Wszystkie aktualności

Jakie czynniki wpływają na trwałość regałów paletowych?

Regały paletowe znajdują powszechne zastosowanie w niemal każdym magazynie. Prawidłowo zaprojektowane, zamontowane i eksploatowane umożliwiają bezpieczne składowanie towarów.

Czynniki wpływające na trwałość regałów paletowych

Istnieje kilka aspektów, na jakie należy zwrócić uwagę eksploatując regały paletowe. Robiąc to poprawnie, masz wpływ na trwałość konstrukcji i przestrzeganie norm bezpieczeństwa.

Prawidłowy montaż i demontaż regałów paletowych

Trwałość regałów paletowych w dużej mierze zależy od tego, czy zostały poprawnie zamontowane w Twoim magazynie. Najlepiej jest w tym celu skorzystać z usług montażowych producenta regałów. Pracownicy znają technologie, w jakich konstrukcja powstała, dlatego umiejętnie zadbają o jej wprowadzenie do obiektu, wykorzystując do tego odpowiednie akcesoria i elementy dodatkowe.

Prawidłowe użytkowanie regałów paletowych

Użytkowanie regałów paletowych powinno odbywać się w zakresie, do jakiego zostały one zaprojektowane. Kluczowa jest ich obsługa przez przeszkolony personel, zgodnie z wytycznymi stworzonymi przez producenta.

Nigdy nie należy użytkować regału uszkodzonego, ponieważ grozi zawaleniem, uszkodzeniem towarów i zagraża bezpieczeństwu pracowników. Należy niezwłocznie zgłosić sprawę do przełożonego, przeprowadzić niezbędne naprawy oraz przeglądy, w celu wyeliminowania dalszych problemów.

Prawidłowe składowanie towarów na regałach paletowych

Większość regałów paletowych jest projektowanych do rozmiaru palet, bez marginesu pozwalającego na składowanie towarów wystających poza nie. Takie postępowanie może spowodować poważne uszkodzenia konstrukcji, jak i samych produktów. Normy bezpieczeństwa dla regałów paletowych wskazują również na dopuszczalne obciążenie konstrukcji, a takie informacje powinny znaleźć się na tablicach znamionowych umieszczonych w widocznych dla pracowników miejscach, tuż przy ramach regałowych.

Przeszkolenie operatorów wózków widłowych

Trwałość regałów paletowych jest często zagrożona przez nieumiejętną obsługę wózków widłowych. Przeszkolony pracownik dokładnie wie, jak nimi kierować i co zrobić, aby uniknąć kolizji z ramą regałową.

Kontrola jakości regałów paletowych

W europejskiej normie PN-EN 15635:2010 określono szczegółowe wytyczne obsługi i zachowania bezpieczeństwa konstrukcyjnego regałów magazynowych. Przepisy jasno określają obowiązek wykonywania eksperckich przeglądów technicznych minimum raz w roku. Coraz większa świadomość właścicieli magazynów w zakresie zasad bezpieczeństwa sprawia, że nie uchylają się przed tym obowiązkiem. Co więcej, prowadzą kontrole codzienne, cotygodniowe, jak comiesięczne. Ma to na celu wyeliminowanie poważnych uszkodzeń i groźnych wypadków.

Regularnie wykonując testy wytrzymałościowe regałów paletowych można mieć pod kontrolą stan techniczny wyposażenia. Działalność jest dzięki temu prowadzona bez większego ryzyka.

Wyciągając wnioski z otrzymanych raportów z przeglądów i testów wytrzymałościowych, wdrażając prewencyjne rozwiązania, można cieszyć się z braku ponoszenia dodatkowych kosztów.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń

Na trwałość regałów paletowych wpływ mają oczywiście stosowane w magazynie zabezpieczenia. Zdarza się, że przez nieuwagę operatorów czy pracownika magazynu może dojść do uszkodzenia konstrukcji regałowych. Wprowadzając kilka zasad bezpieczeństwa można tego uniknąć:

  • stalowe odbojniki rozmieszczone w strategicznych miejscach ostrzegają operatorów wózków widłowych przed uderzeniem w ramę regałową,
  • ograniczniki palet uniemożliwiają zbyt głębokie wsuwanie palet, co niweluje ryzyko ich upadku,
  • wygrodzenia magazynowe chronią obszary, gdzie z dużej wysokości mogą spaść towary. Stosować warto w tych miejscach ochronne siatki lub kratownice.

Kontrolując wymagania techniczne dla regałów paletowych, stosując odpowiednie zasady bezpieczeństwa, można prowadzić magazyn, w którym nie dochodzi do awarii i niebezpiecznych wypadków.

Jakie Czynniki Wpływają Na Trwałość Regałów Paletowych? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź