Wszystkie aktualności

Paleta euro i amerykańska – cechy, charakterystyka, zastosowanie

Transport i przechowywanie towarów odbywa się obecnie w prosty sposób, ponieważ są składowane na dopasowanych do potrzeb paletach. Największą popularnością cieszą się palety euro oraz palety amerykańskie. Czym się wyróżniają?

Paleta amerykańska – wymiary, cechy, zastosowanie

Inna jej nazwa to paleta uniwersalna. Jest powszechnie stosowana w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Zasady jej produkcji określa norma ISO 3676. Gwarantuje bezproblemową wymianę handlową na całym świecie.

Paleta amerykańska ma długość 1200 mm oraz szerokość 1000 mm. Ma zbliżony do kwadratu kształt, co znacząco odróżnia ją od europalety, która ma kształt prostokątny. Najczęściej paleta w tym wydaniu jest wykorzystywana do transportu substancji płynnych, ze względu na większą powierzchnię i lepszą stabilność.

Paleta euro – wymiary, cechy, zastosowanie

Ustandaryzowane wymiary palet euro sprawiają, że ich obsługa może odbywać się przy pomocy klasycznych środków transportu. Standardowe nośniki towarów z oznaczeniami EURO, EPAL bądź EURO EPAL mają wymiary 800 x 1200 x 144 mm (szerokość, długość, wysokość). Symbole te muszą znaleźć się obowiązkowo na jednym z boków, co potwierdza odpowiednią jakość produkcji.

Na europaletach można składować standardowych rozmiarów plastikowe pojemniki i pudełka kartonowe. Ułatwia to grupowanie, a następnie zarządzanie towarami. Oczywiście palety euro są najbardziej rozpowszechnione w Europie i przystosowane do systemów magazynowania obowiązujących w obiektach logistycznych działających w UE.

Ładowność dynamiczna palet euro wynosi 1500 kg, a statyczna nawet 4000 kg. Ich obsługa może odbywać się z pomocą wózków i urządzeń transportu bliskiego. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w magazynach automatycznych.

Europalety i palety amerykańskie – podobieństwa i różnice

Paleta, zarówno euro, jak i amerykańska, umożliwia transport, jak i składowanie towarów. Warto jednak poznać występujące między nimi podobieństwa i różnice, aby dopasować je do właściwego zestawu zadań.

Podobieństwa

Zarówno palety euro, jak i amerykańskie mają to samo zastosowanie. Umożliwiają grupowanie, składowanie i transportowanie ładunków. Powstają z drewna, metalu lub plastiku, w zależności od tego, w jakim sektorze działa przedsiębiorca i jakiej wytrzymałości na uszkodzenia oczekuje.

Różnice

Palety amerykańskie i euro różnią się wymiarami. Mają tę samą długość, ale wersje obowiązujące w USA są o 200 mm szersze. Dzięki temu zapewniają ładunkom nieco większą stabilność niż europejskie nośniki. Kolejną różnicą jest instytucja, która wydaje zgodę na produkcję i sprawdza jakość palet. W przypadku palet amerykańskich jest to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – ISO, a regulacjami w przypadku palet europejskich zajmuje się EN (PN-EN 13698-1:2005).

Palety w magazynie – podsumowanie

Procesy logistyczne muszą odbywać się z udziałem dopasowanych do potrzeb nośników towarów. Ostateczny wybór palety jest uzależniony od pochodzenia producenta, rodzaju systemu składowania, jak i urządzeń transportowych. 

Paleta Euro I Amerykańska – Cechy, Charakterystyka, Zastosowanie zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź