Wszystkie aktualności

Co powinno cechować regały do składowania materiałów niebezpiecznych?

Bezpieczne magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest niezwykle istotne. Dobierając odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony zbiorowej, nie ma ryzyko negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Należy dobrać też odpowiednie regały do magazynowania tego typu materiałów.

Jak składować materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne to substancje o właściwościach chemicznych, fizycznych i biologicznych, z którymi nieprawidłowe obchodzenie może doprowadzić do uszkodzenia ciała ludzkiego lub wyrządzenia szkód materialnych, a nawet śmieci. Dostępnych jest 13 klas materiałów niebezpiecznych. Niezwykle istotne jest zatem, aby przestrzegać odpowiednich procedur podczas ich magazynowania.

Przede wszystkim nigdy nie wolno składować materiałów niebezpiecznych z innymi substancjami, które mogłyby stworzyć dodatkowe zagrożenie w momencie wzajemnego oddziaływania. Uwzględniając właściwości fizykochemiczne, można podzielić towary niebezpieczne na grupy nieoddziałujące na siebie.

Większość materiałów niebezpiecznych, poza wybuchowymi i utleniającymi, można składować w sposób elastyczny, czyli dopasowany do bieżących potrzeb. Niezbędne jest zachowanie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.

Jeżeli do składowania są substancje ciekłe, regały muszą spełniać wymagania uniemożliwiające rozlanie i rozprzestrzenienie się substancji. W tym celu stosuje się rynny, zbiorniki rezerwowe, wanny, stacje poboru, a także inne urządzenia zabezpieczające ilość cieczy znajdującej się w zbiornikach.

Wymagania techniczne dla regałów do materiałów niebezpiecznych dotyczą przede wszystkim dopuszczalnej nośności. Każda konstrukcja musi posiadać oznaczenia informujące o obciążeniu, jakie jest w stanie znieść.

Regały do substancji chemicznych

Składowanie materiałów na regałach chemicznych regulują wymagania prawne dotyczące regałów do materiałów niebezpiecznych. Towary przechowywane są na kilku poziomach, z podziałem na ciecze łatwopalne i agresywne chemikalia. Niezbędna jest stabilna konstrukcja, łatwe utrzymanie w czystości, a także higieniczność wszystkich komponentów.

Montaż i demontaż regałów do materiałów niebezpiecznych, jeżeli tylko przebiega zgodnie z przyjętymi zasadami, umożliwia bezpieczne składowanie towarów. Oszczędność miejsca oraz redukcja czasu obsługi w tym przypadku są nieocenione. Konstrukcje zwykle można dowolnie łączyć i rozbudowywać, opcjonalne akcesoria dodatkowe pozwalają na zabezpieczenie przy składowaniu substancji ciekłych.

Regały do materiałów łatwopalnych, chemicznych i niebezpiecznych muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów. Nie mogą ulec zawaleniu, ani innym usterkom, dlatego tak ważna jest konserwacja regałów do materiałów niebezpiecznych odbywająca się pod okiem eksperta. Gwarantuje to bezpieczną eksploatację bez ryzyka niebezpiecznego wypadku.

Regały na substancje niebezpieczne wyróżniają się wszechstronnością, praktycznym zastosowaniem, a ponadto są wyposażone w rozwiązania zabezpieczające przed wyciekiem toksyn. Oprócz przestrzegania obowiązujących przepisów, ważne jest oznakowanie i identyfikacja regałów do materiałów niebezpiecznych. Jest to niezbędna pomoc dla pracowników, którzy delegowani są do ich obsługi. Informacje zawarte na tabliczkach znamionowych pozwalają na odpowiednie rozmierzenie towarów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Regały do składowania substancji niebezpiecznych – podsumowanie

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w przypadku składowania substancji niebezpiecznych. Aby o nie zadbać we właściwy sposób, niezbędne są regularne przeglądy okresowe regałów do materiałów niebezpiecznych, jak i pilnowanie przestrzegania przepisów w zakresie montażu, demontażu oraz eksploatacji. Wszystkie regały magazynowe muszą mieć dostateczną do zapotrzebowania nośność, a to przełoży się na ich bezproblemowe użytkowanie. Przestrzegać należy również przepisów pod kątem utrzymania czystości w magazynie. 

Co Powinno Cechować Regały Do Składowania Materiałów Niebezpiecznych? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź