Wszystkie aktualności

Wymagania prawne dotyczące przeglądów regałów magazynowych

Mechaniczne uszkodzenia regałów magazynowych to częste zjawisko. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji związanych z zawaleniem konstrukcji, należy regularnie wykonywać przeglądy regałów magazynowych. Jak często?

Regulacje dotyczące przeglądów regałów magazynowych

Obowiązujące aktualnie przepisy nie określają jasno, jak często należy wykonywać przeglądy regałów magazynowych. Zwyczajowo przyjęto jednak, że eksperckie przeglądy konstrukcji regałowych realizowane przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami należy przeprowadzać minimum co 12 miesięcy. Ponadto, dobrą praktyką jest zaplanowanie wewnętrznych kontroli codziennych oraz cotygodniowych.

Codzienna kontrola jakości regałów magazynowych

Polega na wizualnej kontroli regałów magazynowych przez wyznaczonych do tego pracowników. Robią obchód po magazynie, sprawdzają, czy po całym dniu pracy ramy nie zostały uszkodzone przez wózki widłowe lub nie znajdują się na nich żadne inne ślady zużycia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, pracownik ma obowiązek zgłosić to osobie odpowiedzialnej za normy bezpieczeństwa dla regałów magazynowych w danym obiekcie.

Cotygodniowa kontrola regałów magazynowych

Przegląd wykonywany jest od posadzek po regały magazynowe, poprzez całą ich wysokość. Ocenie podlega stabilności konstrukcji, mocowań, a także wykonywana jest rejestracja braków i uszkodzeń. Podejmowane są również decyzje, czy awarie trzeba usunąć natychmiast, czy można zaplanować ich usunięcie w późniejszym terminie.

Uszkodzenia konstrukcji regałowych są klasyfikowane według kolorów:

  • kolor czerwony – uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji,
  • kolor żółty – konieczna pilna reakcja,
  • kolor zielony – niewielkie uszkodzenia wymagające okresowej kontroli.

Przeglądy cotygodniowe wykonuje osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie, czyli najczęściej kierownik obiektu.

Ekspercki przegląd techniczny regałów magazynowych

Powinien być przeprowadzany raz do roku przez zewnętrznego eksperta mogącego wystawić obiektywną opinię i wskazać na aspekty, które są do popraw. Wymagania prawne dla regałów magazynowych określają konieczność zastosowania takiej formy kontroli.

W trakcie kontroli sprawdzana jest m.in. kompletności instalacji magazynowej, stanu technicznego instalacji oraz stanu technicznego systemu zabezpieczeń instalacji. Przegląd kończy się raportem, w którym określona jest jakość wyposażenia magazynu, przestrzeganie przepisów, ale także wskazówki, jakie zmiany wprowadzić, jeżeli chodzi o planowanie przestrzeni magazynowej, ale zadbać o wyższy poziom bezpieczeństwa.

Wymagania Prawne Dotyczące Przeglądów Regałów Magazynowych zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź