Wszystkie aktualności

Najczęstsze nieprawidłowości w eksploatacji regałów magazynowych

Uszkodzenie regałów w wyniku uderzenia o konstrukcję wózka widłowego czy niewłaściwe składowanie towarów na półkach to najczęstsze przyczyny wypadków w magazynach. Warto robić wszystko, aby ograniczyć obniżanie bezpieczeństwa osób i towarów. Kontrole przeprowadzane w magazynach przez ekspertów jasno pokazują, jakie są najczęstsze nieprawidłowości w eksploatacji regałów magazynowych.

Brak regularnych przeglądów technicznych

Właściciele magazynów, choć mają obowiązek przynajmniej raz w roku zlecić ekspertowi wykonanie przeglądu technicznego całego wyposażenia, często próbują znaleźć drogę na skróty. Szukają obejścia przepisów, na bieżąco nie kontrolą tego, co dzieje się z regałami. A prewencja jest niezwykle istotna.

Ważne jest, aby w magazynie zostały wytypowane osoby odpowiedzialne za codzienną, cotygodniową oraz comiesięczną kontrolę regałów magazynowych. Każde nieprawidłowości powinny zostać natychmiast zgłoszone i naprawione, gdy zajdzie taka potrzeba.

Brak właściwego oznaczenia regałów magazynowych

Zbyt duża ilość towarów zgromadzonych na półkach regałowych powoduje obciążenie konstrukcji, a to może doprowadzić do jej zawalenia. Aby tego uniknąć, należy przestrzegać zalecanych przez producenta norm nośności. Te informacje powinny znajdować się na rozmieszczonych w dobrze widocznych miejscach tabliczkach znamionowych oraz naklejkach informacyjnych.

Przekraczanie dopuszczalnego obciążenia regałów magazynowych

Kusi maksymalne wypełnienie regałów magazynowych towarami, bez racjonalnego zastanowienia się, czy konstrukcja to wytrzyma. Przekraczając dopuszczalne przez producenta normy nośności, dochodzi do uginania półek oraz odchylania do pionu belek nośnych. Stąd już prosta droga do zawalenia konstrukcji regałowej wraz z całym towarem.

Uszkodzenie konstrukcji regałowych przez wózki widłowe

Zbyt wąskie korytarze robocze oraz nieprzeszkolony personel obsługujący wózki widłowe to problemy, z którymi zmaga się wiele magazynów. Inwestując w szkolenia, dbając o zaprojektowanie magazynu zgodnie z zasadami, można uniknąć sytuacji, w której operator zawadzi wózkiem widłowym o ramę regałową, powodując jej uszkodzenia.

Gdy już do takiej sytuacji dojdzie, niezbędne jest dokonanie szybkiej naprawy. Naruszona konstrukcja regału magazynowego jest niestabilna, a tym samym niebezpieczna.

Uszkodzenia kotew i zabezpieczeń regałowych

W wyniku nieprawidłowej eksploatacji przestrzeni magazynowej może dojść do wyrwania kotew regałów z posadzek, a także uszkodzenia odbojników i odbojnic zabezpieczających regały. Tego typu uszkodzenia należy natychmiast naprawić, aby zwiększyć stabilność konstrukcji i zadbać o jej właściwe zabezpieczenie. 

Eksploatacja regałów magazynowych – podsumowanie

Prawidłowa obsługa regałów magazynowych pozwala na bezpieczne prowadzenie obiektu, bez zagrożenia dla pracowników, jak i składowanych towarów. Warto regularnie wykonywać przeglądy techniczne, dbać o szkolenia pracowników, jak i na bieżąco usuwać usterki. 

Najczęstsze Nieprawidłowości W Eksploatacji Regałów Magazynowych zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź