Wszystkie aktualności

Oznaczenie regałów magazynowych – co musisz wiedzieć?

Prawidłowo wykonane oznaczenie regałów magazynowych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ułatwia pracownikom wykonywanie obowiązków zawodowych. Sprawia również, że praca w magazynie jest wydajna.

Oznaczenia regałów jest niezbędne dla przestrzegania zasad BHP oraz pracy, a także zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Gwarantują odpowiednie warunki pracy, szybkie wykonywanie powierzonych obowiązków, w sposób wydajny i bez narażenia zdrowia.

Oznakowanie regałów magazynowych – wymagania

Oznakowanie regałów musi być logiczne, przejrzyste oraz czytelne. Nie może wzbudzać żadnych wątpliwości, a ponadto należy stosować się do hierarchicznej zasady: od największych do najmniejszych jednostek. Znaki i oznaczenia stosowane w magazynie powinny być wykonywane z trwałych, odpornych na niekorzystne czynniki materiałów. Nie mogą ulegać szybkim przetarciom, blaknięciu oraz rozmazywaniu liter.

Do oznaczania regałów magazynowych wykorzystywane są:

  • etykiety magnetyczne,
  • etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym lub QR,
  • szyldy regałowe,
  • tabliczki wkręcane.

Systemy oznakowania regałów magazynowych

Oznakowanie regałów w magazynie można przeprowadzić, stosując kody literowe, cyfrowe lub kolorystyczne. Wybrany system można zastosować do oznaczenia rodzajów składowanych towarów oraz ich położenia w magazynie.

Najpopularniejsze jest znakowanie hierarchiczne: od największych do najmniejszych jednostek, rozpoczynając od magazynu, poprzez konkretne strefy i ciągi, alejki, regały, kolumny, piętra, a kończąc na półkach lub miejscach paletowych. Największe znaczenie ma to w przypadku dużych obiektów, gdzie niezrozumiałe oznakowania mogłyby wprowadzać w błąd pracowników i uniemożliwiać poprawną kompletację zamówień.

W magazynie można zastosować także znaki BHP. Mogą one ostrzegać m.in. przed miejscami, w których składane są niebezpieczne substancje.

Oznakowanie miejsc składowania w magazynie – rodzaje

Przestrzeń magazynowa wymaga odpowiedniej organizacji, a są ją w stanie zapewnić oznaczenia regałów.

Oznaczenie nośności regałów

Jest to najważniejszy parametr, który musi być widoczny dla każdego pracownika. Producent zawsze dołącza informacje o nośności poszczególnych półek na dobrze widocznych naklejkach lub w instrukcji.

Informacje o regale

W widocznym miejscu należy umieścić dane producenta regału magazynowego oraz jego model. Pozwoli to na szybką weryfikację, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do konstrukcji i jej przeznaczenia.

Jak obliczyć dopuszczalne obciążenie regałów?

Przepisy prawa regulują dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych. W zależności od konstrukcji przyjmuje się wartości zmiennych, co daje możliwość samodzielnej weryfikacji obciążenia w prowadzanym magazynie. Uniknąć można wtedy wielu błędów.

Maksymalne obciążenie regałów można oszacować, sumując nośność każdej z półek wchodzących w ich skład. Trzeba jednak mieć świadomość, że poprawną nośność wskazywaną przez producenta można osiągnąć jedynie wtedy, gdy regał został prawidłowo zamontowany i przymocowany do ściany.

Znaki ostrzegawcze stosowanie w magazynie

Oznakowanie nośności regałów magazynowych nie są jedynymi, które powinny znaleźć się w każdym magazynie. Trzeba także stosować znaki ostrzegawcze:

  • znaki zakazu — okrągły kształt z czarnym piktogramem na białym tle. Informuje m.in. o braku wjazdu dla wózków widłowych,
  • znaki ostrzegawcze — trójkątny kształt z czarnym piktogramem na żółtym tle. M.in. śliska nawierzchnia,
  • znaki nakazu — okrągły kształt z białym piktogramem na niebieskim tle. M.in. nakaz zastosowania odpowiedniego obuwia,
  • znaki wyjścia ewakuacyjnego lub pierwszej pomocy — prostokątny lub kwadratowy kształt z białym piktogramem na zielonym tle. M.in. wyjście ewakuacyjne,
  • znaki przeciwpożarowe — prostokątny lub kwadratowy kształt z białym piktogramem na czerwonym tle. M.in. gaśnica.

Oznaczenia regałów na magazynie – podsumowanie

Oznaczenia regałów wysokiego składowania, jak i klasycznych należy zastosować dla bezpieczeństwa towarów i pracowników. Dopełnienie wszystkich formalności i przestrzeganie przepisów prawa spowoduje, że regulacja ruchem oraz wykonywanie zadań w sposób efektywny będą jak najbardziej możliwe.

Oznaczenie Regałów Magazynowych – Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź