Wszystkie aktualności

Oznakowanie magazynów – jak oznaczyć magazyn?

Właściwe oznakowanie obiektu, jakim jest magazyn, ma wpływ na bezpieczne i efektywne realizowanie wszystkich procesów, jakie są w nim wykonywane. Wizualne i czytelne oznakowanie magazynu pozwala na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się po nim, jak i wykonywania określonych zadań. Właściwie oznakowane powinny być regały magazynowe, wszelkiej maści wyposażenie techniczne, produkty, jak i posadzki.

Jak należy wykonać oznakowanie magazynu?

Dyrektywa Rady Europejskiej 92/58/EWG określa podstawowe zasady oznakowania magazynów. M.in. na regałach magazynowych muszą znajdować się tabliczki znamionowe określające ich parametry techniczne, najważniejsze cechy charakterystyczne wpływające na poprawną obsługę, jak i informacje dotyczące bezpieczne użytkowania.

W dyrektywie znajduje się definicja, czym jest oznakowanie magazynów. Jest to zbiór znaków, które mają na celu uregulowanie postępowania operatorów. Mogą oni identyfikować za pomocą podstawowych zmysłów (wzrok, słuch) kolory, kształty, sygnały dźwiękowe i świetlne, w celu podejmowania odpowiednich działań w danej sytuacji.

[Malowanie oznaczeń w magazynie – oferta DlaMagazynu]

Każdy właściciel magazynu jest zobowiązany przez przepisy dyrektywy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania ryzyka wypadku z udziałem ludzi oraz towarów. Stosując techniczne środki ochrony oraz środki organizacyjne, taki właśnie efekt można osiągnąć.

Oznaczenia magazynu najczęściej występują pod postacią:

 • systemu kolorów,
 • systemu piktogramów,
 • paneli świetlnych,
 • sygnałów dźwiękowych,
 • komunikatów słownych oraz gestów.

Ważne w utrzymaniu bezpieczeństwa w magazynie na najwyższym poziomie jest szkolenie pracowników w zakresie oznakowania stosowanego w magazynie. Zatrudnione osoby będą w stanie interpretować w odpowiedni sposób oznakowanie poziome magazynu, jeżeli będą miały na ten temat odpowiednią wiedzę.

Jakie oznakowanie magazynów jest najczęściej spotykane?

Znaki umieszczane w magazynie muszą być wykonywane z materiałów odpornych na uderzenia i uszkodzenia. Powinny być dostępne w rozmiarach zapewniających bardzo dobrą czytelność oraz widoczność. Należy umieścić je na odpowiedniej wysokości i we właściwym położeniu, uwzględniając kąt patrzenia operatorów.

Wśród najczęściej spotykanych w magazynie znaków wymienić można:

 • znaki zakazu — okrągły kształt z czarnym piktogramem na białym tle, przekreślony czerwonym pasem ukośnym od lewej do prawej;
 • znaki ostrzegawcze — trójkątny kształt z czarnym piktogramem na żółtym tle;
 • znaki nakazu — okrągły kształt z białym piktogramem na niebieskim tle;
 • znaki wyjścia ewakuacyjnego lub pierwszej pomocy — prostokątny lub kwadratowy kształt z białym piktogramem na zielonym tle;
 • znaki przeciwpożarowe — prostokątny lub kwadratowy kształt z białym piktogramem na czerwonym tle.

Jest również kilka dodatkowych sytuacji w magazynie, które wymagają właściwego oznakowania:

 • pojemniki używane do składowania substancji niebezpiecznych oraz rury rozprowadzające takie substancje – należy oznakować żółto-czarnymi lub czerwono-białymi pasami,
 • oznakowanie poziome magazynu – posadzkę należy oznakować specjalną powłoką malarską lub antypoślizgowymi taśmami samoprzylepnymi w celu wygrodzenia obszarów roboczych,
 • oznakowanie tras ruchu pieszego – ciągły pas o wyrazistej barwie, białej lub żółtej, odróżniający się od koloru posadzki.

Tabliczki znamionowe regałów – co powinny zawierać?

W Dyrektywie 92/58/EWG oraz europejskiej normie EN 15635 znajdują się również szczegółowe wytyczne dotyczące informacji zawartych na tabliczkach znamionowych.

Tabliczki należy umieścić w widocznych miejscach, najczęściej na ramie regału. Komunikat powinien być jasny i czytelny. W trakcie corocznego przeglądu regałów magazynowych ekspert weryfikuje poprawność informacji tam znajdujących się, jak i pozostałe oznakowanie magazynu.

Norma EN 15635 wskazuje, w jaki sposób powinna być zaprojektowana każda tabliczka znamionowa umieszczona w magazynie. Muszą się na niej znajdować:

 • symbole bezpieczeństwa,
 • opisowy komentarz do symboli bezpieczeństwa,
 • maksymalne obciążenie belki nośnej,
 • wysokość poszczególnych poziomów nośnych,
 • wysokość poziomu liczona od posadzki do pierwszej belki nośnej,
 • maksymalne obciążenie modułu,
 • informacje dotyczące producenta.

Znaki świetlne i dźwiękowe w magazynie

Znaki świetlne w magazynie nie mogą wytwarzać zbyt silnego światła, ale muszą odróżniać się od otoczenia, aby operator mógł je poprawnie zidentyfikować. Znaki mają zbliżone do tablic kształty, kolory, przedstawiają te same piktogramy. Migające światło może wskazywać na zwiększony poziom zagrożenia w danym obszarze.

Główną zaletą znaków dźwiękowych jest błyskawiczny komunikat docierający do dużej ilości odbiorców. Muszą mieć poziom głośności nieco przewyższający hałas otoczenia. Jednym z kodów przewidzianych w unijnej dyrektywie jest wzywanie do ewakuacji za pomocą dźwięku ciągłego.

Oznakowanie magazynów – podsumowanie

Priorytetem jest odpowiednie oznakowanie magazynu, w celu utrzymania bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Pozwala to na sprawne i wydajne realizowanie wszystkich procesów, jakie się w nim odbywają. 

Oznakowanie Magazynów – Jak Oznaczyć Magazyn? - zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź