Wszystkie aktualności

Układy magazynu – rodzaje, wady i zalety

Układ magazynu ma bardzo duże znaczenie dla skutecznego zarządzania strefami przepływu towarów. Dobrze wybrany i zastosowany układ technologiczny pozwala na skuteczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni użytkowej. Pr widłowa przeprowadzona reorganizacja magazynu gwarantuje z kolei poprawę wydajności i efektywności zachodzących w nim procesów.

Dlaczego odpowiedni układ magazynu ma znaczenie?

Układy technologiczne magazynów mają wpływ na komunikację między pracownikami, bezpieczny przepływ towarów, a także funkcjonowanie poszczególnych stref. Powiązane układy technologiczne magazynów należy planować w najbliższym sąsiedztwie, tylko wtedy obiekt będzie wykazywał się dużą skutecznością, a prowadzenie biznesu będzie opłacalne.

Układy technologiczne magazynu

Zanim zaprojektujesz magazyn, należy określić cel prowadzenia działalności gospodarczej, jak i rodzaj składowanych towarów. Każdy układ technologiczny magazynu różni się sposobem rozmieszczenia strefy przyjęcia, składowania oraz wydawania towarów. Wyróżniamy 3 główne układy technologiczne magazynu: przelotowy, workowy, kątowy.

Układ przelotowy magazynu

Układ ten zapewnia organizację w linii prostej przyjmowania, składowania oraz wydawania towarów. Strefy przyjęcia i wydawania towarów są rozdzielone obszarem magazynowania. Układ magazynu przelotowy gwarantuje skuteczne uporządkowanie przestrzeni, jak i bezpieczne kierowanie przepływem towarów. Eliminuje się tu ryzyko błędów w wysyłkach, dzięki rozdzieleniu strefy przyjmowania i wydawania towarów.

Niestety przelotowy układ technologiczny magazynu ma również wady m.in. marnowanie dużej ilości przestrzeni magazynowej. W innym układzie można by ją wykorzystać do składowania towarów. Niezbyt efektywnie wykorzystywane są także stanowiska przeładunkowe, zasoby ludzkie oraz sprzęty. Powoduje to zwiększenie kosztów składowania, ale za to przelotowy układ magazynu gwarantuje bezpieczną realizację zadań.

Układ workowy magazynu

Obszar składowania nie rozdziela tu strefy przyjmowania i wydawania towarów. Ustawione są obok siebie, po jednej stronie. Workowy układ technologiczny magazynu można ustalić na dwa różne sposoby:

  • z podziałem stref przyjęcia i wydawania towarów,
  • bez podziału na strefę przyjęcia i wydawania towarów.

Workowy układ magazynu gwarantuje efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej pod względem stanowisk przeładunkowych, sprzętu oraz zasobów ludzkich. Wykorzystanie wspólnych stref przyjęcia i wydawania pozwala na zajęcie mniejszej ilości miejsca. Układ magazynu workowy umożliwia spore oszczędności, ale ryzyko błędów jest znacznie większe niż w innych układach. Zwiększony ruch pojazdów zmniejsza także bezpieczeństwo pracy.

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości, warto zastosować układ workowy w magazynie automatycznym.

Układ kątowy magazynu

Zbliżony do układu przelotowego. Obszar składowania jest zaplanowany w rogu magazynu, rozdziela strefę wydawania i przyjmowania towarów, które znajdują się wzdłuż ścian. Kątowy układ magazynu pod względem organizacji pracy oraz przepływu towarów jest identyczny jak przelotowy układ technologiczny magazynu. Podstawowa różnica to kształt prosty oraz kąt, który ustalony jest w zależności od warunków panujących w danym obiekcie.

Układ technologiczny magazynu kątowy posiada również te same zalety oraz wady co przelotowy. Najczęściej wykorzystuje się go, gdy nie można zastosować linii prostej bez przeprowadzania przebudowy.

Układ rzędowy w magazynie

Nowoczesne magazyny bardzo często wykorzystują również rzędowe układy technologiczne w magazynie. Jednostki towarowe są rozmieszczane równolegle w rzędach. Dostęp do każdej palety jest nieograniczony i możliwy przy użyciu wózków widłowych. Te układy w magazynie sprawdzają się najlepiej przy bardzo zróżnicowanym asortymencie oraz małych zapasach.

Podstawowym sposobem na wykorzystanie tego układu jest rozmieszczeniu regałów paletowych na podłodze rzędami. Trzeba jedynie zachować odstęp pomiędzy nimi, aby swoboda dostępu była pełna. Taka organizacja ułatwia zarządzanie zasobami magazynowymi.

Jaki układ technologiczny magazynu wybrać?

Decyzja, jaki układ magazynu jest dla Ciebie najlepszy, powinna być uzależniona od metrażu obiektu, zastosowanej technologii transportowej, informacyjnej oraz wybranej metody składowania.

Jak budowa magazynu wpływa na układ technologiczny magazynów?

Niektórych rozwiązań nie da się wprowadzić do konkretnego obiektu, z uwagi na jego specyficzną budowę. Ograniczeniem mogą być m.in. rzędy słupów, instalacja elektryczna.

Układy technologiczne magazynów – podsumowanie

Gdy padnie pytanie: wymień układy technologiczne magazynów, po przeczytaniu tego artykułu, na pewno nie będzie z tym żadnych problemów. Zyskasz wiedzę pozwalającą na optymalne zarządzanie przestrzenią magazynową, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego utrzymania. Właściwie dobrane układy technologiczne w magazynie zapewniają swobodny przepływ towarów, umożliwiają skuteczne zarządzanie przestrzenią składowania. Stajesz się konkurencyjnym graczem w branży logistycznej. 

Układy Magazynu – Rodzaje, Wady I Zalety - Dlamagazynu zdjęcie nr 1
Sklep
Sprawdź naszą ofertę. Sprawdź