Wszystkie aktualności

Wyznaczanie stref bezpieczeństwa w magazynie

Rozpoczynając działalność w branży magazynowej trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów. Do jednego z najważniejszych należy poprawne wyznaczenie stref bezpieczeństwa w obiekcie. Jak to zrobić?

Organizacja przestrzeni w magazynie

Odpowiednia organizacja przestrzeni w magazynie to klucz do sukcesu. Zaplanować należy przestrzeń w sposób funkcjonalny i czytelny, a wpłynie to w znaczący sposób na bezpieczeństwo pracowników przebywających w obiekcie. Wpływ będzie to miało również na optymalizację przeprowadzanych działań.

Obiekty magazynowe podzielone w funkcjonalny, wyraźny i czytelny sposób zapewniają łatwe poruszanie się, nie występuje w nich aż tak dużo wypadków, a procesy są realizowane w sposób sprawny.

Mówiąc o strefach bezpieczeństwa w magazynie należy pamiętać o:

  • przestrzeganiu dopuszczalnych obciążeń konstrukcji regałowych, zgodnie z zaleceniami producenta,
  • zabezpieczeniu instalacji,
  • wyznaczeniu ciągów komunikacyjnych o odpowiedniej szerokości.

Bezpieczne trasy komunikacyjne w magazynie

Najprostszym i najtańszym sposobem na wyznaczenie bezpiecznych tras komunikacyjnych w magazynie jest zastosowanie czarno-żółtych lub czerwono-białych taśm znakujących, które wyraźnie ostrzegają przed ewentualnym zagrożeniem. Wykorzystywane są przede wszystkim na schodach, na krawędziach ramp i filarów, a także przy regałach magazynowych.

Warto wykorzystać również słupki i pachołki, które ułatwiają oznakowanie wewnątrz magazynu. Jako element zabezpieczający przestrzeń warto zastosować także progi zwalniające i odbojnice przy filarach. Wózki widłowe nie są wtedy w stanie rozwijać dużych prędkości, a przy uderzeniu nie uszkadzają konstrukcji budynku.

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa jest niezwykle istotna, jeżeli chcesz prowadzić bezpieczny, profesjonalny i sprawnie działający obiekt magazynowy. Ma to szczególne znaczenie, gdy składowane są towary wybuchowe, łatwopalne i niebezpieczne dla środowiska. Ważny jest montaż urządzeń gaśniczych w łatwo dostępnych miejscach.

Należy również zadbać o przeszkolenie pracowników. Powinni wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, aby uratować siebie i zminimalizować straty w obiekcie.

Oznakowanie magazynu

Powierzchnia magazynowa jest bezpieczna dla pracowników, gdy znajdują się w obiekcie odpowiednie oznaczenia. Istotne jest, aby zastosować:

  • znaki ewakuacyjne;
  • znaki przeciwpożarowe;
  • znaki informacyjne;
  • znaki ochrony i higieny pracy;
  • znaki elektryczne.

Strefy bezpieczeństwa w magazynie – podsumowanie

Bezpieczeństwo w magazynie składa się z wielu elementów, o których wdrożeniu musi pamiętać właściciel. Niezbędne jest wyznaczenie tras komunikacyjnych dla pracowników, przestrzeganie norm i zasad BHP. Bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma zastosowanie dedykowanego oznakowania przypominającego pracownikom o realnym zagrożeniu. 

Wyznaczanie Stref Bezpieczeństwa W Magazynie - zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź