Wszystkie aktualności

Zarządzanie ruchem w magazynie z systemem WMS

Magazyn jest bardzo ważnym elementem łańcucha dostaw, w którym w bezpieczny sposób musi być przechowywany towar. Zarządzanie ruchem w magazynie polega na skutecznym sterowaniu ruchem wózków widłowych i paletowych, ruchem pieszym, a także wszelkiego rodzaju podnośnikami. W nowoczesnych magazynach odbywa się to z łatwością, dzięki systemowi zarządzania magazynem WMS.

Co to jest system zarządzania magazynem?

System zarządzania magazynem, czyli WMS (Warehouse Management System) pozwala na sterowanie ruchem produktów w magazynie. Wykorzystywany jest w szeroko pojętej logistyce, szczególnie w magazynach wysokiego składowania. Zaawansowane narzędzie niesie za sobą wiele zalet.

WMS umożliwia precyzyjne zaplanowanie wszystkie procesy przechowywania, co sprzyja optymalizacji przestrzeni. Niektóre działania można zautomatyzować, co znacząco podnosi wydajność obrotu ładunkami.

Z całą pewnością warto zainwestować w system zarządzania magazynem, ponieważ kontrola ilości składowanych ładunków odbywała się będzie szybko i sprawnie. Na bieżąco można uzupełniać braki towarów, sprawnie przeprowadzać inwentaryzację. Wdrożenie systemu WMS pomaga zredukować opóźnienia do minimum, poprawić jakość obsługi klienta, a także bardzo dokładnie określić czas szacowanej realizacji zamówienia.

Na czym polega system WMS?

System zarządzania magazynem WMS zapewnia kompleksową obsługę wszystkich procesów magazynowych. Funkcjonalnościami, jakie zyskujesz, są przede wszystkim:

  • przyjmowanie, odbieranie, pobieranie towarów, a także ich etykietowanie,
  • lokalizacja, uzupełnianie i konsolidacja towarów,
  • kontrola stanu magazynowego,
  • wydawanie towarów.

Zaawansowany system, jakim jest WMS usprawnia wiele procesów, przede wszystkim pozwala na logiczne planowanie wysyłek oraz wykorzystywanie zasobów. Twój magazyn staje się wydajniejszy, spada liczba reklamacji oraz zwrotów, można skutecznie oszacować czas realizacji zamówienia, a także zmniejszyć odsetek błędów i pomyłek.

Jak sprawnie zarządzać magazynem? Ruch zgodny z zasadami BHP

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych. Procedury muszą uwzględniać następujące aspekty:

  • analizę ruchu pojazdów poruszających się po magazynie,
  • analizę natężenia ruchu,
  • plan obiektu i tras przemieszczania się wózków widłowych oraz pieszych,
  • umiejscowienie stref rozładunku, załadunku i kompletacji.

Istnieje możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego, najlepiej osobnego dla pieszych i wózków widłowych. Niezbędne jest zastosowanie oznakowania w miejscach, gdzie krzyżują się drogi pojazdów i przechodniów. Na szczególną uwagę zasługują miejsca braku ruchu pojazdów oraz strefy braku ruchu pieszych.

Przy planowaniu ruchu w magazynie, należy zastosować normy co do prędkości środków transportu i komunikacji wewnątrzzakładowej. Należy uwzględnić szerokość dróg, natężenie ruchu, a także widoczność. Prędkość jest uzależniona od typu obiektu, systemu składowania, zastosowanych środków transportu, a także przepływu wewnątrz magazynu.

Drogi w magazynie należy wyznaczyć poprzez ciągłe pasy w dobrze widocznej barwie, żółtej lub białej. Należy także zastosować znaki drogowe zgodne z przepisami prawa ruchu drogowego, znane bardzo dobrze całemu społeczeństwu. Najczęściej zastosowanie znajdują: zakaz ruchu pojazdów, zakaz wjazdu, miejsce parkowania, zakaz ruchu pieszych, przejście dla pieszych, znak ustąp pierwszeństwa, znak stop czy ograniczenie prędkości.

Zarządzanie ruchem w magazynie – podsumowanie

Wiesz już, jak uporządkować magazyn, aby nie dochodziło w nim do niepotrzebnych wypadków. Tworząc odpowiedni plan działania, można zarządzać przestrzenią bezpieczną, wydajną, świetnie funkcjonującą. Przyjęte zasady należy respektować.

Zarządzanie Ruchem W Magazynie Z Systemem Wms - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź