Wszystkie aktualności

Magazyn a środowisko – zrównoważony rozwój w magazynach

Zielona logistyka to filozofia prowadzenia biznesu mającego jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Polega na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, zmniejszonej emisji gazów oraz oszczędności wody. Z jakimi jeszcze wyzwaniami musi mierzyć się przedsiębiorca?

Magazynowanie ekologiczne – główne cele

Zrównoważony rozwój w magazynach oparty jest o znalezienie balansu między aspektach ekologicznymi a ekonomicznymi. Działalność firm nie powinna mieć degradującego wpływu na środowisko, a obecne rozwiązania logistyczne umożliwiają wprowadzenie zmian w infrastrukturze oraz sposobie zarządzania flotą transportową. Wdrażając zasady zielonej logistyki przedsiębiorca dąży głównie to realizacji następujących celów:

  • kontrolowanie śladu węglowego w trakcie realizacji logistycznego ładunku dostaw. Przyjęta metodologia jest zwykle zgodna z normą PN-EN 16258:2013;
  • analiza łańcucha dostaw, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, a także redukcji hałasu;
  • recycling w magazynie wraz z racjonalnym korzystaniem z dostępnych zasobów;
  • zielony łańcuch dostaw, który uwzględnia korzystanie z opakowań wytwarzanych zgodnie z zasadami zróżnicowanego rozwoju.

Zróżnicowany rozwój w magazynach – najważniejsze wyzwania

Branża logistyczna musi uporać się z wieloma przeszkodami, aby wdrożyć do swojej działalności ekologiczne zasady. Poniżej prezentujemy czynniki, które mogą to znacząco utrudniać, ale także sposoby na wprowadzenie zmian.

Powszechność paliw kopalnych

Współczesna logistyka magazynowa, a przede wszystkim stosowane środki transportu generują bardzo duże zanieczyszczenie, głównie ze względu na zasilanie urządzeń paliwami kopalnymi.

Warto pomyśleć o zastosowaniu alternatywnych źródeł energii, choć trzeba zdawać sobie sprawę, że z globalnego punktu widzenia nie ma obecnie aż tak bardzo korzystnych ekonomicznie rozwiązań dla przedsiębiorców. Aby jednak ochronić środowisko, warto wygospodarować dodatkowe fundusze.

Logistyka ostatniej mili a natężenie ruchu miejskiego

Rozwój branży e-commerce spowodował zwiększenie ruchu ulicznego w miastach. Jednocześnie wiąże się to z dodatkowymi problemami z zanieczyszczeniem powietrza. Na ulicach nieustannie widać dostawców firm kurierskich rozwożących paczki. Ograniczenie tego aspektu jest bardzo trudne, z uwagi na dużą konkurencyjność i chęć dostawy towarów „pod drzwi klienta” jak najszybciej.

Ciekawym rozwiązaniem są paczkomaty, dzięki którym kurier dostarcza paczki dla wielu klientów jednocześnie, w jedno miejsce.

Zielone technologie w magazynach są bardzo kosztowne

Ekologiczna działalność wiąże się z dużą inwestycją początkową dla przedsiębiorcy. Firmy dopiero rozpoczynające działalność mogą nie posiadać dostatecznych środków, aby zainwestować w przyjazną dla środowiska infrastrukturę czy zastosować pełną automatyzację procesów.

Od rządów państw europejskich w dużej mierze zależy, czy przedsiębiorcy będą skłonni do wdrażania ekologicznych zasad. Potrzeba solidnego programu dofinansowania zmian technologii magazynowych na automatyczne i ekologiczne.

Niska świadomość klientów na temat procesów logistycznych

Mało który klient zastanawia się, gdzie i w jaki sposób są składowane odpady w magazynie. Wielu nie zdaje sobie również sprawy, że aby możliwe było dostarczenie przesyłki w 24 godziny, przedsiębiorca musi zastosować złożony łańcuch dostaw, często generujący duże zanieczyszczenie. Logistyka magazynowa jest mało zrozumiała dla klienta, a tym samym nie zwraca on uwagi na kwestie ekologiczne, takie jak energooszczędność w magazynach. Oczywiście trend ten powoli się zmienia, ale nadal przedsiębiorcy nie mają aż tak dużej motywacji do zmian od swoich konsumentów.

Najlepszym motorem napędowym do zmian dla przedsiębiorców są petycje klientów oraz ich chęć korzystania z usług firm, które np. stosują środki czystości ekologiczne w magazynie czy zapewniają odzyskiwanie surowców w magazynie.

Magazyn a zmiany klimatyczne – podsumowanie

Redukcja zużycia energii w magazynach, zastąpienie paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii czy pełna automatyzacja procesów to działania, które powinien zastosować nowoczesny przedsiębiorca, w celu ochrony środowiska. W dłuższej perspektywie może mu to zapewnić większą konkurencyjność.

Magazyn A Środowisko – Zrównoważony Rozwój W Magazynach zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź