Wszystkie aktualności

Jakie elementy regałów są najbardziej narażone na uszkodzenia?

Do najczęstszych uszkodzeń regałów magazynowych dochodzi w wyniku kolizji z wózkami widłowymi. Planowanie przestrzeni magazynowej powinno uwzględniać zastosowanie jak największej ilości zabezpieczeń i prawidłowego wytyczania szerokości dróg transportowych.

Regały magazynowe narażone są na wiele uszkodzeń, a najwięcej występuje w obrębie słupów, o które mogą zahaczyć wózki widłowe i inne urządzenia transportu bliskiego poruszające się po terenie magazynu. Co zrobić, aby maksymalnie były bezpieczne regały magazynowe, a ergonomia pracy najlepsza? Sprawdź!

Uszkodzenie słupów, ram, belek regałów magazynowych

Do uszkodzenia słupów regałów magazynowych może dojść w wyniku ich kontaktu z wózkami widłowymi rozwożącymi towar po magazynie. Elementy regałów magazynowych, które uległy uszkodzeniu muszą być natychmiast wymienione na nowe lub naprawione. Eksploatacja nie w pełni sprawnej konstrukcji grozi poważnemu wypadkowi, naraża zdrowie i życie pracowników, a ponadto może doprowadzić do uszkodzenia towarów, co spowoduje ogromne straty materialne.

Każde uszkodzenie występujące w obrębie słupa, belki czy ramy regału magazynowego powoduje zmniejszenie jego nośności, czyli dopuszczalnego obciążenia. Jeżeli chcesz ponownie korzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez konstrukcję, uszkodzenia regałów magazynowych należy niezwłocznie usunąć.

Eksploatując regały magazynowe, które nie mają pełnej dopuszczalnej przez producenta nośności, stale je przeciążasz. Możliwymi konsekwencjami jest całkowite zawalenie się konstrukcji.

Jak dokonać właściwej klasyfikacji uszkodzeń regałów magazynowych?

Korzystając z fachowej pomocy specjalisty od przeglądów regałów magazynowych, można liczyć na bezbłędną klasyfikację uszkodzeń występujących w ich obrębie. Odbywa się to w oparciu o normę PN-EN 15635, która dzieli uszkodzenia regałów magazynowych i przypisuje je do określonych kolorów:

  • zielony – nie trzeba serwisować uszkodzeń, ale nadzorować regał i kontrolować za każdym razem w trakcie przeglądów,
  • żółty – uszkodzenia wymagają serwisu i naprawy, którą należy przeprowadzić do 4 tygodni od wykrycia,
  • czerwony – występują poważne uszkodzenia, które wymagają natychmiastowego działania.

Sprawdzając wymagania techniczne dla regałów magazynowych, przestrzegając dopuszczalnych norm można ochronić najważniejsze elementy konstrukcji przed uszkodzeniami.

Bezpieczny montaż i demontaż regałów magazynowych

Do uszkodzeń regałów magazynowych może dojść również w przypadku ich montażu i demontażu. Niezbędne jest skorzystanie z usług profesjonalnej ekipy, która zna konstrukcję, wytyczne producenta i potrafi przeprowadzić całą procedurę bez uszkodzeń. W takiej sytuacji nie zostaną uszkodzone regały magazynowe, a bezpieczeństwo pracy z nimi będzie wysokie.

Regały magazynowe a ochrona przed uszkodzeniami – podsumowanie

Warto pamiętać, że stosując proste rozwiązania można chronić regały magazynowe, a wytrzymałość konstrukcji może dzięki temu znajdować się na najwyższym poziomie. Wystarczy znać przepisy, przestrzegać dopuszczalnych norm, szkolić pracowników – tylko wtedy bezpieczne będą regały magazynowe, a wydajność magazynu na żadnym etapie niezachwiana. 

Jakie Elementy Regałów Są Najbardziej Narażone Na Uszkodzenia? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź