Wszystkie aktualności

Przeglądy regałów – co musisz wiedzieć?

Regularne wykonywanie przeglądów technicznych regałów magazynowych wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, jak i umożliwia ograniczenie kosztów związanych z ewentualnymi poważnymi naprawami. Regularne inspekcje umożliwiają utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa dla pracowników, jak i składowanych towarów.

Przeglądy regałów magazynowych – przepisy, definicje, znaczenie

Przegląd techniczny regału magazynowego to zestaw działań, jakie powinny być wykonywane przez wyznaczoną do tego osobę lub eksperta, w celu sprawdzenia jakości i niezawodności konstrukcji, na których przechowywane są towary. Jest to żmudna i ciężka praca wymagająca dużej precyzji, wiedzy i doświadczenia. Wykrywając wcześnie usterki można jednak sporo zaoszczędzić. Naprawa będzie drobna, często bez konieczności zakupu i wymiany istotnych części.

Przeglądy okresowe regałów warto wykonywać, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom magazynu, jak i składowanym towarom. Sprawdzając stan techniczny szybko można wykryć ubytki i je usunąć. Nie wywołają one poważnego wypadku i nie doprowadzą do zniszczenia asortymentu.

Obecnie dostępne technologie pozwalają na szybkie usuwanie usterek, bez ponoszenia bardzo dużych kosztów. Usługi serwisowe są tańsze niż kompleksowe naprawy, z tego powodu warto wcześnie wykrywać ewentualne uszkodzenia konstrukcji.

Jak często należy wykonywać przeglądy regałów magazynowych?

Osoby zarządzające magazynem zwykle decydując się na wykonanie przeglądu technicznego z uwagi na chęć utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz efektywnego składowania towarów. Podstawą jest stosowanie się do zaleceń producentów konstrukcji regałów, którzy wskazują w jaki sposób oraz jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne regałów.

Co do zasady przyjmuje się, że wykonywanie przeglądów technicznych regałów magazynowych powinno odbywać się minimum raz w roku.

Przeglądy regałów magazynowych – rodzaje

Bezpieczeństwa w magazynie powinni strzec zarówno wytypowani do tego pracownicy, jak i eksperci zewnętrzni. Dobrym rozwiązaniem jest wykonywanie kilku rodzajów przeglądów technicznych dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Codzienne przeglądy regałów wysokiego składowania

Są wykonywane przez wyznaczonych do tego pracowników. Codziennie wykonują oględziny regałów magazynowych, sprawdzają ich stan techniczny i zachodzące w nich wizualne zmiany. Kontrola wzrokowa bardzo dużo daje. Umożliwia wykrycie nawet niewielkich uszczerbków.

Cotygodniowe przeglądy techniczne regałów

Przeprowadzane są przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w magazynie. Kontroli wzrokowej podlega cała konstrukcja regału, od posadzki aż po najwyższe poziomy. Stwierdzone usterki są klasyfikowane do jednej z grup ryzyka.

Comiesięczne przeglądy regałów magazynowych

Kontrola wykonywana jest przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo w magazynie. Odbywa się poprzez wzrokowe sprawdzenie stanu regałów magazynowych. Kontrolowane jest m.in. prawidłowe rozkładanie towarów na półkach. Stwierdzone uchybienia są zapisywane. Sprawdzane jest również, czy usterki wykryte w cotygodniowych przeglądach zostały poprawnie usunięte.

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych

Wykonywane są raz do roku przez zewnętrznego eksperta posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Osoba z zewnątrz z łatwością zauważy uchybienia, ewentualne usterki, jak i może podpowiedzieć rozwiązania usprawniające pracę magazynu. Raport z przeglądu istotnie wpływa na dalszą działalność. Pozwala zwrócić uwagę na istotne błędy mogące wpływać na bezpieczeństwo w magazynie.

Przegląd regałów paletowych i innych konstrukcji magazynowych – podsumowanie

Codzienne, cotygodniowe, comiesięczne, jak i przeglądy eksperckie regałów magazynowych dostarczają niezbędnych informacji o bezpieczeństwie i ewentualnych usterkach w konstrukcjach. Na podstawie wystawionej oceny można zapobiec wielu niebezpieczeństwom, a także szybko zareagować. 

Przeglądy Regałów – Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź