Wszystkie aktualności

Jakie regały podlegają przeglądom?

Przeglądy regałów magazynowych należy wykonywać co 6-12 miesięcy. Jest to obowiązek każdego właściciela magazynu. Wykonywane przeglądy okresowe regałów muszą być zgodne z wytycznymi i warunkami określonymi w normie. PN-EN 15635. Tylko wtedy przegląd można uznać za wiarygodny.

Przeglądy regałów magazynowych wpływają na bezpieczeństwo w magazynie

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz towarom jest obowiązkiem każdego właściciela magazynu. Bardzo dobry stan techniczny wyposażenia jest do tego niezbędny. Istotne jest, aby przywiązywać ogromną wagę do wszelkich uszkodzeń, nawet najmniejszych, jeżeli chodzi o konstrukcje regałowe. Można je wykryć, wykonując przeglądy codzienne, cotygodniowe, comiesięczne, a także ekspercie odbywające się co 6-12 miesięcy.

Przegląd okresowy regałów magazynowych umożliwia:

  • wykrycie uszkodzeń i nieprawidłowości,
  • sprawdzenie kompletności regałów magazynowych,
  • pomiar odchylenia od pionu słupów wchodzących w skład regałów magazynowych,
  • kontrolę poprawnego montażu regałów,
  • diagnozę zagrożeń i sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa w magazynie,
  • weryfikację dokumentacji magazynowej.

Protokół z przeglądu regałów magazynowych

Przeprowadzane przez eksperta przeglądy regałów wysokiego składowania oraz pozostałych konstrukcji kończą się sporządzeniem protokołu z wykonanych działań. Wykryte uszkodzenia są klasyfikowane do jednej z trzech grup:

  • zielona – kluczowe parametry magazynowe są zgodne z obowiązującymi normami,
  • żółta – jest konieczność wymiany wskazanych komponentów,
  • czerwona – regał magazynowy musi zostać wyłączony z użytku, ponieważ stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpiecznego składowania towarów.

Przegląd regałów paletowych i innych konstrukcji zakończonych protokołem daje właścicielowi magazynu wskazówki, co może zrobić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w magazynie. Należy do tych zaleceń zastosować się, aby prowadzić działalność profesjonalną, niezagrażającą życiu oraz zdrowiu pracowników. 

Jakie Regały Podlegają Przeglądom? - zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź