Wszystkie aktualności

Jak skutecznie zwiększyć wydajność magazynu?

Wydajność magazynu ma wpływ na czas realizacji zamówień, a także innych procesów logistycznych. W tej branży warto unikać marnotrawienia czasu, ponieważ jest to bardzo kosztowne.

Z tego artykułu dowiesz się, jak w prosty sposób zwiększyć wydajność magazynu, jaki prowadzisz. Warto podjąć działania mające na celu optymalizację wykonywania czynności i przeprowadzanie ich w znacznie krótszym czasie.

Pierwszy etap zmian: szczegółowa analiza operacji magazynowych

Aby poprawić wydajność magazynu musisz przeprowadzić szczegółową analizę dotychczas wykonywanych w nim czynności. W tym celu warto zastosować:

 • identyfikację zadań wykonywanych w magazynie,
 • analizę czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań,
 • analizę uzyskanych danych i wprowadzić korekty w funkcjonowaniu magazynu.

Szczególnie ostatni aspekt działań jest interesujący z punktu realnej zmiany wydajności w magazynie. Warto wyeliminować zbędne lub duplikujące się czynności, zaplanować i na nowo zoptymalizować drogi transportowe w magazynie, co stanie się o wiele prostsze, gdy skorzystasz z systemu zarządzania magazynem WMS.

Drugi etap: analiza wydajności eksploatowanych urządzeń

Wpływ na wydajność w magazynie ma efektywne działanie urządzeń przeładunkowych. Aby sprawdzić, jak to funkcjonuje u Ciebie przeprowadź:

 • charakterystykę urządzeń pod kątem osiąganych prędkości, zasięgu podnośnika, źródeł zasilania, wymaganej szerokości korytarzy roboczych,
 • analizę wpływu stosowanych urządzeń na przepływ towarów: jeżeli urządzenia są eksploatowane bardzo mocno, z czasem naturalne jest, że zmniejszy się ich efektywność.

Zebranie szczegółowy informacji na temat eksploatowanych w magazynie urządzeń pozwoli część procesów zmienić lub zautomatyzować. Wraz z rozwojem Twojej działalności, warto modernizować centrum logistyczne i doprowadzać do automatyzacji procesów.

Trzeci etap: analiza efektywności zarządzania zapasami

Wydajność magazynu jest również powiązania z zarządzaniem zapasami. Warto:

 • zbadać stan zapasów,
 • przeanalizować dane dotyczące planowania sposobu składowania ładunków,
 • skontrolować procedury mogące negatywnie wpływać na identyfikację ładunków.

Czwarty etap: opinia pracowników

Pracownicy są nieocenionym źródłem informacji, jeżeli chodzi o praktyczne zmiany, które warto wprowadzić w magazynie, aby zoptymalizować jego wydajność. Przeprowadzając regularne konsultacje warto:

 • określić potrzeby szkoleniowe kadry,
 • porozmawiać o kwestiach ergonomii i bezpieczeństwa poszczególnych stanowisk pracy,
 • zidentyfikować problemy, które uniemożliwiają szybką i efektywną realizację zadań. Być może eliminując je, można będzie zwiększyć wydajność magazynu.

Wydajność magazynu – podsumowanie

Aby zwiększyć wydajność magazynu, warto przeprowadzić audyt efektywności funkcjonowania poszczególnych procesów w nim zachodzących. Identyfikując problemy, z łatwością można je rozwiązać, a tym samym uda skrócić się czas niezbędny do realizacji poszczególnych zadań.

Wydajny magazynu generuje więcej zysków niż kosztów.

Jak Skutecznie Zwiększyć Wydajność Magazynu? - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź