Wszystkie aktualności

Magazynowanie towarów — definicja, etapy, rodzaje, systemy

Magazynowanie towarów to zbiór zadań realizowanych w łańcuchu dostaw, obejmujących przyjmowanie, składowanie, przygotowywanie zamówień i ich wysyłanie. Wyróżnić można szereg operacji logistycznych, które decydują o powodzeniu całego procesu.

Magazynowanie towaru powinno odbywać się w sposób wydajny i ekonomiczny. Niezbędne jest zapewnienie do tego odpowiednich warunków technicznych oraz organizacyjnych (wielkość powierzchni magazynowej, maszyny, urządzenia, regały magazynowe).

Co to jest magazynowanie towarów?

Definicja magazynowania jest bardzo prosta. Jest to cały proces obsługi gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa. Rozpoczyna się od analizy zapotrzebowania na materiał, przyjęcia i składowania towarów, a następnie ich wysyłania i wydawania.

Magazynowanie jest rodzajem przechowalnictwa ściśle powiązanego z realizacją określonych wymagań. W ciągu ostatnich 20 lat w tym temacie wiele zmieniło się, ale kluczowe znaczenie zawsze odgrywa czas realizacji poszczególnych operacji, a także koszty magazynowania poszczególnych jednostek. Dopasowując działania do własnych oczekiwań i możliwości, można zrealizować wszystkie procesy w sposób skuteczny.

Fazy magazynowania

Procesy magazynowe można podzielić na 4 główne fazy: przyjęcie towaru, składowanie, kompletację oraz wydawanie. Każda z nich musi następować po sobie, w celu zapewnienia realizacji operacji magazynowych w prawidłowy sposób.

 1. Przyjęcie towaru – rozpoczyna proces magazynowania. Przyjęcie musi być potwierdzone odpowiednią dokumentacją. Operacje obejmują tu również rozładunek, kontrolę towaru i transport do strefy składowania.
 2. Składowanie – istotne jest właściwe ulokowanie materiałów w przestrzeni magazynowej. Można zdecydować się na składowanie rzędowe lub blokowe.
 3. Kompletacja – magazynowanie i przechowywanie towarów wiąże się także z koniecznością kompletacji zamówień w wydzielonych strefach. Można zdecydować się na metodę towar do człowieka lub człowiek do towaru. Kluczowa jest kontrola jakościowa i ilościowa oraz właściwe znakowanie przeprowadzonych operacji.
 4. Wydawanie – towar fizycznie opuszcza magazyn. Musi zostać tu przeprowadzona kontrola wydania oraz załadunku.

Zaprezentowane fazy magazynowania występują zarówno w firmach produkcyjnych, handlowych, jak i logistycznych. W zależności od typu pełnią różną rolę. Kluczowe jest, aby we właściwy sposób przeprowadzić organizację procesu i osiągnąć maksymalne korzyści.

Systemy magazynowania — rodzaje magazynów

Pojęcie magazynowania ściśle jest związane z fizycznym obiektem, jakim jest magazyn. Można wyróżnić ich kilkanaście typów podzielonych według określonych kryteriów.

Typ konstrukcji magazynowych

 • Otwarty.
 • Półotwarty.
 • Zamknięty.
 • Naziemny.
 • Podziemny.

Magazynem mogą być place składowe, zbiorniki, wiaty magazynowe, budynki jedno i wielokondygnacyjne, bunkry.

Rozmieszczenie stref magazynu

 • Układ przelotowy – strefy przyjęć oraz wydań znajdują się po przeciwnej stronie obiektu.
 • Układ kątowy – strefa przyjęć i wydań sąsiadują ze sobą.
 • Układ workowy – strefa przyjęć i wydań znajdują się po tej samej stronie.

Wysokość składowania materiałów

 • Niskie składowanie – do 4,2 metrów.
 • Średnie składowanie – od 4,2 do 7,2 metrów.
 • Wysokie składowanie – od 7,2 do 25 metrów.

Funkcje magazynu

 • Dostawczy – zapasy, kompletacja, realizacja wysyłek.
 • Rozdzielczy – te same funkcje co w dostawczym, ale zamówienia przyjmowane są od różnych producentów.
 • Produkcyjny – składowanie towarów produkowanych w zakładzie.
 • Przeładunkowy – czasowe przechowywanie towarów oczekujących na przeładunek z jednego środka transportu do drugiego.
 • Kontenerowy – obsługa towarów składowanych w kontenerach.
 • Celny – czasowe składowanie towarów oczekujących na odprawę celną.

Magazynowanie towaru – urządzenia magazynowe

Magazynowanie towarów składa się z wielu etapów rozłożonych w czasie. Niezwykle istotne jest zadbanie o właściwy poziom bezpieczeństwa, a także maksymalną wydajność przepływu materiałów. W tym celu należy zainwestować w wysokiej jakości urządzenia magazynowe. Wyposażenie techniczne na miarę oczekiwań pozwala realizować procesy magazynowe w sposób szybki, sprawny i niezawodny.

Kompletując wyposażenie magazynu, należy uwzględnić:

 • wszelkiego typu regały, wieszaki, stojaki oraz antresole magazynowe,
 • wózki podnośnikowe, ciągniki magazynowe, suwnice, żurawie i wiele innych mechanicznych środków transportu,
 • systemy napędzane oraz grawitacyjne, czyli linie transportowe łączące poszczególne operacje, strefy oraz procesy realizowane w magazynie.

Jaki jest cel magazynowania?

Choć wydawać by się mogło, że składowanie towarów jest najbardziej trywialnym zadaniem, trzeba zapewnić odpowiednio bezpieczne warunki i zadbać o profesjonalne wyposażenie techniczne, aby cały proces udał się bezbłędnie. Magazyn należy zorganizować w taki sposób, aby nie doszło do zagubienia ani jednej sztuki towaru.

Gromadzenie towarów o ściśle określonych cechach i standardach wiąże się z realizacją o wiele bardziej złożonych celów. Magazyn może działać w celu zaopatrywania określonego zakładu produkcyjnego lub stanowić miejsce kompletacji i przygotowywania towarów według potrzeb klienta. Niezbędne jest wdrożenie odpowiednich działań manipulacyjnych, segregowania, ewidencjonowania, a także przeprowadzania działań kontrolnych.

W każdym modelu zarządzania uwzględniającym magazynowanie, korzystny wpływ na poprawną realizację całego procesu ma profesjonalna infrastruktura, dopasowana do potrzeb przestrzeń, a także wdrożenie odpowiednich operacji. Realizując działania w sposób profesjonalny, można zapewnić mniejsze obciążenie dla obiektu, a także wykorzystać wszystkie niezbędne zasoby. Proces przebiegający zgodnie z wymienionymi etapami, zawsze kończy się sukcesem.

Magazynowanie towarów – podsumowanie

Przed magazynowaniem stawiane są ciągle nowe wyzwania. Niezwykle ważna jest inwestycja w innowacyjne, bardzo dobrze wyposażone obiekty, optymalnie zaprojektowane i spełniające indywidualne wymogi danej firmy.

Magazynowanie Towarów — Definicja, Etapy, Rodzaje, Systemy zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź