Wszystkie aktualności

Szatnie pracownicze — co musisz wiedzieć?

Zapewnienie pomieszczeń i przestrzeni higieniczno-sanitarnych jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Rodzaje, wielkość oraz ilość musi być dostosowana do liczby zatrudnianych pracowników. Czym należy kierować się, tworząc szatnie pracownicze? Poznaj różne.

Rodzaje szatni

Wyróżnić można kilka typów szatni pracowniczych:

Szatnie odzieży własnej pracowników

Ten rodzaj szatni dedykowany jest dla pracowników, którzy chcą w odpowiednich warunkach przechowywać rzeczy osobiste. Na takie rozwiązanie musi zdecydować się pracodawca, jeżeli odzież robocza, ze względów higienicznych, nie może stykać się z ubraniami prywatnymi.

Szatnię należy wzbogacić o szafy pozwalające na przechowywanie indywidualnej odzieży pracowników. Może przybrać formę szatni wieszakowej, ale tylko wtedy, gdy nie ma ryzyka zanieczyszczenia. Każdy pracownik powinien mieć do dyspozycji przynajmniej 0,3 metra kwadratowego wolnej powierzchni podłogi.

Szatnie odzieży ochronnej i roboczej

Przystosowane są do przechowywania odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony osobistej. Pracodawca musi stworzyć taką przestrzeń w zakładach, gdzie wykonywane roboty oraz obowiązki powodują zabrudzenie odzieży.

Szatnia musi mieć bezpośredni dostęp do umywalki oraz prysznica. Powinna być połączona z szatnią odzieży własnej pracowników.

Szatnia podstawowa

Stanowi połączenie szatni do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Można zdecydować się na to rozwiązanie, zamiast tworzyć oddzielne wymienione wyżej przestrzenie. Znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy ryzyko zabrudzenia odzieży roboczej jest naprawdę bardzo małe i ma miejsce jedynie ze względu na nieuwagę pracownika.

Każda szatnia podstawowa powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika. Musi on mieć możliwość oddzielnego przechowywania odzieży prywatnej oraz roboczej wraz ze środkami ochrony indywidualnej.

Na każdego pracownika korzystającego z szatni podstawowej przypada 0,5 metra kwadratowego wolnej powierzchni podłogi. Ważne jest, aby miał on bezpośredni dostęp do umywalki.

Szatnie przepustowe

Składają się z części przeznaczonej do przechowywania odzieży własnej pracowników, części przeznaczonej do składowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, a także z przepustowego zespołu sanitarnego z natryskiem. Ta część łączy dwie pozostałe i zapewnia do nich bezpośredni dostęp.

Taka szatnia znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie wykonywane obowiązki są związane z obsługą substancji niebezpiecznych, a także powodują intensywne zabrudzenie odzieży.

Każda z części szatni musi spełniać określone wymagania, aby pracownicy mogli w bezpieczny sposób przechowywać zarówno odzież własną, odzież roboczą, jak i środki ochrony osobistej. Ruch pracowników w szatni przepustowej pomiędzy poszczególnymi częściami powinien odbywać się wyłącznie przez zespół sanitarny z natryskami.

Jakie wymogi muszą spełniać pomieszczenia higieniczno-sanitarne?

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne muszą mieć obudowane przejścia oraz znajdować się w wydzielonych miejscach. Najlepiej, aby do tych przestrzeni docierało światło dzienne. Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a przejść między rzędami szaf a ścianą nie mniejsza niż 1,1 m.

Jeżeli w zakładzie pracy zatrudnianych jest więcej niż 10 osób na jednej zmianie, muszą być wydzielone szatnie dla kobiet oraz mężczyzn. Pracodawca musi również zapewnić w tych pomieszczeniach miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej ze zmian.

Szatnie pracownicze – podsumowanie

Ważne jest, aby przestrzegać zasad projektowania szatni pracowniczych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników. Gwarantuje to optymalne wykorzystanie przestrzeni, z uwzględnieniem przepisów BHP. 

Szatnie Pracownicze — Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź