Wszystkie aktualności

Metody stosowane do badania nośności regałów magazynowych

Każdy regał magazynowy powinien posiadać dokumentację zaświadczającą o dopuszczalnej nośności. Nie poparte żadnymi badaniami szacunki są niezgodne z przepisami i mogą zostać podważone przez PIP.

Art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) określa, że pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obiekcie. Tyczy się to również prawidłowego wykorzystania wyposażenia magazynowego.

Normy bezpieczeństwa dla regałów magazynowych

Regały magazynowe stanowią podstawowe wyposażenie magazynu, dlatego dopuszczenie ich do pracy powinno odbywać się zgodnie z normami i przepisami. Spełniając i kontrolując wszystkie wymagania techniczne dla regałów magazynowych można zniwelować wiele zagrożeń w codziennej pracy.

Aby przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy należy przede wszystkim stosować się do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Podstawą bezpiecznej obsługi regałów magazynowych, co wynika z powyższego rozporządzenia są:

  • masa ładunku nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania,
  • na regałach magazynowych powinny znajdować się czytelne informacje o dopuszczalnej nośności konstrukcji,
  • regały magazynowe muszą mieć dopuszczalną wytrzymałość,
  • konstrukcje regałów muszą być stabilne,
  • należy zastosować zabezpieczenia zapobiegające wywróceniu regałów,
  • pomiędzy regałami należy zachować odpowiednie odstępy.

Badania nośności regałów magazynowych realizowane przez specjalistyczne firmy

Kontrola jakości regałów magazynowych, jak i badanie nośności regałów magazynowych należy zlecić specjalistycznej firmie. Uzyskasz wtedy pewność, że wszystkie działania zostaną przeprowadzone skutecznie, prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Badanie polega na obciążeniu półek lub belek regałów za pomocą specjalnych urządzeń do badania nacisku. Następnie dokonuje się odczytu siły nacisku oraz ugięcia, co pozwala na wykonanie obliczenia Qn1,Qn2,Qg1 i Qg2. Wszystkie działania mają charakter profesjonalny, gdy są realizowane przy użyciu najwyższej jakości sprzętu, a to przede wszystkim siłowniki hydrauliczne i tensometry.

Istnieje również możliwość samodzielnego oszacowania dopuszczalnej nośności regałów magazynowych wykorzystując wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów. Na to działanie należy zdecydować się tylko wtedy, gdy faktycznie masz doświadczenie i jesteś w stanie zrobić to poprawnie.

Badanie nośności regałów magazynowych – podsumowanie

Znając nośność regałów magazynowych, możesz zadbać o bezpieczeństwo w magazynie. Nie doprowadzasz do przeciążenia konstrukcji, a tym samym nie ma ryzyka, że ulegnie ona zawaleniu. Warto zlecić badanie nośności profesjonalistom, którzy użyją do tego specjalistycznych urządzeń pomiarowych. 

Metody Stosowane Do Badania Nośności Regałów Magazynowych zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź