Wszystkie aktualności

Kompletacja zamówień w magazynie – co warto wiedzieć?

Kompletacja zamówień to jeden z najbardziej wymagających procesów magazynowych. Wpływ ma na to złożoność działań, wysokie koszty, jak i ryzyko popełnienia wielu błędów. Sprawdź, co zrobić, aby ten aspekt działalności był prostszy i sprawniejszy.

Kompletowanie zamówień wymaga od pracowników pełnego zaangażowania, dobrej organizacji pracy, a także dokładności. Istotne jest także unikanie popularnych błędów, które omówimy w dalszej części artykułu.

Kompletacja zamówień – definicja

Kompletacja zamówień to złożony proces magazynowy, który polega na zgromadzeniu rozmaitych towarów w ramach jednego bądź kilku zamówień. Kompletując paczkę, można przejść do kolejnego etapu procesu logistycznego.

Od następujących czynników zależy, czy proces kompletacji przebiegnie prawidłowo:

 • wypracowane standardy i metody pracy,
 • wydzielenie stref w magazynie,
 • efektywność pracy operatorów logistycznych i pracowników magazynu,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii i korzystanie z innowacyjnych rozwiązań przyspieszających pracę,
 • wprowadzenie odpowiedniej organizacji pracy w magazynie.

Najpopularniejsze techniki kompletacji

W branży logistycznej zastosowanie znajdują następujące systemy kompletacyjne:

 • Pick by light – operator logistyczny korzysta z identyfikacji świetlnej podczas szukania towarów w magazynie. Przy regałach uruchamiają się lampki sygnalizujące, że tam właśnie znajduje się poszukiwany towar.
 • Pick and pack – sposób kompletacji obejmujący od jednego do kilku zamówień jednocześnie i przygotowanie ich do wysyłki. Operator wykonując zadania korzysta z wydrukowanej listy.
 • Put to light – operator logistyczny korzysta z wózków widłowych, przy których znajdują się podświetlane ekrany, na których pojawia się lokalizacja towaru i informacja, gdzie należy go dostarczyć po kompletacji.
 • Człowiek do towaru – operator logistyczny pobiera towar z magazynu z wyznaczonego miejsca, nie korzystając z automatycznych systemów wzbogacających pracę.
 • Towar do człowieka – w procesie kompletacji wykorzystywane są urządzenia automatyczne, które umożliwiają szybki transport towaru ze strefy składowania do docelowego miejsca.
 • Pick by voice – metoda kompletacji towarów sterowana głosem. Operator otrzymuje polecenia głosowe, które musi potwierdzać ciągiem liter i cyfr. Pracownik ma dzięki temu wolne ręce i może realizować bez problemów zadania.
 • Pick by frame – sposób kompletacji zbliżony do pick by light. Różnica polega jedynie na tym, że znaki świetlne są umieszczone na ramce, którą operator może przyczepić do wózka widłowego lub regału, co ułatwia kompletację towaru. Jest to tańsze rozwiązanie.

To, na jaką metodę kompletacji zamówień zdecydujesz się ostatecznie, jest sprawą indywidualną. Zależy od przepływu towarów w magazynie, zasobów firmy, a także stopnia automatyzacji. Warto wybrać najwygodniejszy dla siebie system, a magazynowanie i realizowanie procesów przebiegną szybko, sprawnie i bezbłędnie.

Najpowszechniejsze błędy przy kompletowaniu zamówień

Kompletacja zamówień jest procesem złożonym, dlatego może pojawić się tu wiele błędów uniemożliwiających poprawną realizację. Jakie są najczęstsze? Jak się ich wystrzegać?

Brak wypracowanych standardów pracy

Ryzyko popełnienia błędu jest znacznie większe, jeżeli pracownik nie ma jasnych wytycznych co do działań, jakie ma wykonać. Ustalając standardy pracy dla całego zespołu i wybierając najwygodniejszą technikę kompletacji, można z łatwością wypracować nawyki organizacyjne, dzięki którym realizowanie zamówień będzie przebiegało poprawnie.

Przeoczenia pracowników co do informacji i zawartości zamówienia

Bardzo często zdarzają się pomyłki związane z niespakowaniem odpowiednich towarów do paczki. Wynikają z ludzkiego niedopatrzenia. Trzeba mieć świadomość, że tego typu aspektów nigdy nie uda się wyeliminować całkowicie. Warto zachęcać pracowników do udziału w szkoleniach, co pozwoli im na wypracowanie odpowiednich standardów pracy.

Niewłaściwe składowanie i oznakowanie produktów

Towary niewłaściwie składowane i oznakowane mogą wprowadzać pracowników w błąd. Kontrola jakości przy kompletowaniu jest tu warunkiem koniecznym. Problematyczny jest brak etykiet na produktach, co nie pozwala pracownikom na szybkie zweryfikowanie towaru, który ma znaleźć się w paczce.

Zarządzanie zapasami w magazynie powinno uwzględniać etykietowanie wszystkich produktów. Proces kompletacji zamówień jest dzięki temu znacznie sprawniejszy.

Wyzwania w kompletacji zamówień – podsumowanie

Zarządzanie magazynem jest dużym wyzwaniem biorąc pod uwagę złożoność procesów, koszty z tym związane, jak i konieczność dostarczania zamówień na czas. Optymalizacja procesu kompletacji jest kluczowa dla osiągnięcia najlepszych rezultatów. Warto wybrać również korzystne sposoby pakowania towarów, z którymi pracownicy są obeznani. Najlepiej regularnie ich szkolić, co podniesie efektywność pracy i pomoże zmniejszyć ilość błędów.

Współczesny magazyn potrzebuje automatyzacji oraz zastosowania systemów informatycznych wspomagających pracę.

Kompletacja Zamówień W Magazynie – Co Warto Wiedzieć? - zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź