Wszystkie aktualności

Jakie normy muszą spełniać regały magazynowe?

Regały stanowią podstawowe wyposażenie każdego magazynu. Ułatwiają bezpieczne składowanie asortymentu. Jakie przepisy i normy musi spełniać to wyposażenie?

Obowiązujące dla regałów magazynowych normy

Umieszczane na regałach towary muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo. Tylko wtedy właściciel nie poniesie strat, a jego działalność będzie profesjonalna. Aby taki efekt osiągnąć, należy kupić regały magazynowe o znakomitych parametrach technicznych, zgodne z obowiązującymi normami.

W ogólnych przepisach BHP znajduje się zapis, że podstawowym wymogiem dla regałów magazynowych jest ich stabilność i wytrzymałość na uszkodzenia. Muszą posiadać także zabezpieczenia przed przewróceniem się m.in. kotwiczenie do posadzki lub ściany, gdy konstrukcja tego wymaga.

Polskie Normy jasno określają normy dla regałów magazynowych:

  • PN-M-78320:1978 – Urządzenia do składowania — Regały magazynowe — Nazwy, określenia, podział i symbole;
  • PN-M–78321 1988 – Regały magazynowe wolnostojące — Wymagania i badania, w tym przegląd techniczny regałów;
  • PN-M–78322:1989 – Urządzenia magazynowe do składowania — Regały magazynowe — Parametry podstawowe;
  • PN-EN 15635 – Stalowe statyczne systemy składowania — Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
  • PN-EN 15095+A1:2012 – Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym. Wymagania bezpieczeństwa.
  • PN-EN 15620:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne.
  • PN-EN 15512:2011 – Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji.
  • PN-EN 528:2012P – Układnice. Wymagania bezpieczeństwa.

Wszystkie powyższe normy pozwalają na weryfikację zakupionych konstrukcji, a jeżeli producent chce umacniać swoją pozycje na rynku i mieć stałych klientów, musi oferować regały magazynowe spełniające wszystkie powyższe wymagania. 

Jakie Normy Muszą Spełniać Regały Magazynowe? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź