Wszystkie aktualności

Kontrola jakości regałów magazynowych – co warto wiedzieć?

Regularne kontrole jakości regałów magazynowych są niezbędne dla bezpieczeństwa procesu składowania. Zakres i częstotliwość przeprowadzania przeglądów technicznych reguluje norma PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”.

Wymagania prawne dotyczące kontroli jakości regałów magazynowych

Zgodnie z przepisami BHP, obowiązkiem każdego właściciela magazynu jest zadbanie o bezpieczne warunki pracy dla pracowników. W tym celu należy regularnie sprawdzać stan techniczny maszyn i urządzeń, w szczególności regałów magazynowych.

Prawo narzuca na właściciela magazynu obowiązek regularnego przeprowadzania kontroli jakości regałów magazynowych. Zapisy tego dotyczące znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawo Pracy. Wynika z nich, że m.in. regały magazynowe podlegają obowiązkowym regularnym remontom, konserwacjom i przeglądom.

Szczegółowe zasady, jak powinna wyglądać kontrola jakości regałów magazynowych określa norma PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń doskładowania”.

Przeglądy okresowe regałów magazynowych – jak często?

Minimum raz w roku należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych ekspertowi z odpowiednimi uprawnieniami. W razie uszkodzeń mechanicznych i usterek eksploatacyjnych możliwe jest zwiększenie częstotliwości co 6 miesięcy.

Standardem w przypadku funkcjonowania profesjonalnych magazynów są również codzienne przeglądy wykonywane przez wyznaczonego pracownika, a także przeglądy cotygodniowe i comiesięczne. Pozwala to zachować bezpieczeństwo w magazynie na wysokim poziomie. Umożliwia wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, szybkie reagowanie i usuwanie usterek przed poważną awarią.

Poziomy usterek regałów magazynowych

Trzy kolory określają poziom usterek po przeprowadzeniu przeglądu regału magazynowego:

  • zielony – najniższy poziom zagrożenia. Dany element instalacji wymaga obserwacji;
  • pomarańczowy – średni stopień zagrożenia. Konieczne są prace naprawcze lub konserwacyjne w bliskim terminie;
  • czerwony – konieczne jest jak najszybsze usunięcie usterki, która zagraża bezpieczeństwu towarów oraz pracowników.

Samodzielne sprawdzanie stanu technicznego regałów magazynowych

Zalecane jest, aby codziennie, co tydzień oraz raz w miesiącu przeprowadzać wewnętrzne przeglądy stanu technicznego regałów magazynowych. Wykonują je wyznaczeni do tego pracownicy.

  • Codziennie niezbędna jest wzrokowa kontrola stanu technicznego regałów magazynowych.
  • Raz w tygodniu pod kontrolą powinny być również oznakowanie i identyfikacja regałów magazynowych.
  • Raz w miesiącu należy wziąć pod uwagę dobór regałów magazynowych do magazynowania towarów, sposób składowania i inne aspekty związane z eksploatacją.

Testy wytrzymałościowe regałów magazynowych

Konstrukcje regałowe od czasu do czasu należy poddać badaniu wytrzymałości na obciążenia. Pozwala to precyzyjne oszacować nośność regałów, zbadać stabilność i ustalić, czy montaż i demontaż regałów magazynowych jest w pełni zgodny z zasadami bezpieczeństwa. Badania są przeprowadzane zgodnie z normami i przepisami.

Konserwacja regałów magazynowych

Regularna konserwacja regałów znajdujących się w magazynie umożliwia wydłużenie ich żywotności, jak i daje możliwość bezpiecznej eksploatacji. Działania mają na celu zapobiec ewentualnym awariom i przestojom w funkcjonowaniu magazynu.

Konserwację należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta, a wtedy normy bezpieczeństwa dla regałów magazynowych zostaną utrzymane na właściwym poziomie.

Kontrola jakości regałów magazynowych – podsumowanie

Przeszkolony zespół mający baczną kontrolę nad bezpieczeństwem w magazynie to podstawa działalności w tej branży. Niezbędne jest również korzystanie z usług zewnętrznych ekspertów, którzy wezmą pod lupę zakres bezpieczeństwa w magazynie. Kontrola jakości regałów w magazynie jest podstawą w celu uniknięcia awarii i groźnych wypadków. 

Kontrola Jakości Regałów Magazynowych – Co Warto Wiedzieć? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź