choć część czynności można wykonywać ręcznie? Które procesy trzeba zautomatyzować bezwzględnie? Sprawdź.

Stopnie automatyzacji magazynu

W magazynach ręcznych wszystkie operacje wykonywane są przez ludzi, a ryzyko popełnienia błędów jest naprawdę wysokie. Oczywiście taki sposób zarządzania ma również zalety:

Na magazyny obsługiwane ręcznie warto zdecydować się jedynie w przypadku niewielkiego asortymentu i prowadzenia działalności na małą skalę.

Pierwszym etapem automatyzacji, na jaki warto się zdecydować jest wprowadzenie systemu informatycznego WMS. Przejmuje on podejmowanie decyzji, przydziela pracownikom zadania i wyznacza trasy wg określonych kryteriów. Prowadzi to do usprawnienia procesów kompletacji.

W kolejnym etapie można wprowadzić dodatkowe automatyczne systemy i rozwiązania, aż do pełnej automatyzacji magazynu.

Wymogi, jakie musi spełnić magazyn automatyczny

Idealny magazyn automatyczny pracuje 24/7, zachodzące w nim procesy są jasne i przejrzyste, nie występują wahania sezonowe. Niezbędny jest długoterminowy plan działania. Jeżeli wymienione warunki nie są spełniane, trzeba posiłkować się działaniami ręcznymi.

Magazyny automatyczne mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Pozwalają zaoszczędzić wiele kosztów, ograniczają ilość pracowników, minimalizują błędy i zwiększają bezpieczeństwo. Zapewniają większą przepustowość towarów, a to prowadzi do zadowolenia klientów, którzy mogą szybciej otrzymać zamówione towary.

Magazyny automatyczne zyskują popularności, ze względu na zmniejszającą się liczbę wykwalifikowanych pracowników mogących ręcznie, poprawnie zarządzać procesami.

Zarządzanie magazynem automatycznym poprzez system WMS

Wydajny i dobrze zaprojektowany magazyn automatyczny zapewnia krótkie przejazdy, szybki czas dostaw, większą przepustowość, a także elastyczność dostaw. Zoptymalizowany przepływ towarów, wysoki poziom przejrzystość i jasność zapisów powodują, że nie występują tu często błędy.

Główny interfejs użytkownika umożliwia połączenie ręcznych i automatycznych systemów magazynowych. Zarządzanie i optymalizacja wewnętrznych procesów zachodzących w obiekcie jest dostosowana do zdolności przeładunkowych stosowanych urządzeń. System WMS przypisuje towary do pozycji magazynowych w oparciu o konkretne kryteria i zasady. Obecnie na popularności zyskuje także wykorzystanie sztucznej inteligencji, co wpływa na optymalizację wszystkich procesów ręcznych i automatycznych.

Automatyzacja systemów składowania – podsumowanie

Zapewniając naturalne przejście od ręcznego do automatycznego systemu składowania należy pamiętać o dokładności, szybkości i bezpieczeństwie realizowanych procesów. Opłacalne jest działanie stopniowo, według określonych procedur.

Stawiając na dedykowane rozwiązania do składowania blach, można oszczędzić powierzchnię, zwiększyć efektywność produkcji, a także zapewnić sobie łatwy dostęp do asortymentu. Dostępnych jest szereg rozwiązań do składowania blach. Można skorzystać z prostych systemów typu regały na blachy lub wykorzystać automatyczne magazynowanie arkuszy. Specjalnie zaprojektowane systemy spotykają się z coraz większym uznaniem klientów.

Regał na blachy – definicja

Regały magazynowe na blachy są najwygodniejszym rozwiązaniem, z jakiego można skorzystać do składowania tego typu materiałów. Oszczędzają powierzchnię magazynową, a dzięki temu, że jest możliwość wykonania konstrukcji na wymiar, każdy klient może zdecydować się na zamówienie dopasowane do potrzeb.

Regał na blachy wyróżnia się uniwersalnym zastosowaniem i dostępnością dwuczęściowych półek. Istnieje możliwość zamówienia konstrukcji, której dolna część to wysuwane półki, a górna posiada funkcję przekładania na transport.

Zasady prawidłowego składowania blach

Często zachodzi konieczność składowania blach przez dłuższy czas. Arkusze należy w takiej sytuacji ułożyć pod kątem minimum trzech stopni w zamkniętym pomieszczeniu na suchych drewnianych podkładach oddzielających je od posadzki na minimum 20 cm. Każdy arkusz należy przełożyć suchymi listewkami drewnianymi, co zagwarantuje skuteczną cyrkulację powietrza. W taki sposób blachy można składować do 6 miesięcy od daty produkcji.

Ponadto jest możliwość składowania paczek z blachą jedna na drugiej (maksymalnie do 3). Nie należy ich dodatkowo obciążać. Zakazane jest również chodzenie po nich.

Bardzo istotne jest, aby zapewnić blachom odpowiednie warunki przechowywania. Ma to wpływ na ich trwałość oraz jakość. W żadnym wypadku nie należy układach blach w pobliżu nawozów, kwasów i innych agresywnych substancji. Należy umieścić je w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, w których nie ma ryzyka wystąpienia nadmiernej wilgoci.

Regał na arkusze blachy – zalety wykorzystania w magazynie

Automatyczne składowanie blach – dlaczego warto?

Jeżeli standardowy regał na blachy to dla Ciebie za mało, warto postawić na innowacyjny system automatycznego składowania. Załadunek i rozładunek odbywa się tu w bardzo szybkim tempie, bez ryzyka popełnienia błędów. Automatyzacja całego procesu pozwala na szybką realizację zamówień.

W pełni automatyczny magazyn blach składa się z dwóch równoległych rzędów regałów, między którymi porusza się układnica regałowa. System zwiększa pojemność magazynu i optymalizuje wydawanie towarów.

Magazynowanie blach – podsumowanie

Przechowywanie blach z zachowaniem odpowiednich zasad wpływa na ich jakość oraz trwałość. Można wykorzystać zarówno klasyczny regał na blachy płaskie, jak i automatyczne systemy składowania, w zależności od stopnia zaawansowania prowadzonego magazynu. 

Regały sklepowe znajdują zastosowanie zarówno w obiektach handlowych, jak i małych składach oraz magazynach. Wyróżniają się uniwersalną konfiguracją, pod względem długości, wysokości, głębokości i szerokości półek. Warto dokupić do nich również akcesoria podnoszące funkcjonalność konstrukcji. Aktualnie aranżacja sklepu odzieżowego, jak i każdego innego nie może odbyć się przez dedykowanych regałów. Pozwalają na bezpieczne i atrakcyjne składowanie towarów.

Regały sklepowe magazynowe – definicja

Regały sklepowe stanowią bardzo ważne wyposażenie każdego obiektu handlowego. Umożliwiają bezpieczne i estetyczne przechowywanie towarów. Istotne jest, aby sklep został wyposażony we właściwy typ konstrukcji. Jest możliwość indywidualnego dopasowania długości i głębokości półek, koloru, wysokości i szerokości.

Systemy regałów sklepowych – budowa

Najczęściej regały sklepowe są wykonywane z wysokiej jakości metalu. Słupy powstają z profili perforowanych, co wpływa na ich wytrzymałość mechaniczną. Półki, w zależności od potrzeb, mogą być wykonane z blachy pełnej lub z drutu. Ścianki dostępne są w wersji pełnej, perforowanej lub drucianej. Istnieje możliwość połączenia różnych rozwiązań, w celu osiągnięcia ciekawego i pożądanego efektu wizualnego.

Wysoka jakość stali, a także mechaniczne wzmocnienie konstrukcji powodują, że regały sklepowe modułowe są odporne na uszkodzenia i można korzystać z nich przez bardzo długi czas.

Elementy regałów sklepowych

Zalety regałów sklepowych

Regały handlowe doceniane są przede wszystkim za:

Gdzie można wykorzystać regały metalowe sklepowe?

Zastosowanie regałów sklepowych jest bardzo szerokie. Wykorzystać je można w następujących punktach handlowych:

Metalowe regały handlowe – dostępne rodzaje

Podstawową funkcją regałów sklepowych jest układanie towarów w sposób bezpieczny i estetyczny, zachęcający do zakupu. Nowoczesne konstrukcje dostępne są w wielu wariantach, przystosowanych do przeróżnych punktów handlowych.

Regał sklepowy przyścienny

Stanowi standardowe wyposażenie sklepu. Jest możliwości modyfikacji wyglądu poprzez dobór przeróżnych elementów. Wpływa to na zmianę zastosowania, w zależności od potrzeb. Jeżeli zostaną wybrane perforowane tyły, na regale można zamontować wieszaki na produkty. Będą to wtedy bardzo przydatne regały odzieżowe.

Gondola w sklepie

Pełni podobną funkcję co regał przyścienny. Jedyną różnicą jest to, że występuje jako konstrukcja wolnostojąca, którą można ustawić na środku sklepu. Dzięki niej aranżacja sklepu spożywczego jest o wiele ciekawsza. Gondole są dwustronne, umożliwiają wygodny dostęp do towarów, są bardzo stabilne.

Regał narożny

Pozwala na przedłużenie ciągu regałów w miejscach, gdzie występuje zakręt albo narożnik. Regały narożne dostępne są w dwóch wariantach: wewnętrznym i zewnętrznym. Regały wewnętrzne pozwalają na przedłużenie ciągów w narożnikach. Regały zewnętrzne pozwalają na zmianę kierunku całego układu, wystarczy umieścić je wewnątrz pomieszczenia.

Regał szczytowy

Stanowi ergonomiczne i estetyczne zakończenie ciągu regałów. Zyskuje się dzięki nim dodatkowe miejsce na wyeksponowanie towarów, a ponadto zapobiegają spadaniu towarów z boku. Najczęściej traktuje się je jednak jako regały wystawowe na asortyment będący aktualnie w promocji.

Regał siatkowy

Wyróżnia się lekką, ale bardzo wytrzymałą konstrukcją. Specjalnie zaprojektowany tył sprawia, że zastosować można haczyki do regałów sklepowych. Siatkowane półki wolniej zbierają kurz, dlatego estetyka i higiena przechowywania towarów jest na najwyższym poziomie. Są to idealne meble do sklepu spożywczego sprzedającego alkohole. Sprawdzają się również w sklepach sportowych.

Akcesoria do regałów sklepowych

Dostępny jest szeroki wybór akcesoriów wzbogacających nowe, jak i używane regały sklepowe. Oferta jest dostosowana do zróżnicowanych potrzeb właścicieli obiektów handlowych. Wysoka jakość dodatków powoduje, że z łatwością można wyeksponować towary, w sposób bardzo estetyczny. Regały możesz uzupełnić o praktyczne haczyki, wieszaki, listwy cenowe, separatory, ograniczniki, kosze i wiele innych.

Wieszaki i haczyki do regałów sklepowych

Zapewniają dowolną ekspozycję towarów. Regały o nie wzbogacone przyciągają uwagę klientów. Dzięki temu, że są trwałe, starannie wykonane i bezpieczne w użyciu, wzbogacają regały do butiku.

Listwy na regały sklepowe

Stanowią obowiązkowe wyposażenie regału, ponieważ pozwalają na estetyczną prezentację cen towarów.

Separatory i ograniczniki

Zmniejszają ryzyko spadania i przesuwania się towarów z półek. Zapewniają estetyczną prezentację asortymentu, prawidłowe układanie, dbają o porządek.

Kosze metalowe sklepowe

Umożliwiają przechowywanie drobnego asortymentu, galanterii, prasy, artykułów promocyjnych. Regał z koszami metalowymi pozwala na uporządkowanie niewielkich przedmiotów, zachowując przy tym odpowiedni porządek.

Regały sklepowe na obuwie, ubrania i pozostały asortyment

Dopuszczone do sprzedaży regały sklepowe spełniają polskie i europejskie normy bezpieczeństwa, co gwarantuje ich bezproblemowe użytkowanie przez bardzo długi czas. Stawiając na dobrej jakości regały sklepowe dwustronne, można estetycznie wyeksponować towary, zachęcając tym samym konsumentów do zakupu.

Systemy tworzone przez profesjonalistów zapewniają idealną organizację przestrzeni sklepowej, doskonałe układanie towarów i bezpieczne ich przechowywanie. Wybierając regał do kwiaciarni czy regał sklepowy na ubrania, warto zwrócić uwagę na jakość oraz sposób wykonania konstrukcji. To przełoży się na ich bezpieczne użytkowanie.

Reasumując, tworząc plan sklepu, warto największą uwagę przyłożyć do zakupu regałów wykonanych z najwyższej jakości materiałów. Jest możliwość uzupełnienia ich o akcesoria dodatkowe podnoszące funkcjonalność i umożliwiające atrakcyjne wyeksponowanie towarów. 

Regały magazynowe na odzież muszą zapewniać bezpieczne składowanie asortymentu, ułatwiać i przyspieszać kompletację zamówienia. Składowanie możliwe jest na wieszakach lub w pojemnikach, aż do momentu dostawy do punktu sprzedaży.

Coraz większa popularność sektora e-commerce w przemyśle odzieżowym sprawia, że zwiększa się popyt na rozwiązania magazynowe umożliwiające bezpieczne składowanie ubrań i dodatków.

Jak składować ubrania w magazynie?

W przemyśle odzieżowym dostępne są dwie formy przechowywania ubrań: w pojemnikach lub na wieszakach. W pojemnikach znajdują się zazwyczaj złożone, zafoliowane ubrania. Ustawiać je można na regałach półkowych lub wykorzystać w automatycznych magazynach pojemnikowych.

Jeżeli ubrania mają być składowane na wieszakach, niezbędne jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających przechowywanie pionowe. Chroni to przed zgnieceniem i uszkodzeniem produktów.

Regały magazynowe na odzież zapewniają bezpośredni dostęp do każdego produktu. Wieszaki można umieścić na belkach nośnych, a to pozwala na składowanie ubrań w pozycji wiszącej, na wysokości dopasowanej do tempa rotacji asortymentu. Innym sposobem składowania jest umieszczanie wieszaków na rurkach, z boku ramy regału.

Przemysł odzieżowy może obecnie korzystać z dopasowanych do potrzeb rozwiązań magazynowych zwiększających pojemność składowania. Najchętniej wybierane są regały z pomostami, które są w stanie zwielokrotnić pojemność magazynu o kolejne poziomy. Dodatkowo, zawsze jest bezpośredni dostęp do składowanego asortymentu.

Transport ładunków w magazynach odzieżowych

Najczęściej wykorzystywane są urządzenia transportu bliskiego, takie jak wózki do kompletacji zamówień, na których można umieszczać towary na paletach. Popularna jest również automatyzacja ruchu pojemników za pomocą układnic pojemnikowych i przenośników. Działają one bez udziału pracowników magazynu.

Jeżeli odzież jest składowania na kilku poziomach, należy wykorzystać urządzenia do transportu pomiędzy nimi. Zastosowanie znajdują w tym celu m.in. mobilne stojaki na ubrania, które są najprostszym z dostępnych rozwiązań. Transport odbywa się przy pomocy wózków widłowych na wskazany poziom lub przy wykorzystaniu przenośników podnoszących.

Popularne są również przenośniki podwieszane, dzięki którym ruch ubrań na wieszakach można zautomatyzować. Pierwszym z rozwiązań, jakie można zastosować są wsporniki, które przesuwają się po szynach zamontowanych na każdym z poziomów. Innym rozwiązaniem jest automatyczny system przesuwu wiszących ubrań, który pozwala na automatyczne przesuwanie towaru na wskazany poziom.

Regały na odzież – podsumowanie

Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań magazynowych, w tym automatyzacji sprawia, że można prowadzić wydajny magazyn odzieżowy. Uda się w ten sposób zwiększyć wydajność operacji magazynowych, jak i przyspieszyć tempo realizacji zamówień. Dostępne aktualnie rozwiązania umożliwiają unikanie błędów przy kompletacji, a także sprawne wykonywanie procesów logistycznych.  

Wyciągnik to urządzenie z krążkami stałymi i ruchomymi, liniami albo łańcuchami. Służy do podnoszenia i przemieszczania ciężkich ładunków w magazynie. Jest w stanie podnieść towary o dużych gabarytach w sposób bezpieczny i szybki.

Wykorzystując wyciągniki do przemieszczania ciężkich ładunków, można obsługiwać je bez żadnych szkód, w sposób bezpieczny i bezproblemowy. Wspomagają linie produkcyjne.

Wykorzystanie wyciągników w magazynie

Wyciągniki znajdują zastosowanie w wielu centrach logistycznych, umożliwiają manipulowanie ładunkami o dużej objętości oraz wadze. Pozwalają na ich bezpieczne przenoszenie z miejsca na miejsce, przy wykorzystaniu wózków widłowych.

Wyciągnik można zintegrować z suwnicą, aby ładunek podnoszony był w pionie i przewożony we wskazane miejsce.

Istnieje wiele różnych odmian wyciągników, można dopasować je do zarządzanego obiektu i poszczególnych wymagań klientów. To, jaki udźwig będzie miało urządzenie jest uzależnione od liczby wielokrążków lub mocy silnika odpowiadającego za podnoszenie. Zarządzanie systemem może odbywać się przez operatora za pomocą sterownika.

Rodzaje wyciągników w magazynie

Wyciągniki umożliwiają przenoszenie ciężkich i gabarytowych ładunków w magazynie w sposób bezpieczny i szybki. Wyciągniki można podzielić ze względu na:

Zalety zastosowania wyciągników w magazynie

Wprowadzając wyciągniki do swojego magazynu, możesz w wydajny sposób przemieszczać ciężkie ładunki. Mogą one współpracować z wieloma urządzeniami transportu bliskiego, takimi jak m.in. wózki widłowe. Ładunek podnoszony przez wyciągnik pokonuje najkrótszą drogę, co pozwala zmniejszyć ilość ruchów wykonywanych wewnątrz w magazynie.

Zapewniony jest bezpieczny transport ładunków. Instalacja magazynowa jest bezpieczna dla pracowników, którzy mają kontakt z ładunkiem w trakcie jego przenoszenia. Całość jest zabezpieczona przed upadkiem z wysokości, za pomocą blokady znajdującej się na hakach.

Wyciągniki są bardzo proste w obsłudze, operatorzy sterują nimi przy pomocy pilota. System można dopasować do niemal każdej instalacji magazynowej, charakteru obiektu, czy trybu pracy.

Wyciągniki w magazynie – podsumowanie

Wyciągniki to przydatne systemy w magazynie, które można wykorzystać do podnoszenia i przenoszenia ładunków o dużych gabarytach między określonymi strefami. Największą zaletą jest uniwersalność systemu, możliwość dowolnej konfiguracji, a także indywidualne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Wyciągniki sprawdzają się w magazynach o standardowych wymaganiach co do wydajności i szybkości realizacji procesów. Mają pewne ograniczenia co do liczby wykonywanych cykli godzinowych. Są uproszczoną wersją systemu automatycznego, znacznie bardziej wydajnego.

Elementami zaawansowanej logistyki magazynowej są przede wszystkim innowacyjne rozwiązania technologiczne, które usprawniają procesy, takie jak składowanie, przygotowywanie zamówień oraz wysyłkę towarów.

Nowoczesne technologie usprawniają logistykę magazynową, skracają czas i koszty wielu procesów. Niezbędna jest jednak automatyzacja i cyfryzacja obiektu.

Jak zastosować w magazynie zaawansowaną logistykę?

Podstawą jest zaplanowanie i uporządkowanie wewnętrznych procesów dotychczas zachodzących w firmie. Dobre planowanie odgrywa ogromną rolę w zaopatrywaniu w surowce, zarządzaniu zapasami czy dostarczaniu zamówień na czas.

Aby planowanie logistyczne miało sens, należy wybrać dogodny układ magazynu, dopasować go do rodzaju obsługiwanych produktów, ich rotacji, a także sezonowości. Ważne jest zoptymalizowanie wszystkich działań logistycznych odbywających się w obrębie firmy. Ustalając najważniejsze aspekty i dopracowując je, można zwiększyć wydajność całego obiektu magazynowego.

Zaawansowana logistyka magazynowa musi opierać się na systemie składowania usprawniającym realizację operacji. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, z których można skorzystać, dostosowanych do stopnia automatyzacji obiektu.

Cyfrowe zarządzanie operacjami w magazynie

Wdrażając do obiektu system zarządzania magazynem, czyli WMS, można zsynchronizować wiele procesów logistycznych – od przyjęcia towarów, po przygotowania, aż do wysłania zamówienia. Program jest w stanie zmaksymalizować wydajność obiektu. Operatorzy wydają polecenia poprzez oprogramowanie, co pozwala na korygowanie ruchu urządzeń transportu bliskiego.

System zarządzania magazynem umożliwia ustalenie kolejności wykonywania zadań i wybranie najbardziej wydajnych ścieżek kompletacyjnych. Oprogramowanie musi być jednak poprawnie skonfigurowane na podstawie szeregu kryteriów oraz zasad. Biorąc pod uwagę najważniejsze parametry, proces planowania logistycznego przebiegnie w sposób profesjonalny.

Automatyzacja logistyki magazynowej

Wdrożenie automatycznych rozwiązań magazynowych stanowi ważny element zaawansowanej logistyki. Wpływa na wydajność realizacji kolejnych etapów.

Jedną z pierwszych operacji, jakie należy zautomatyzować jest transport ładunków pomiędzy poszczególnymi strefami w magazynie. Można wykorzystać podnośniki palet czy inne nowoczesne rozwiązania, w celu szybkiego przemieszczania towarów po magazynie. Automatyzacji podlegać powinny również działania związane z pobieraniem i składowaniem produktów. Automatyczne urządzenia transportu bliskiego pozwalają na skuteczną obsługę towarów. Można zdecydować się m.in. na automatyczny Pallet Shuttle.

Zaawansowana logistyka magazynowa – podsumowanie

Zaawansowana logistyka magazynowa opiera się na innowacyjnych technologiach oraz automatyzacji. Istotny jest dobór rozwiązań z zakresu składowania, produkcji i przygotowywania zamówień, w zależności od rodzaju obsługiwanych towarów. Inteligentny magazyn jest efektywny, a działania w nim wykonywane oparte na zaawansowanych programach do zarządzania.

Regały satelitarne, czyli półautomatyczny system składowania blokowego palet to rozwiązanie, które najczęściej wykorzystywane jest, gdy kluczowe staje się maksymalne wykorzystanie kubatury obiektu. Palety w regałach przemieszczają się za pomocą zdalnego sterowania. Regał satelitarny jest obsługiwany przez wózki samojezdne, zaprojektowane przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Oferuje pełną automatyzację procesów logistycznych i obsługę na najwyższym poziomie.

Regał satelitarny – definicja, podstawowe informacje

Regał satelitarny, czyli Pallet Shuttle to ekonomiczny sposób automatycznego magazynowania. Wyróżnia się korzystnym współczynnikiem poniesionych nakładów względem wydajności. Palety są obsługiwane przez wózek elektryczny poruszający się po szynach wewnątrz kanałów towarowych. Z pomocą urządzenia transportu bliskiego operator wprowadza wózek Pallet Shuttle na regał i steruje nim przy pomocy tabletu.

System Pallet Shuttle zwiększa pojemność magazynu, usprawnia tempo wyjścia oraz wejścia towarów, a także pozwala na obsługę większej ilości jednostek magazynowych. System można wybrać w pełni zautomatyzowanej wersji będącej kombinacją wózków Pallet Shuttle i układnic lub w połączeniu z wózkami wahadłowymi.

Gdzie zastosowanie znajdują regały satelitarne?

Regały satelitarne są dostosowane do potrzeb firm obsługujących towary o bardzo dużym zagęszczeniu i prowadzących obiekty o wysokiej wydajności pracy. Pozwalają zwiększyć pojemność magazynu przy jednoczesnym uproszczeniu podstawowych procesów logistycznych.

Satelitarne konstrukcje świetnie wypełniają magazyny z dużą ilością palet na jednostkę magazynową. W każdym kanale można składować ładunki z innymi towarami. Sprawdzają się także w obiektach o bardzo dużej rotacji asortymentu, jak i w miejscach, gdzie wymagana jest kontrolowana temperatura składowania. Pozwala to znacząco zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną.

Regały satelitarne wybierane są również chętnie to obiektów obsługujących towary sezonowe. Pozwalają na błyskawiczną obsługę w szczytowym momencie, gdy asortymentu jest naprawdę bardzo dużo. Wypełniają także w skuteczny sposób magazyny buforowe znajdujące zastosowanie w zakładach produkcyjnych.

Warto zdecydować się na satelitarne regały w każdym magazynie wymagającym optymalizacji przestrzeni. Można dzięki nim maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową.

Zalety regałów satelitarnych

Systemy satelitarne można skonfigurować w taki sposób, aby zastosować metodę składowania LIFO lub FIFO, w zależności od rodzaju obsługiwanego asortymentu. Wśród pozostałych zalet konstrukcji wymienić można:

Regały satelitarne – podsumowanie

Regały satelitarne fantastycznie sprawdzają się w obiektach o dużym zagęszczeniu towarów oraz o zwiększonej ich rotacji. Projektowane rozwiązania maksymalnie wykorzystują przestrzeń magazynową, pozwalają obniżać koszty eksploatacje i zarządzać magazynem w sposób bezpieczny.

Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź