Wszystkie aktualności

Odległość między regałami — BHP w magazynie

Rozpoczynając projektowanie magazynu, należy uwzględnić wiele warunków technicznych zgodnych z zasadami BHP. Zagwarantuje to odpowiednie bezpieczeństwo pracownikom, jak i składowanym towarom. Pamiętać należy przede wszystkim o odpowiedniej odległości między regałami magazynowymi.

Odległość między regałami w magazynie

  • Każde pomieszczenie magazynowe musi być dopasowane do rodzaju składowanego towaru. W widocznych miejscach muszą być umieszczone tablice informujące o maksymalnym obciążeniu konstrukcji, ramp oraz podłóg.
  • Przejścia oddzielające od siebie regały magazynowe muszą mieć szerokość minimum 0,75 m. Jeżeli zaplanowany został ruch dwukierunkowy, szerokość należy zwiększyć do minimum 1 m.
  • Istotne jest stosowanie zasady umożliwiającej swobodne manewrowanie ładunkami przy użyciu m.in. wózków widłowych.

Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności § 47 ust. 3 r.b.h.p. Zachowując odpowiednią odległość między regałami, masz możliwość prowadzenia magazynu zgodnego z zasadami BHP.

Regulowana przepisami jest nie tylko odległości między regałami w magazynie, ale także ich odstęp do ścian, o czym mówi § 47 ust. 3 r.b.h.p.

Szerokość drogi transportowej dla wózka widłowego

  • Drogi transportowe w magazynie powinny być oznaczone dobrze widocznymi, ciągłymi pasami w kolorze żółtym lub białym, w zależności od typu stosowanej nawierzchni.
  • Jeżeli chodzi o ich szerokość, musi być dostosowana do rodzaju stosowanych środków transportowych. Należy jednak zachować bezpieczną odległość pomiędzy mijającymi się pojazdami, pieszymi i pojazdami, a także mijanymi regałami.

Nie ma jednoznacznych wytycznych, jeżeli chodzi o szerokość drogi dla wózków widłowych, ale przepis § 69 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 196. poz. 1650. ze zm.), wskazuje, aby dostosować wymiary do stosowanych środków transportowych, w celu umożliwienia bezpiecznego operowania pojazdami oraz ładunkami. Daje to więc sporą dowolność dla właścicieli w zakresie planowania przestrzeni magazynowej.

Minimalna szerokość przejścia między regałami

Rozpoczynając budowę, magazynu warto wziąć pod uwagę wszelkie kwestie techniczne mogące wpłynąć na bezpieczeństwo zarządzania ładunkami. Stosując się do obowiązujących zasad BHP, które określają, jaki wymiar powinien mieć korytarz roboczy wózka widłowego, można będzie stworzyć magazyn zgodny z obowiązującymi przepisami.

Odległość między regałami w magazynie należy planować racjonalnie. Nie zawsze stosowanie minimalnych wymiarów jest dobre, ponieważ może to wpłynąć na zwiększoną ilość awarii m.in. ze względu na częste uderzenia wózków widłowych o regały magazynowe.

Odległość Między Regałami — Bhp W Magazynie zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź