Wszystkie aktualności

Dlaczego regularne przeglądy regałów są kluczowe dla bezpieczeństwa magazynu?

Przeglądy techniczne regałów magazynowych powinny być wykonywane tak często, jak to jest tylko konieczne. Nie należy uchylać się od tego obowiązku, jeżeli chcesz zadbać o bezpieczeństwo w magazynie.

Co dają okresowe przeglądy regałów magazynowych?

Kwestie przeglądów technicznych regałów magazynowych reguluje prawo, a dokładnie Norma PN-EN 15635. Określa, że eksperckie przeglądy wykonywać należy raz w roku, a ponadto niezbędne są także codzienne i cotygodniowe przeglądy regałów magazynowych realizowane przez pracowników.

Wykonując przeglądy okresowe regałów magazynowych raz w roku, można zadbać o właściwy stan techniczny konstrukcji. Jeżeli regały miały już kolizję z wózkiem widłowym, częstotliwość należy zwiększyć do 2 razy w roku. Oczywiście przegląd powinien być realizowany przez zewnętrznego eksperta z odpowiednimi uprawnieniami. Dzięki temu będzie obiektywny.

W ramach okresowego przeglądu technicznego regałów magazynowych wykonywane są:

  • ocena kompletności regałów,
  • pomiar wielkości odkształceń i odchyłów słupów od pionu,
  • kontrola systemów zabezpieczeń.

Każda kontrola jakości regałów magazynowych kończy się raportem, w którym opisywane są wykryte nieprawidłowości oraz plan naprawy. Dzięki temu właściciel magazynu otrzymuje wytyczne, jak zadbać o regały magazynowe, a ergonomia pracy może być wtedy na odpowiednio wysokim poziomie.

Dlaczego warto wykonywać bieżące przeglądy regałów magazynowych?

Wymagania prawne dla regałów magazynowych nie wskazują konieczności wykonywania codziennych oraz cotygodniowych przeglądów regałów magazynowych. Warto jednak to rozwiązanie wdrożyć do swojej działalności, w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Regały magazynowe każdego dnia są narażone na uszkodzenia przez urządzenia transportu bliskiego, takie jak m.in. wózki widłowe. Z tego względu codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić ich stan techniczny od posadzki aż po całą wysokość. Kontrola wzrokowa przez doświadczonego pracownika pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. W celu opracowania dokumentacji poprzeglądowej, regały magazynowe należy sklasyfikować według kolorów:

  • zielony – normy bezpieczeństwa dla regałów magazynowych nie są w żaden sposób przekroczone,
  • pomarańczowy – naprawy należy przeprowadzić w ciągu maksymalnie 4 tygodni od ich wykrycia,
  • czerwony – regały magazynowe należy wyłączyć z użytkowania oraz bezzwłocznie naprawić.

Wpływ regularnych przeglądów na bezpieczeństwo w magazynie

Nawet niewielkie rysy znajdujące się na konstrukcjach regałowych mogą zwiastować poważne problemy z ich stabilnością. Jest to już prosta droga do strat w postaci zniszczenia towarów, jak i uszczerbku na zdrowiu pracowników. Zagrożeniem jest także brak tabliczek znamionowych informujących o dopuszczalnym obciążeniu konstrukcji. Planowanie przestrzeni magazynowej zawsze ten aspekt powinno uwzględniać.

Regularna kontrola regałów magazynowych ma na celu wykrycie uszkodzeń powstałych przez nieostrożne kierowanie wózkami widłowymi oraz innymi urządzeniami transportu bliskiego. Wypadek z ich udziałem osłabia całą konstrukcję. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą spowodować zawalenie regałów magazynowych, dlatego wszelkie usterki należy naprawiać natychmiast, gdy tylko wystąpią.

Regularne przeglądy regałów magazynowych – podsumowanie

Stosując zabezpieczenia regałów magazynowych w postaci osłon, a także wykonując regularne przeglądy techniczne, można zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w magazynie. Należy o tym pamiętać, gdy poruszasz temat „regały magazynowe a wydajność magazynu” czy „regały magazynowe a warunki atmosferyczne”. Wiele kwestii wpływa na stan, w jakim znajdują się regały półkowe, a organizacja pracy w wymiarze profesjonalnym jest możliwa tylko z wykorzystaniem konstrukcji w pełni sprawnych.

Bezpieczeństwo pracowników, jak i składowanego towaru dla każdego właściciela powinno być priorytetem.

Regularne Przeglądy Regałów A Bezpieczeństwa Magazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź