Zielona logistyka to filozofia prowadzenia biznesu mającego jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Polega na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, zmniejszonej emisji gazów oraz oszczędności wody. Z jakimi jeszcze wyzwaniami musi mierzyć się przedsiębiorca?

Magazynowanie ekologiczne – główne cele

Zrównoważony rozwój w magazynach oparty jest o znalezienie balansu między aspektach ekologicznymi a ekonomicznymi. Działalność firm nie powinna mieć degradującego wpływu na środowisko, a obecne rozwiązania logistyczne umożliwiają wprowadzenie zmian w infrastrukturze oraz sposobie zarządzania flotą transportową. Wdrażając zasady zielonej logistyki przedsiębiorca dąży głównie to realizacji następujących celów:

Zróżnicowany rozwój w magazynach – najważniejsze wyzwania

Branża logistyczna musi uporać się z wieloma przeszkodami, aby wdrożyć do swojej działalności ekologiczne zasady. Poniżej prezentujemy czynniki, które mogą to znacząco utrudniać, ale także sposoby na wprowadzenie zmian.

Powszechność paliw kopalnych

Współczesna logistyka magazynowa, a przede wszystkim stosowane środki transportu generują bardzo duże zanieczyszczenie, głównie ze względu na zasilanie urządzeń paliwami kopalnymi.

Warto pomyśleć o zastosowaniu alternatywnych źródeł energii, choć trzeba zdawać sobie sprawę, że z globalnego punktu widzenia nie ma obecnie aż tak bardzo korzystnych ekonomicznie rozwiązań dla przedsiębiorców. Aby jednak ochronić środowisko, warto wygospodarować dodatkowe fundusze.

Logistyka ostatniej mili a natężenie ruchu miejskiego

Rozwój branży e-commerce spowodował zwiększenie ruchu ulicznego w miastach. Jednocześnie wiąże się to z dodatkowymi problemami z zanieczyszczeniem powietrza. Na ulicach nieustannie widać dostawców firm kurierskich rozwożących paczki. Ograniczenie tego aspektu jest bardzo trudne, z uwagi na dużą konkurencyjność i chęć dostawy towarów „pod drzwi klienta” jak najszybciej.

Ciekawym rozwiązaniem są paczkomaty, dzięki którym kurier dostarcza paczki dla wielu klientów jednocześnie, w jedno miejsce.

Zielone technologie w magazynach są bardzo kosztowne

Ekologiczna działalność wiąże się z dużą inwestycją początkową dla przedsiębiorcy. Firmy dopiero rozpoczynające działalność mogą nie posiadać dostatecznych środków, aby zainwestować w przyjazną dla środowiska infrastrukturę czy zastosować pełną automatyzację procesów.

Od rządów państw europejskich w dużej mierze zależy, czy przedsiębiorcy będą skłonni do wdrażania ekologicznych zasad. Potrzeba solidnego programu dofinansowania zmian technologii magazynowych na automatyczne i ekologiczne.

Niska świadomość klientów na temat procesów logistycznych

Mało który klient zastanawia się, gdzie i w jaki sposób są składowane odpady w magazynie. Wielu nie zdaje sobie również sprawy, że aby możliwe było dostarczenie przesyłki w 24 godziny, przedsiębiorca musi zastosować złożony łańcuch dostaw, często generujący duże zanieczyszczenie. Logistyka magazynowa jest mało zrozumiała dla klienta, a tym samym nie zwraca on uwagi na kwestie ekologiczne, takie jak energooszczędność w magazynach. Oczywiście trend ten powoli się zmienia, ale nadal przedsiębiorcy nie mają aż tak dużej motywacji do zmian od swoich konsumentów.

Najlepszym motorem napędowym do zmian dla przedsiębiorców są petycje klientów oraz ich chęć korzystania z usług firm, które np. stosują środki czystości ekologiczne w magazynie czy zapewniają odzyskiwanie surowców w magazynie.

Magazyn a zmiany klimatyczne – podsumowanie

Redukcja zużycia energii w magazynach, zastąpienie paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii czy pełna automatyzacja procesów to działania, które powinien zastosować nowoczesny przedsiębiorca, w celu ochrony środowiska. W dłuższej perspektywie może mu to zapewnić większą konkurencyjność.

Transport i przechowywanie towarów odbywa się obecnie w prosty sposób, ponieważ są składowane na dopasowanych do potrzeb paletach. Największą popularnością cieszą się palety euro oraz palety amerykańskie. Czym się wyróżniają?

Paleta amerykańska – wymiary, cechy, zastosowanie

Inna jej nazwa to paleta uniwersalna. Jest powszechnie stosowana w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Zasady jej produkcji określa norma ISO 3676. Gwarantuje bezproblemową wymianę handlową na całym świecie.

Paleta amerykańska ma długość 1200 mm oraz szerokość 1000 mm. Ma zbliżony do kwadratu kształt, co znacząco odróżnia ją od europalety, która ma kształt prostokątny. Najczęściej paleta w tym wydaniu jest wykorzystywana do transportu substancji płynnych, ze względu na większą powierzchnię i lepszą stabilność.

Paleta euro – wymiary, cechy, zastosowanie

Ustandaryzowane wymiary palet euro sprawiają, że ich obsługa może odbywać się przy pomocy klasycznych środków transportu. Standardowe nośniki towarów z oznaczeniami EURO, EPAL bądź EURO EPAL mają wymiary 800 x 1200 x 144 mm (szerokość, długość, wysokość). Symbole te muszą znaleźć się obowiązkowo na jednym z boków, co potwierdza odpowiednią jakość produkcji.

Na europaletach można składować standardowych rozmiarów plastikowe pojemniki i pudełka kartonowe. Ułatwia to grupowanie, a następnie zarządzanie towarami. Oczywiście palety euro są najbardziej rozpowszechnione w Europie i przystosowane do systemów magazynowania obowiązujących w obiektach logistycznych działających w UE.

Ładowność dynamiczna palet euro wynosi 1500 kg, a statyczna nawet 4000 kg. Ich obsługa może odbywać się z pomocą wózków i urządzeń transportu bliskiego. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w magazynach automatycznych.

Europalety i palety amerykańskie – podobieństwa i różnice

Paleta, zarówno euro, jak i amerykańska, umożliwia transport, jak i składowanie towarów. Warto jednak poznać występujące między nimi podobieństwa i różnice, aby dopasować je do właściwego zestawu zadań.

Podobieństwa

Zarówno palety euro, jak i amerykańskie mają to samo zastosowanie. Umożliwiają grupowanie, składowanie i transportowanie ładunków. Powstają z drewna, metalu lub plastiku, w zależności od tego, w jakim sektorze działa przedsiębiorca i jakiej wytrzymałości na uszkodzenia oczekuje.

Różnice

Palety amerykańskie i euro różnią się wymiarami. Mają tę samą długość, ale wersje obowiązujące w USA są o 200 mm szersze. Dzięki temu zapewniają ładunkom nieco większą stabilność niż europejskie nośniki. Kolejną różnicą jest instytucja, która wydaje zgodę na produkcję i sprawdza jakość palet. W przypadku palet amerykańskich jest to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – ISO, a regulacjami w przypadku palet europejskich zajmuje się EN (PN-EN 13698-1:2005).

Palety w magazynie – podsumowanie

Procesy logistyczne muszą odbywać się z udziałem dopasowanych do potrzeb nośników towarów. Ostateczny wybór palety jest uzależniony od pochodzenia producenta, rodzaju systemu składowania, jak i urządzeń transportowych. 

Regały zewnętrzne stanowią ważne wyposażenie magazynu otwartego. Umożliwiają bezpieczne składowanie ładunków na wolnym powietrzu. Jakimi parametrami muszą wyróżniać się, aby były odporne na zmienne warunki atmosferyczne?

Składowanie zewnętrzne wiąże się z wieloma wyzwaniami. Nie wszystkie ładunki są do tego przystosowane, a w dodatku trzeba wyposażyć się w konstrukcje odporne na deszcz, śnieg, zmienne temperatury.

Co warto wiedzieć o regałach zewnętrznych? Podstawowe informacje

Obiekty logistyczne chcące składować towary na wolnym powietrzu muszą zmierzyć się z wieloma istotnymi wyzwaniami. Konstrukcje muszą być specjalnie do tego celu zaprojektowane. Najczęściej znajdują zastosowanie w branży budowlanej oraz stalowej, które produkują materiały odporne na czynniki atmosferyczne. Towary nie potrzebują dodatkowego zabezpieczenia przed deszczem, słońcem czy śniegiem.

Ważne jest, aby konstrukcje regałów zewnętrznych były odporne na korozję. Dzięki temu stanowiły będą stabilną podstawę pod ładunki, bez ryzyka zawalenia się. Składowanie na zewnątrz nie powoduje w ten sposób strat.

Zasady składowania ładunków na zewnątrz

Regały do składowania zewnętrznego są odporne na czynniki atmosferyczne. Projektowane są w taki sposób, aby nie zawierały elementów mogących ulec zniszczeniu wskutek deszczu, śniegu czy zmiennej temperatury. Z tego względu, na terenach zewnętrznych najczęściej stosuje się proste, nieautomatyczne konstrukcje.

Projekt magazynu otwartego musi uwzględniać również oznakowania, które usprawniają proces ładowania i rozładowywania. Ważne, aby rozplanować przestrzeń w umiejętny sposób, co znacząco wpłynie na bezpieczny transport.

Rodzaje regałów zewnętrznych

Regały wspornikowe

Umożliwiają przechowywanie długich ładunków. Składają się z kolumn i ramion. Są dostosowane do przechowywania towarów o różnej objętości i nieregularnych kształtach. Najczęściej układa się na nich belki, deski, profile aluminiowe, arkusze blachy.

Liczne akcesoria dodatkowe sprawiają, że regały wspornikowe można dopasować do indywidualnych potrzeb. Omawiane konstrukcje zewnętrzne można umieścić m.in. na ruchomych podstawach, co umożliwi jeszcze łatwiejszy transport towarów po terenie magazynu.

Regały paletowe

Umożliwiają składowanie ładunków do czasu aż zakończy się proces załadunku ciężarówek. Można zastosować wariant drive-in oraz drive-through. Dzięki tym rozwiązaniom zwiększenie pojemności magazynu nie jest żadnym problemem.

Regały magazynowe zewnętrzne – podsumowanie

Magazyny otwarte są idealnym rozwiązaniem dla firm, które obsługują materiały odporne na działanie czynników atmosferycznych. Jeżeli właśnie takie rozwiązanie jest dostosowane do Twoich potrzeb, musisz zainwestować w wysokiej jakości regały magazynowe zewnętrzne. Do wyboru są dwa warianty:

Przeprowadzając indywidualną analizę własnych potrzeb, można zagospodarować przestrzeń zewnętrzną maksymalnie wykorzystując przy tym dostępny teren.

Technologia RFID znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia m.in. w magazynach, produkcji, logistyce. Ułatwia prowadzenie handlu i zapewnia bezpieczeństwo. Dowiedz się, jak może wpłynąć na zarządzanie Twoim magazynem.

Technologia RFID – definicja, podstawowe informacje

RFID to skrót od angielskiego wyrażenia Radio-Frequency Identification. Oznacza identyfikację za pomocą fal radiowych. Technologia umożliwia odczyt i przesył danych oraz elektroniczne zasilanie chipów. W zależności od rodzaju, działania te mogą odbywać się z odległości kilkudziesięciu centymetrów lub nawet kilkunastu metrów.

Budowa RFID jest na tyle zaawansowana, że jednocześnie można odczytać wiele tagów, które znajdują się w zasięgu czytnika lub anteny systemu. Standardami obsługiwanymi przez tę technologię są:

RFID – zastosowanie

Technologia Radio-Frequency Identification znajduje się w standardzie wielu współczesnych obiektów, ponieważ umożliwia ich identyfikację, jak i skuteczną komunikację między pracownikami. Pozwala na wdrożenie zasad Przemysłu 4.0, jak i Internetu Rzeczy. Bezprzewodowa komunikacja sieciowa i komunikacja człowiek-maszyna we współczesnych magazynach to standard, z którego warto korzystać.

Identyfikacja radiowa znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

Technologia RFID w magazynie jako alternatywa dla kodów kreskowych

RFID w magazynie pozwala zastąpić dotychczas wykorzystywane znakowanie towarów przy użyciu kodów kreskowych. Daje to możliwość wyższego poziomu organizacji pracy i umożliwia kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa.

Ruch towarów jest rejestrowany i kontrolowany poprzez czytniki stacjonarne, bramki RFID, a także mobilne terminale magazynowe. System ułatwia wiele procesów, a identyfikacja towarów odbywa się bardzo sprawnie poprzez czytniki RFID. Technologia przynosi wiele korzyści dla zarządzania magazynem.

RFID w magazynie – podsumowanie

W nowoczesnym magazynie wdrożenie technologii RFID pozwala osiągać znacznie lepsze efekty z zarządzania towarami i kontrolowania procesów. Jeżeli chcesz się rozwijać, musisz stawiać na automatyzację. 

Palety są powszechnie stosowanym w magazynach nośnikiem umożliwiającym przenoszenie oraz składowanie towarów. Największą popularnością cieszą się palety drewniane, ale w sprzedaży dostępne są również palety metalowe oraz plastikowe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto poznać ich zalety i wady.

Wybierając dopasowany do własnych potrzeb rodzaj palet zapewniasz sobie bezpieczne i komfortowe składowanie towarów.

Produkcja palet plastikowych – zalety i wady

Jeżeli zdecydujesz się na palety z tworzywa sztucznego, produkcja odbywa się za pomocą techniki formowania wtryskowego. Polega to na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy.

Paleta plastikowa ma szereg zalet:

Wśród wad palet plastikowych wymienić można:

Paleta drewniana – najczęściej wybierana, ze względu na rozbudowany zestaw zalet

Palety drewniane najczęściej występują w wymiarach 1200×800 mm, ale dostępne są oczywiście inne rozmiary:

Zaletami palet drewnianych są przede wszystkim:

Przy obsłudze palet drewnianych mogą pojawić się również pewne niedogodności:

Palety metalowe – produkcja, zalety i wady

Ze względu na produkcję z wysokiej jakości metalu oraz podwyższoną odporność na uszkodzenia, palety metalowe są stosowane w branży motoryzacyjnej i hutniczej, ponieważ są przystosowane do transportu wstępnie zmontowanych zespołów.

Powstają one zgodnie z wymaganiami i wymiarami charakterystycznymi dla palet drewnianych. Wśród zalet tych konstrukcji wymienić można:

Metalowe palety mają również wady:

Palety w magazynie – podsumowanie

Wybierając palety do magazynu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

Dobrze dopasowane do potrzeb palety ułatwiają przemieszczanie i bezpieczne składowanie ładunków. 

Doki magazynowe stanowią podstawowy element nowoczesnych obiektów logistycznych. Zwiększają wydajność realizowanych procesów, ale także zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pracowników, z uwagi na wyznaczone strefy działania.

W halach magazynowych doki pełnią bardzo ważną funkcję. Umożliwiają profesjonalną koordynację procesów załadunku towarów. Stanowią łącznik pomiędzy działem transportu a wnętrzem obiektu.

Doki załadowcze – elementy składowe

Każdy dok magazynowy składa się z zestawu urządzeń, które umożliwiają załadowanie i rozładowanie towarów. Działania odbywają się bez zbędnego wysiłku, a obsługa pojazdów dostawczych i samochodów ciężarowych jest bardzo sprawna. Najczęściej doki rozładunkowe stanowią podstawowe wyposażenie obiektów współpracujących z branżą przemysłową i transportową. Umożliwiają zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia dla towarów przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Nie ma tu konieczności ręcznej obsługi towarów, pełna automatyzacja skraca czas realizacji usług.

Doki załadunkowe – wyposażenie

Na jakiej zasadzie działają magazyny przeładunkowe?

Kierowca samochodu dostawczego wjeżdża tyłem w specjalny fartuch uszczelniający. Musi ustawić się centrycznie względem bramy magazynu. Może zrobić to prawidłowo dzięki zastosowanym znakom najazdowym, jak i naprowadzaczom kół. Następuje podniesienie rampy przeładunkowej i usunięcie platformy. Bezpośrednio do samochodów wprowadzana jest waga uchylna, dzięki której możliwy jest do nich wjazd wózków z towarami.

W taki sposób przeprowadzane jest profesjonalne dokowanie ciężarówek

Dok rozładunkowy – największe zalety

Magazyn przeładunkowy będący częścią infrastruktury logistycznej umożliwia skrócenie czasu przeładunku towarów, ze względu na mniejszą odległość transportową, jak i zapewnienie pracownikom znacznie większego komfortu pracy. Nie ma tu konieczności ręcznej obsługi towarów, co niweluje ryzyko wypadków oraz popełniania wielu błędów.

Dok magazynowy zabezpiecza towary przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. Na towary nie działa silny deszcz, wiatr, ostre słońce czy śnieg. Z magazynu nie ucieka również ciepło, ani nie zmieniają się panujące w nim warunki temperaturowe, co znacząco poprawia komfort pracy i zabezpiecza składowane materiały przed uszkodzeniami.

Korzystając z doków można zwiększyć przepustowość placu przeładunkowego. Pracownicy mogą korzystać z wielu typów pojazdów dostawczych, co umożliwia elastyczne wykonywanie obowiązków.

Doki warto stosować również ze względów bezpieczeństwa. W magazynach, w których stanowią część infrastruktury, występuje mniej kradzieży, a dostęp osób nieupoważnionych jest wręcz niemożliwy.

Doki rozładunkowe w nowoczesnych magazynach

Doki załadowcze znajdują zastosowanie we wszystkich typach magazynów. Można wdrożyć je również w struktury hal produkcyjnych oraz obiektów handlowych. Jest to rozwiązanie niezbędne, jeżeli załadunek oraz rozładunek towarów odbywają się z bardzo dużą częstotliwością. Znacząco skraca to czas realizacji usług i umożliwia terminową dostawę towarów.

Każdy dok magazynowy musi być zbudowany ze starannie wyselekcjonowanych urządzeń, które podnoszą jego trwałość i funkcjonalność. W celu zapewnienia najlepszych warunków korzystania, istotne jest stworzenie przestrzeni dostosowanej pod względem wielkości do liczby obsługiwanych klientów. 

Lokalizacja magazynu jest jednym z kluczowych aspektów decydujących o powodzeniu inwestycji. Konieczna jest bardzo dokładna analiza, a także uwzględnienie czynników takich, jak wielkość firmy oraz przyjęty system dystrybucji. Dzięki temu możesz sporo zaoszczędzić i prowadzić działalność odnoszącą sukcesy.

Wybierając lokalizację magazynu trzeba wziąć pod uwagę:

Kryteria lokalizacji centrów logistycznych

Zaawansowane zarządzanie magazynem polega na podejmowaniu przemyślanych decyzji, popartych wcześniejszymi analizami. Dziś do dyspozycji przedsiębiorców jest m.in. system WMS, który podpowiada najkorzystniejsze rozwiązania, pozwala przeanalizować każdy czynnik lokalizacji magazynu, który może mieć wpływ na Twoją działalność.

  1. Dostępność – należy wybrać na lokalizację magazynu takie miejsce, do którego będą miały łatwy dostęp osoby go zaopatrujące, jak i klienci, którzy samodzielnie chcą odebrać towar.
  2. Koszty – wynajem magazynu wiąże się z określonymi wydatkami finansowymi. Musisz opłacić czynsz, media, jak i ponieść inne koszty związane z obsługą obiektu. Dobierz rozwiązanie, które nie obciąża zbytnio finansów firmy, a daje możliwość prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej.
  3. Wielkość – obszar, jak i sam budynek muszą być dostosowane do ilości obsługiwanych towarów.
  4. Warunki składowania – magazyn musi być wyposażony w ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację. Dzięki temu towary będą miały zapewnione odpowiednie warunki do składowania.
  5. Dostępność transportu – lokalizacja magazynu nie powinna stwarzać problemów logistycznych dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów zajmujących się transportem towarów.
  6. Usługi dodatkowe – najlepiej, aby lokalizacja magazyn znajdowała się w obrębie firm świadczących usługi serwisowe oraz techniczne. W razie potrzeby można skorzystać z ich pomocy.
  7. Bezpieczeństwo – magazyn powinien mieć solidne zabezpieczenia przed kradzieżą oraz pozostałymi zagrożeniami.

Lokalizacja magazynów dostosowana do potrzeb przedsiębiorców

Inne potrzeby, jeżeli chodzi o obiekt magazynowy mają przedsiębiorcy działający lokalnie, a zupełnie inne dystrybuujący towary na rynki zagraniczne. Firmy lokalne zwykle nie potrzebują dużej przestrzeni magazynowej, ponieważ rotacja towarów jest w nich bardzo duża, praktycznie natychmiastowa. Nie liczy się tu wielkość, ale dogodny dojazd i niewielka odległość od klienta docelowego. Umożliwia to ograniczenie kosztów transportu i pozwala na szybką realizację zamówienia.

Im większa jest firma, tym jej potrzeby automatycznie rosną. Rozwijający się przedsiębiorcy zwykle szukają obiektów z rozbudowaną infrastrukturą, chcą mieć dostęp do innowacyjnych rozwiązań i ten czynnik lokalizacji magazynu jest dla nich kluczowy.

Jeżeli przedsiębiorca współpracuje przede wszystkim z kontrahentami zagranicznymi, zwykle wybiera obiekty zlokalizowane w pobliżu dróg szybkiego ruchu, autostrad, portów lotniczych czy linii kolejowych. Taki układ pozwala zmniejszyć koszty i umożliwia terminową realizację usług. Współpracując z kontrahentami ze wschodu, lokalizacja magazynu powinna znajdować się na wschodzie Polski. W przypadku dystrybucji towarów na rynki europejskie, lepszą lokalizacją będzie zachód naszego kraju.

Lokalizacja magazynu a pracownicy

Wygodny dojazd dla pracowników również powinien mieć znaczenie przy decyzji o wyborze lokalizacji magazynu. Należy zorientować się, jak wygląda rynek pracy w okolicy, czy uda się zgromadzić odpowiednią kadrę umożliwiającą sprawne realizowanie procesów logistycznych. Musisz również wiedzieć, że koszty pracy w dużych aglomeracjach są znacznie wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Warto zorientować się, czy do wybranej lokalizacji pracownik będzie miał dogodny dojazd.

Kryteria lokalizacji centrów logistycznych – podsumowanie

Należy wybrać taką lokalizację magazynu, która umożliwia optymalizację kosztów, jak i wpływa pozytywnie na wydajność procesów logistycznych. Jest to ważne z punktu widzenia przyjętej strategii zarządzania magazynem. 

Skrzyniopalety znajdują zastosowanie w niemal każdym magazynie. Zapewniają uniwersalny system składowania, jak i transportu różnego typu towarów. Jakie jeszcze zalety posiadają?

Przemysłowa konstrukcja skrzyniopalet sprawia, że znajdują one zastosowanie w magazynach wielu branż. Wysoka jakość, spójność specyfikacyjna, a także pełne zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniami sprawiają, że skrzyniopalety w magazynie sprawdzają się fantastycznie. Dowiedz się na ich temat jeszcze więcej.

Skrzyniopalety – definicja

Skrzyniopaleta jest rodzajem skrzyni umieszczonej na podstawie przypominającej 2 lub 4-wjazdową paletę. Uniwersalnym rozmiarem jest 120x100x80 cm, ale oczywiście producenci skrzyniopalet oferują także warianty na indywidualne zamówienie, wedle życzenia klienta.

Zastosowanie skrzyniopalet

Skrzyniopalety są bardzo często wykorzystywane podczas transportu i przechowywania towarów o różnej wielkości oraz wadze. Stanowią podstawowe wyposażenie magazynów obsługujących asortyment z wielu branż. Często wykorzystywane są także w sklepach wielkopowierzchniowych oraz na halach produkcyjnych.

Rodzaje skrzyniopalet

Na rynku dostępne są dwa rodzaje skrzyniopalet:

Te drugie zdecydowanie cieszą się większą popularnością, z uwagi na uniwersalność. Powstają z frezowanych desek z drzew iglastych. Są zbijane za pomocą gwoździ pierścieniowych, a ich rogi są wzmacniane kątownikami. Popularne jest również wykonywanie skrzyniopalet ze sklejki, płyt pilśniowych, płyt OSB oraz tektury.

Zalety skrzyniopalet z plastiku

Wady skrzyniopalet z plastiku

Zalety skrzyniopalet z drewna

Wady skrzyniopalet z drewna

Skrzyniopalety do transportu i składowania towarów – podsumowanie

Decydując się na zakup skrzyniopalet do magazynu zyskujesz uniwersalną przestrzeń do składowania oraz transportu towarów. Zarówno warianty plastikowe, jak i drewniane mają szereg zalet, które umożliwiają sprawną realizację procesów logistycznych w magazynie.

Wydajność magazynu ma wpływ na czas realizacji zamówień, a także innych procesów logistycznych. W tej branży warto unikać marnotrawienia czasu, ponieważ jest to bardzo kosztowne.

Z tego artykułu dowiesz się, jak w prosty sposób zwiększyć wydajność magazynu, jaki prowadzisz. Warto podjąć działania mające na celu optymalizację wykonywania czynności i przeprowadzanie ich w znacznie krótszym czasie.

Pierwszy etap zmian: szczegółowa analiza operacji magazynowych

Aby poprawić wydajność magazynu musisz przeprowadzić szczegółową analizę dotychczas wykonywanych w nim czynności. W tym celu warto zastosować:

Szczególnie ostatni aspekt działań jest interesujący z punktu realnej zmiany wydajności w magazynie. Warto wyeliminować zbędne lub duplikujące się czynności, zaplanować i na nowo zoptymalizować drogi transportowe w magazynie, co stanie się o wiele prostsze, gdy skorzystasz z systemu zarządzania magazynem WMS.

Drugi etap: analiza wydajności eksploatowanych urządzeń

Wpływ na wydajność w magazynie ma efektywne działanie urządzeń przeładunkowych. Aby sprawdzić, jak to funkcjonuje u Ciebie przeprowadź:

Zebranie szczegółowy informacji na temat eksploatowanych w magazynie urządzeń pozwoli część procesów zmienić lub zautomatyzować. Wraz z rozwojem Twojej działalności, warto modernizować centrum logistyczne i doprowadzać do automatyzacji procesów.

Trzeci etap: analiza efektywności zarządzania zapasami

Wydajność magazynu jest również powiązania z zarządzaniem zapasami. Warto:

Czwarty etap: opinia pracowników

Pracownicy są nieocenionym źródłem informacji, jeżeli chodzi o praktyczne zmiany, które warto wprowadzić w magazynie, aby zoptymalizować jego wydajność. Przeprowadzając regularne konsultacje warto:

Wydajność magazynu – podsumowanie

Aby zwiększyć wydajność magazynu, warto przeprowadzić audyt efektywności funkcjonowania poszczególnych procesów w nim zachodzących. Identyfikując problemy, z łatwością można je rozwiązać, a tym samym uda skrócić się czas niezbędny do realizacji poszczególnych zadań.

Wydajny magazynu generuje więcej zysków niż kosztów.

Dobrze dopasowane do systemu składowania urządzenia transportowe umożliwiają sprawną realizację podstawowych procesów magazynowych. Do wyboru są m.in. wózki widłowe ręczne, czołowe, podnośnikowe, systemowe i wiele innych. Dokonując analizy potrzeb oraz działania poszczególnych rozwiązań, wyposażysz magazyn w niezbędną pomoc. Co wyróżnia magazynowe wózki widłowe? Na jaki rodzaj wózka widłowego warto się zdecydować? Które najbardziej ułatwiają codzienną pracę w magazynie? Odpowiadamy!

Wózek widłowy – definicja, podstawowe informacje

Wózek widłowy magazynowy jest przystosowany do obsługi i składowania towarów. Umożliwia bezpieczne rozmieszczanie jednostek na regałach, a także pobiera z nich towar, w trakcie kompletowania zamówienia.

Wózki widłowe pracują przede wszystkim w zamkniętych magazynach. Mogą być zasilane elektrycznymi bateriami, albo napędzane spalinowo. Pierwsze rozwiązania spełnia wymogi ekologiczne, jest zdrowsze, nie emituje spalin. Do pracy w wąskich korytarzach i na niewielkich powierzchniach znacznie lepiej sprawdzają się elektryczne wózki widłowe. Informacje, w jakich obiektach najbardziej się sprawdzają, znajdziesz w dalszej części artykułu.

Rodzaje wózków widłowych

Wózek widłowy w magazynie – podsumowanie

Wyposażenie magazynu w dopasowany do potrzeb wózek widłowy pozwala usprawnić wiele procesów związanych z transportem, składowaniem towarów oraz kompletowaniem zamówień. Wózek widłowy magazynowy ułatwia pracę, przyspiesza realizację zadań i zwiększa bezpieczeństwo, jeżeli tylko jest obsługiwany przez operatora z doświadczeniem, po niezbędnych szkoleniach.

Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź