Wszystkie aktualności

Stojaki i wieszaki magazynowe – jak je wykorzystać?

Stacjonarne urządzenia do składowania towarów przydają się w każdym magazynie. Umożliwiają uporządkowanie towarów, jak i bezpieczne ich przechowywanie. Dziś przedstawiamy rodzaje stojaków i wieszaków magazynowych.

Stojaki magazynowe – czym się wyróżniają?

Wyróżniają się budową przestrzenną, przeznaczone są do składowania asortymentu potrzebującego bezpośredniego oparcia o konstrukcję.

Rodzaje stojaków magazynowych

  • Stojaki gniazdowe – konstrukcja składa się z pionowych ram ażurowych, lub pełnych tworzących układ zamknięty. Asortyment może być składowany pojedynczo lub grupowo. Najlepiej, aby w jednym gnieździe znajdował się jeden typ towarów.
  • Stojaki pryzmowe – dostępne są stojaki jednorzędowe jednostronne oraz dwurzędowe. Konstrukcja składa się z pochylnych ram ażurowych lub pełnych. Przystosowane są do składowania jednorodnego asortymentu płytowego lub pakietu elementów płytowych.
  • Stojaki słupkowe – konstrukcja składa się z pionowych słupów, które stanowią element oporowy do składowania asortymentu długiego m.in. prętów, kształtowników lub rur.
  • Stojaki specjalizowane – konstrukcja i układ ma charakter oporowy. Dostosowane są do rodzaju składowanego asortymentu.
  • Stojaki szczelinowe – konstrukcja składa się z pionowych, równoległych, ażurowych lub pełnych ram. O poziome lub pionowe elementy opiera się asortyment, najczęściej jednorodny w każdej ze szczelin.

Wieszaki magazynowe – czym się wyróżniają?

Urządzenia te wyróżniają się przestrzenną budową. Przystosowane są do składowania poprzez bezpośrednie zawieszenie asortymentu na elementach konstrukcyjnych do tego przystosowanych.

Rodzaje wieszaków magazynowych

  • Wieszaki podwieszane – jest konieczność montażu do górnych elementów konstrukcji.
  • Wieszaki przyścienne – montuje się je do pionowych elementów konstrukcji.
  • Wieszaki specjalizowane – konstrukcja i budowa są przystosowane do specyfiki składowanego asortymentu.
  • Wieszaki stojące – ich budowa umożliwia przenoszenie lub przymocowanie do podłoża tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
Stojaki I Wieszaki Magazynowe – Jak Je Wykorzystać? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź